Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/uslugowe-prowadzenie-ksiag-kurs-rozszerzony-30250-id1103

Informacje o szkoleniu

 • USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG - kurs rozszerzony


  ID szkolenia: 30250
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
  Moniuszki 4/8
  40-005 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania: 170 godzin

  Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 -16.45
  ____________________________________________________
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rzetelne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu Ministerstwa Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiadomości zdobywane na kursie pozwalają na opanowanie zasad nowoczesnej rachunkowości, kontroli wewnętrznej i postępowania egzekucyjnego.

Korzyści dla uczestników kursu:
* rzetelne przygotowanie przed przystąpieniem do egzaminu państwowego,
* przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i podstaw ZUS,
* poznanie struktury i zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce,
* opanowanie zasad nowoczesnej rachunkowości, kontroli wewnętrznej i postępowania egzekucyjnego,
* perfekcyjne opanowanie reguł prowadzenia ksiąg rachunkowych,
* umiejętność prowadzenia rachunkowości jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej oraz jednostek w sytuacjach szczególnych.

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena obejmuje:
* uczestnictwo w kursie,
* autorskie materiały szkoleniowe,
* zestaw książek (wartość rynkowa ponad 150 zł):
* PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA – ujednolicone przepisy,
* PODATKI - ujednolicone przepisy,
* PRZEWODNIK PO LEASINGU W POLSCE,
* serwis kawowy,
* poczęstunek.

Płatność:
Możliwość zapłaty w ratach.

SUPER OFERTA!
Przy zgłoszeniu do 31.12.2011 cena promocyjna: 3.390,00 zł!

Więcej informacji oraz aktualne promocje na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/223/uslugowe-prowadzenie-ksiag-kurs-rozszerzony

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci kursu:
* pracownicy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i rachunkowości oraz zwiększyć kwalifikacje,
* pracownicy działów księgowo-finansowych, którzy chcą uzyskać prawo samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
* osoby fizyczne zakładające własną działalność gospodarczą w zakresie księgowości.

Program szkolenia:

PODSTAWY PRAWA GOSPODARCZEGO - 9h

1. Podstawy prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego.
2. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa organów spółki i głównego księgowego z tytułu ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
3. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących ze źródeł nielegalnych bądź nieujawnionych (zapobieganie "praniu brudnych pieniędzy").


RACHUNKOWOŚĆ - 80h

1. Teoria rachunkowości, koncepcje, zasady i normy.
2. Plany kont, polityka rachunkowości, urządzenie księgowe, zasady księgowe. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
3. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej i jednostek w sytuacjach szczególnych.
4. Sprawozdanie finansowe.
5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg ustawy o rachunkowości i MSSF (MSR).
6. Ewidencja i rozliczanie w rachunkowości przepływów pieniężnych (Cash Flow).
7. Ujęcie i wycena składników bilansu.
8. Ujęcie przychodów i kosztów, ewidencja kosztów i rachunek kosztów.
9. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
10. Podróże służbowe i fundusz socjalny.
11. Instrumenty finansowe.
12. Podatek odroczony.
13. Rozrachunki, odpisy, różnice kursowe, transakcje w walutach obcych.
14. Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym, zarządzanie rezerwami oraz ich wpływ na wynik finansowy i podatkowy.
15. Rachunkowość finansowa i podatkowa zdarzeń nadzwyczajnych, warunkowych, zdarzeń występujących po dacie bilansu.
16. Windykacja należności, a aspekty bilansowo-podatkowe.
17. Długoterminowe umowy o świadczenie usług, w tym o roboty budowlane.
18. Podsumowanie i zadania z rachunkowości.


WSPÓŁPRACA JEDNOSTKI Z BANKIEM - 3h


KONTROLING I KONTROLA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - 3h


SYSTEM PODATKOWY W POLSCE - 45h

1. System podatkowy w Polsce.
2. Prawo karno-skarbowe.
3. Organizacja organów podatkowych oraz procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających.
4. Postępowanie podatkowe przed urzędami podatkowymi.
5. Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu podatkowym.
6. Podatek VAT.
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.
8. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT.
9. Cło i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne.


PRAWO PRACY I ZUS - 12h

1. Podstawy prawa pracy - teoria i praktyka.
2. ZUS: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozliczanie składek.
3. ZUS: Ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i wypadkowe.


UMIEJĘTNOŚCI PERSONALNE - 9h

1. Radzenie sobie ze stresem.
2. Asertywność.


Przygotowanie do egzaminu uprawniającego do Usługowego Prowadzenia Ksiąg organizowanego przez Ministerstwo Finansów - 26h

1. Rozwiązywanie zadań oraz testów przygotowujących do egzaminu w Ministerstwie Finansów.
2. Wewnętrzny egzamin końcowy.

Informacje o prelegentach:

Eksperci FRR

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3790 zł zw. z VAT

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/223/uslugowe-prowadzenie-ksiag-kurs-rozszerzony

Wydarzenie: USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG - kurs rozszerzony