USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG - kurs rozszerzony

O szkoleniu

Rzetelne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu Ministerstwa Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiadomości zdobywane na kursie pozwalają na opanowanie zasad nowoczesnej rachunkowości, kontroli wewnętrznej i postępowania egzekucyjnego.

Korzyści dla uczestników kursu:
* rzetelne przygotowanie przed przystąpieniem do egzaminu państwowego,
* przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i podstaw ZUS,
* poznanie struktury i zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce,
* opanowanie zasad nowoczesnej rachunkowości, kontroli wewnętrznej i postępowania egzekucyjnego,
* perfekcyjne opanowanie reguł prowadzenia ksiąg rachunkowych,
* umiejętność prowadzenia rachunkowości jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej oraz jednostek w sytuacjach szczególnych.

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena obejmuje:
* uczestnictwo w kursie,
* autorskie materiały szkoleniowe,
* zestaw książek (wartość rynkowa ponad 150 zł):
* PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA – ujednolicone przepisy,
* PODATKI - ujednolicone przepisy,
* PRZEWODNIK PO LEASINGU W POLSCE,
* serwis kawowy,
* poczęstunek.

Płatność:
Możliwość zapłaty w ratach.

SUPER OFERTA!
Przy zgłoszeniu do 31.12.2011 cena promocyjna: 3.390,00 zł!

Więcej informacji oraz aktualne promocje na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/223/uslugowe-prowadzenie-ksiag-kurs-rozszerzony
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci kursu:
* pracownicy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i rachunkowości oraz zwiększyć kwalifikacje,
* pracownicy działów księgowo-finansowych, którzy chcą uzyskać prawo samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
* osoby fizyczne zakładające własną działalność gospodarczą w zakresie księgowości.

Program szkolenia

PODSTAWY PRAWA GOSPODARCZEGO - 9h

1. Podstawy prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego.
2. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa organów spółki i głównego księgowego z tytułu ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
3. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących ze źródeł nielegalnych bądź nieujawnionych (zapobieganie "praniu brudnych pieniędzy").


RACHUNKOWOŚĆ - 80h

1. Teoria rachunkowości, koncepcje, zasady i normy.
2. Plany kont, polityka rachunkowości, urządzenie księgowe, zasady księgowe. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
3. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej i jednostek w sytuacjach szczególnych.
4. Sprawozdanie finansowe.
5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg ustawy o rachunkowości i MSSF (MSR).
6. Ewidencja i rozliczanie w rachunkowości przepływów pieniężnych (Cash Flow).
7. Ujęcie i wycena składników bilansu.
8. Ujęcie przychodów i kosztów, ewidencja kosztów i rachunek kosztów.
9. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
10. Podróże służbowe i fundusz socjalny.
11. Instrumenty finansowe.
12. Podatek odroczony.
13. Rozrachunki, odpisy, różnice kursowe, transakcje w walutach obcych.
14. Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym, zarządzanie rezerwami oraz ich wpływ na wynik finansowy i podatkowy.
15. Rachunkowość finansowa i podatkowa zdarzeń nadzwyczajnych, warunkowych, zdarzeń występujących po dacie bilansu.
16. Windykacja należności, a aspekty bilansowo-podatkowe.
17. Długoterminowe umowy o świadczenie usług, w tym o roboty budowlane.
18. Podsumowanie i zadania z rachunkowości.


WSPÓŁPRACA JEDNOSTKI Z BANKIEM - 3h


KONTROLING I KONTROLA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - 3h


SYSTEM PODATKOWY W POLSCE - 45h

1. System podatkowy w Polsce.
2. Prawo karno-skarbowe.
3. Organizacja organów podatkowych oraz procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających.
4. Postępowanie podatkowe przed urzędami podatkowymi.
5. Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu podatkowym.
6. Podatek VAT.
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.
8. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT.
9. Cło i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne.


PRAWO PRACY I ZUS - 12h

1. Podstawy prawa pracy - teoria i praktyka.
2. ZUS: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozliczanie składek.
3. ZUS: Ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i wypadkowe.


UMIEJĘTNOŚCI PERSONALNE - 9h

1. Radzenie sobie ze stresem.
2. Asertywność.


Przygotowanie do egzaminu uprawniającego do Usługowego Prowadzenia Ksiąg organizowanego przez Ministerstwo Finansów - 26h

1. Rozwiązywanie zadań oraz testów przygotowujących do egzaminu w Ministerstwie Finansów.
2. Wewnętrzny egzamin końcowy.

Czas trwania

Czas trwania: 170 godzin

Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 -16.45
____________________________________________________

Prelegenci

Eksperci FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł zw. z VAT
3 790
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/223/uslugowe-prowadzenie-ksiag-kurs-rozszerzony

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!