Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/urlopy-pracownicze-i-rodzicielskie-w-2013-roku-w-orzecznictwie-sadu-najwyzszego-i-wyjasnieniach-panstwowej-inspekcji-pracy-51313-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych uregulowań prawnych z zakresu prawa pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, rachuby, służb finansowo – księgowych
• Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

I. Bieżące zmiany w prawie pracy
1. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania świadectw pracy – najnowsze stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z 2012
2. Nowe zasady poddawania pracowników badaniom lekarskim - najnowsze stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z 2012
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne najnowszy wyrok SN z 2011 oraz stanowiska PIP i MPiPS z 2012
II. Praktyczne zagadnienia dotyczące urlopów
1. Nabywanie prawa do pierwszego w życiu urlopu.
2. Nabywanie prawa do kolejnych urlopów
3. Urlop proporcjonalny – kiedy można dokonywać zaokrągleń?
4. Ustalanie wymiaru urlopu.
5. Staż pracy, okresy „zaliczalne” do stażu pracy.
6. Zatrudnianie za granicą – jakie okresy można wliczyć do stażu pracy?
7. Urlop niepełnoetatowca – jak prawidłowo go wyliczyć?
8. Podwyższenie wymiaru urlopu w trakcie roku kalendarzowego.
9. Plan urlopów – zasady tworzenia, podział urlopu na części.
10. Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy – jak je prawidłowo je rozliczać
11. Urlop pracownika niepełnosprawnego – czy jest to urlop proporcjonalny?
12. Urlop na żądanie – ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego
i stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy.
13. Przesunięcie terminu urlopu, odwołanie pracownika z urlopu – kiedy pracodawca musi zapłacić odszkodowanie i jak je ustalić?
14. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
15. Zwolnienie na poszukiwanie pracy a urlop wypoczynkowy.
16. Przedawnienie prawa do urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
17. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów dotyczących urlopów.
III. Urlopy szkoleniowe
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a prawo do urlopu szkoleniowego
2. Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe od października 2011
IV. Urlopy osób niepełnosprawnych
1. Nabycie prawa do urlopu przez osobę niepełnosprawną
2. Utrata statusu osoby niepełnosprawnej a prawo do urlopu
3. Turnus rehabilitacyjny a prawo do urlopu
V. Urlopy związane z rodzicielstwem
1. ustalanie wymiaru i udzielanie urlopu macierzyńskiego,
2. dopuszczalność rezygnacji z urlopu macierzyńskiego,
3. szczególne przypadki udzielania urlopu macierzyńskiego,
4. dodatkowy urlop macierzyński
5. przejmowanie przez ojca macierzyńskiego
6. wymiar urlopu macierzyńskiego na przełomie roku
7. ochrona pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego
8. charakterystyka urlopu ojcowskiego,
9. dopuszczalność skorzystania z urlopu ojcowskiego
10. wymiar urlopu ojcowskiego
11. wymiar urlopu ojcowskiego na przełomie roku
12. ochrona pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego
13. charakterystyka urlopu wychowawczego,
14. wymiar urlop wychowawczego,
15. zatrudnienie w czasie urlopu wychowawczego,
16. urlopu wychowawczy a uprawnienia pracownicze
17. ochrona pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
VI. Urlopy bezpłatne
1. Udzielanie urlopu
2. Odwołanie z urlopu
VII. Urlopy okolicznościowe
VIII. Najczęstsze błędy związane z udzielaniem urlopów w świetle kontroli PIP – warsztaty praktyczne

Informacje o prelegentach:

prawnik praktyk z zakresu prawa pracy, na co dzień zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy. Trener posiada znaczne doświadczenie szkoleniowe poparte praktyczną wiedzą.
Cechą charakterystyczną trenera jest umiejętność jasnego przedstawiania skomplikowanych zagadnień prawnych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: URLOPY PRACOWNICZE I RODZICIELSKIE W 2013 ROKU w orzecznictwie Sądu Najwyższego i wyjaśnieniach Państwowej Inspekcji Pracy