Urlop wypoczynkowy i usprawiedliwione dni nieobecności w pracy w praktyce

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy (jak również jej poszerzenie) w zakresie przepisów prawa pracy, regulujących kwestię urlopów wypoczynkowych oraz zasad udzielania płatnych zwolnień z pracy. Wskazanie praktycznych rozwiązań oraz omówienie nietypowych i problematycznych przypadków, ułatwi Uczestnikom wykonywanie bieżących obowiązków zgodnie z przepisami i przyjętą praktyką. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie swobodnie orientować się w tematyce zasad udzielania urlopów wypoczynkowych oraz dni wolnych, naliczania ich wymiarów oraz właściwego ich ewidencjonowania w dokumentacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi z zajęciach Uczestnik zaktualizuje, uporządkuje i ugruntuje swoją wiedzę w zakresie planowania, udzielenia i rozliczania urlopów pracowniczych. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych, podstawowych zasad udzielania urlopu bez względu na wymiar czasu pracy pracownika.

Uczestnicy na praktycznych przykładach poszerzą wiedzę w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych, redukowania zaległości urlopowych oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane zarówno do osób początkujących, które rozpoczynają doświadczenie w kadrach, a także do osób zaawansowanych w zawodzie, które na co dzień zajmują się tą tematyką prawa pracy. Z uwagi na szeroki zakres poruszanych zagadnień, szkolenie będzie również przydatne kierownikom, menedżerom, specjalistom innych działów w organizacji. Zarówno pracownikom  sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia

Podstawa prawna i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

 • prawo pracownika do corocznego płatnego i nieprzerwanego urlopu,
 • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
 • realizacja wymogu udzielania urlopu w części trwającej co najmniej 14 dni,
 • wykroczenie i wysokość grzywny z tytułu nieudzielenia urlopu.

Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu

 • plan urlopowy,
 • wnioski urlopowe,
 • przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia stosunku pracy, terminowe wykorzystanie urlopu przez pracowników),
 • zmiana terminu wykorzystania urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy, z uwagi na chorobę pracownika lub innych okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu,
 • wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w czasie COVID-19.

Wymiar urlopu wypoczynkowego:

 • zaliczenie okresu nauki,
 • zaliczenie okresu pracy,
 • zaliczanie innych okresów na mocy przepisów szczególnych.

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 

Prawo do pierwszego urlopu i zasady jego udzielania

 • nabycie urlopu w pierwszym roku pracy zawodowej,
 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego,
 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy.

Urlop proporcjonalny i zasady jego obliczania

 • rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku,
 • okresowe przerwy w wykonywaniu pracy,
 • zmiana wymiaru czasu pracy,
 • obniżenie wymiaru urlopu,
 • zmiana wymiaru urlopu,
 • udzielanie urlopu na godziny,
 • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

Urlop dodatkowy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • zasady udzielania (łącznie czy oddzielnie),
 • nieterminowe dostarczanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • rozliczenie proporcjonalne urlopu dodatkowego,
 • ustalanie daty nabycia uprawnienia.

Urlop na żądanie

 • odmowa pracodawcy udzielenia urlopu na żądanie,
 • forma składania wniosku,
 • termin złożenia wniosku,
 • data wykorzystania urlopu na żądanie.

Urlopy bezpłatny

 • tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
 • zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
 • urlop bezpłatny a staż pracy.

Płatne zwolnienia z pracy:

 • obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy,
 • poinformowanie pracodawcy o przyczynach nieobecności w pracy,
 • zasady udzielania urlopów okolicznościowych,
 • kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego,
 • zwolnienia lekarskie,
 • rekompensata utraconego wynagrodzenia,
 • wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,
 • zwolnienia dawców krwi (COVID-19).

Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:

 • pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
 • wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień,
 • umowa zawarta w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym:

 • korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny,
 • pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
 • korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu,
 • zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego,
 • wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy

 • zasady prowadzenia i gromadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w postaci dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
 • okres przechowywania wniosków urlopowych,
 • zasady prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy w zakresie usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • oznaczanie dni wolnych w ewidencji czasu pracy.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 25 sierpień 2022
Online 21 wrzesień 2022

Rejestracja

Szkolenie online
cena za osobę
572
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 590 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!