Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.
Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

1. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
• Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych.
• Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
• Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca.
• Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
• Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
• Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy.
• Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny.
• Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

2. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:
• Rozliczanie urlop z dołu.
• Brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu.
• Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy.
• Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

3. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
• Termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego.
• Realizacja wymogu zaplanowania części co najmniej 14 dniowej.
• Plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy.
• Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie).
• Przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu.
• zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
• choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

4. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych:
• Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia).

5. Urlop bezpłatny:
• Tryb udzielenia urlopu bezpłatnego.
• Zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju.
• Urlop bezpłatny a staż pracy.

6. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
• Zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych.
• Kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.
• Zwolnienia lekarskie.
• Wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą.
• Zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe.
• Zwolnienia działaczy związkowych.
• Zwolnienia społecznego inspektora pracy.
• Zwolnienia honorowych krwiodawców.
• Zwolnienia powodziowe.
• Nowy rodzaj zwolnienia dla pracowników-myśliwych zajmujących się odstrzałem sanitarnym.
• Zwolnienia aplikantów i doktorantów.

7. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• Pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień.
• Wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień.
• Umowa lojalnościowa.
• Problem dorozumianego przyznania uprawnień.

8. Urlop macierzyński i rodzicielski:
• Prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar.
• Urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie.
• Aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego.
• Zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni.
• Możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego.
• Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.

9. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:
• Aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego.
• Zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy.
• Termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy.
• Zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego.
• Wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe.
• Problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych.
• Maksymalny próg obniżenia etatu alternatywnego w stosunku do urlopu wychowawczego.
• Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.

10. Urlop ojcowski:
• Wymiar urlopu ojcowskiego.
• Termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego.
• Podział urlopu ojcowskiego na części.
• Zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

11. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem – niuanse:
• Korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny.
• Pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku.
• Korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu.
• Zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego.
• Wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa.
• Wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Kraków 13 kwiecień 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 25 marzec 2021
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 marzec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 16 marzec 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 marzec 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 23 luty 2021
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 11 luty 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 11 luty 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!