Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/uslugowe-prowadzenie-ksiag-kurs-podstawowy-30251-id1103

Informacje o szkoleniu

 • USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG - kurs podstawowy


  ID szkolenia: 30251
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
  Moniuszki 4/8
  40-005 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania: 137 godziny

  Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 - 16.45
  ____________________________________________________
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Gruntowne przygotowanie osób przystępujących do egzaminu w Ministerstwie Finansów. Umożliwienie kursantom zdobycia dokumentu uprawniającego ich do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przekazanie wiedzy zgodnej z treścią znowelizowanej ustawy o rachunkowości oraz analiza dodatkowych zagadnień nie objętych kursem podstawowym.

Cena obejmuje:
* uczestnictwo w kursie,
* autorskie materiały szkoleniowe,
* komplet książek (wartość rynkowa ponad 150 zł):
* PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA – ujednolicone przepisy,
* PODATKI - ujednolicone przepisy,
* PRZEWODNIK PO LEASINGU W POLSCE,
* poczęstunek,
* serwis kawowy.

Płatność:
Możliwość zapłaty w ratach

SUPER OFERTA!
Przy zgłoszeniu do 31.12.2011 cena promocyjna: 2.790,00 zł!

Więcej informacji oraz aktualne promocje na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/222/uslugowe-prowadzenie-ksiag-kurs-podstawowy

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci kursu:
* osoby, które chcą przystąpić do egzaminu w Ministerstwie Finansów w celu uzyskania licencji,
* osoby na samodzielnych stanowiskach w księgowości, zwiększające swe kwalifikacje,
* pracownicy wyższego szczebla pionu księgowo-finansowego, którzy potrzebują udokumentowania swych umiejętności,
* osoby, które prowadzą własną działalność lub zarządzają jednostkami gospodarczymi.

Program szkolenia:

PODSTAWY PRAWA GOSPODARCZEGO - 9h

1. Podstawy prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego.
2. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa organów spółki i głównego księgowego z tytułu ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
3. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących ze źródeł nielegalnych bądź nieujawnionych (zapobieganie "praniu brudnych pieniędzy").


RACHUNKOWOŚĆ - 54h

1. Teoria rachunkowości, koncepcje, zasady i normy.
2. Plany kont, polityka rachunkowości, urządzenie księgowe, zasady księgowe.
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
4. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej i jednostek w sytuacjach szczególnych.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Ujęcie i wycena składników bilansu.
7. Ujęcie przychodów i kosztów, ewidencja kosztów i rachunek kosztów.
8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
9. Podróże służbowe i fundusz socjalny.
10. Instrumenty finansowe.
11. Podatek odroczony.
12. Rozrachunki, odpisy, różnice kursowe, transakcje w walutach obcych.
13. Podsumowanie i zadania z rachunkowości.


WSPÓŁPRACA JEDNOSTKI Z BANKIEM - 3h


KONTROLING I KONTROLA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - 3h


SYSTEM PODATKOWY W POLSCE - 45h

1. System podatkowy w Polsce.
2. Prawo karno-skarbowe.
3. Organizacja organów podatkowych oraz procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających.
4. Postępowanie podatkowe przed urzędami podatkowymi.
5. Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu podatkowym.
6. Podatek VAT.
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.
8. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT.
9. Cło i opłaty pobieranych w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne.


PRAWO PRACY I ZUS - 12h

1. Podstawy prawa pracy - teoria i praktyka.
2. ZUS: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozliczanie składek.
3. ZUS: Ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i wypadkowe.


TESTY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA UPK - 26h

1. Przygotowanie do egzaminu w Ministerstwie Finansów - rozwiązywanie testów i zadań.
2. Wewnętrzny egzamin końcowy.

Informacje o prelegentach:

Eksperci FRR

Wydarzenia towarzyszące:

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG - kurs rozszerzony
TESTY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU UPRAWNIAJĄCEGO DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3190 zł zw z VAT

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/222/uslugowe-prowadzenie-ksiag-kurs-podstawowy

Wydarzenie: USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG - kurs podstawowy