Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/urlopy-pracownicze-i-rodzicielskie-w-orzecznictwie-sadu-najwyzszego-i-wyjasnieniach-panstwowej-inspekcji-pracy-51279-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych uregulowań prawnych z zakresu prawa pracy

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, rachuby, służb finansowo – księgowych
• Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy

Program szkolenia:

I. Bieżące zmiany w prawie pracy
1. Nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
2. Główne założenia zmian Kodeksu pracy w zakresie uprawnień związanych z macierzyństwem
3. Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia dotyczącego podróży służbowych
4. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dot. związków zawodowych oraz pojęcia „miejsce wykonywania pracy”
5. Dopuszczalność potrąceń z ZFŚS w świetle wyjaśnień PIP
II. Praktyczne zagadnienia dotyczące urlopów
• Nabywanie prawa do pierwszego w życiu urlopu.
• Nabywanie prawa do kolejnych urlopów
• Urlop proporcjonalny – kiedy można dokonywać zaokrągleń?
• Ustalanie wymiaru urlopu.
• Staż pracy, okresy „zaliczalne” do stażu pracy.
• Zatrudnianie za granicą – jakie okresy można wliczyć do stażu pracy?
• Urlop niepełnoetatowca – jak prawidłowo go wyliczyć?
• Podwyższenie wymiaru urlopu w trakcie roku kalendarzowego.
• Plan urlopów – zasady tworzenia, podział urlopu na części.
• Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy – jak je prawidłowo je rozliczać
• Urlop na żądanie – ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy.
• Obligatoryjne udzielanie urlopu
• Przesunięcie terminu urlopu, odwołanie pracownika z urlopu – kiedy pracodawca musi zapłacić odszkodowanie i jak je ustalić?
• Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
• Zwolnienie na poszukiwanie pracy a urlop wypoczynkowy.
• Przedawnienie prawa do urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
• Dopuszczalność dokonywania potrąceń z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
• Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów dotyczących urlopów.
• Wykorzystany urlop w świadectwie pracy
III. Urlopy szkoleniowe
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a prawo do urlopu szkoleniowego
• Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe od października 2011
IV. Urlopy osób niepełnosprawnych
• Nabycie prawa do urlopu przez osobę niepełnosprawną
• Utrata statusu osoby niepełnosprawnej a prawo do urlopu
• Turnus rehabilitacyjny a prawo do urlopu
V. Urlopy związane z rodzicielstwem w 2013 roku.
• ustalanie wymiaru i udzielanie urlopu macierzyńskiego,
• dopuszczalność rezygnacji z urlopu macierzyńskiego,
• szczególne przypadki udzielania urlopu macierzyńskiego,
• dodatkowy urlop macierzyński
• przejmowanie przez ojca macierzyńskiego
• wymiar urlopu macierzyńskiego na przełomie roku
• ochrona pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego
• charakterystyka urlopu ojcowskiego,
• dopuszczalność skorzystania z urlopu ojcowskiego
• wymiar urlopu ojcowskiego
• wymiar urlopu ojcowskiego na przełomie roku
• ochrona pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego
• charakterystyka urlopu wychowawczego,
• wymiar urlop wychowawczego,
• zatrudnienie w czasie urlopu wychowawczego,
• urlopu wychowawczy a uprawnienia pracownicze
• ochrona pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
VI. Urlopy bezpłatne
• Udzielanie urlopu
• Odwołanie z urlopu
VII. Urlopy okolicznościowe
VIII. Najczęstsze błędy związane z udzielaniem urlopów w świetle kontroli PIP – warsztaty praktyczne

Informacje o prelegentach:

Wieloletni ekspert oraz praktyk z zakresu prawa pracy, na co dzień zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy.
Cechą charakterystyczną trenera jest umiejętność jasnego przedstawiania skomplikowanych zagadnień prawnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Urlopy pracownicze i rodzicielskie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i wyjaśnieniach Państwowej Inspekcji Pracy