Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów

O szkoleniu

Tylko w samym 2023 roku ogłoszono ponad 20 000 tzw. upadłości konsumenckich. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje:

 • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta - umorzenie całości lub części długów
 • spłatę  (w miarę możliwości) wierzycieli, czyli odzyskanie należności przez wierzycieli.

Na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono wiele zmian w prawie upadłościowym, m.in.:

 • złagodzono rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej; zniesienie ograniczeń znacząco wpłynęło na liczbę ogłaszanych upadłości konsumenckich i przyczyniło się do powstania praktycznych problemów związanych z konsekwencjami ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • wprowadzono zmiany w zakresie zgłaszania wierzytelności oraz trybów upadłości konsumenckiej,
 • weszły w życie przepisy dotyczące prowadzenia postępowań upadłościowych za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, składania doręczeń i pism procesowych za pośrednictwem tego rejestru, elektronicznego zgłaszania wierzytelności itp.

Zapraszamy na szkolenie, które szczegółowo omawia powyższe kwestie.

Cel szkolenia:

 • Omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej wpływu na sytuację wierzycieli
 • Omówienie możliwości w zakresie wpływu wierzyciela na przebieg postępowania upadłościowego
 • Omówienie możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę dotyczącą problematyki upadłości konsumenckiej,
 • będą mieli możliwość wyjaśnienia problemów prawnych i praktycznych związanych z upadłością konsumencką,
 • dowiedzą się jakie są możliwe sposoby reakcji wierzyciela na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika,
 • poznają prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym oraz ich wpływ na możliwość zaspokojenia, w tym na przedawnienie wierzytelności,
 • uzyskają wiedzę na temat możliwości dochodzenia wierzytelności po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego,
 • dowiedzą się jakie są główne założenia projektowanych zmian.
Kto powinien wziąć udział?

pracownicy działów windykacji i egzekucji odpowiedzialni za dochodzenie wierzytelności od dłużników.

Program szkolenia

 1. Cel upadłości konsumenckiej.
   
 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wpływ złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi.
   
 3. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
   
 4. Organy postępowania upadłościowego i ich kompetencje.
   
 5. Przebieg postępowania upadłościowego. Rodzaje upadłości konsumenckiej:
   
  • ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych,
  • ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze (bez sędziego-komisarza).
    
 6. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.
   
 7. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy zawarte przez konsumenta:
   
  • Czy i jakie umowy ulegają rozwiązaniu, a na które umowy zawarte przez upadłego ogłoszenie upadłości nie ma wpływu?
  • Dopuszczalność odstąpienia, wypowiedzenia i rozwiązania umowy po ogłoszeniu upadłości konsumenta.
  • Umowy kredytu, pożyczki, a ogłoszenie upadłości konsumenta.
    
 8. Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi.
   
 9. Zgłoszenie wierzytelności:
   
  • Cel i skutki zgłoszenia wierzytelności.
  • Skutki braku zgłoszenia wierzytelności lub spóźnionego zgłoszenia wierzytelności.
    
 10. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, a ogłoszenie upadłości obojga małżonków:
   
  • Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy zawarte przez małżonków.
  • Odpowiedzialność współdłużników oraz poręczycieli za zobowiązania upadłego.
    
 11. Dopuszczalność wytoczenia powództwa przeciwko upadłemu po ogłoszeniu upadłości. Dopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec upadłego konsumenta i jego małżonka po ogłoszeniu upadłości.
   
 12. Zaspokojenie wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Plan podziału i plan spłaty.
   
 13. Sposoby zakończenia postępowania upadłościowego i ich wpływ na sytuację wierzycieli:
   
  • odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli,
  • ustalenie planu spłaty wierzycieli,
  • umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli,
  • warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
    
 14. Plan spłaty wierzycieli:
   
  • Dopuszczalność zaskarżenia planu spłaty.
  • Obowiązki upadłego w trakcie realizacji planu spłaty.
  • Uchylenie i zmiana planu spłaty.
  • Przedawnienie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym. Kiedy następuje umorzenie zobowiązań upadłego?
    
 15. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja, konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników.

Czas trwania

09.00-15.00

Prelegenci

Sędzia sądu okręgowego. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!