Szkolenie

Ustawa o doręczeniach elektronicznych - nowe regulacje prawne od 5 października 2021

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych, adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń, baza adresów elektronicznych, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, odpowiedzialność operatora wyznaczonego i reklamacje, wpływ ustawy o doręczeniach elektronicznych na postępowania administracyjne, zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na szkoleniu omówimy nowe regulacje oraz powiemy, w jaki sposób nowe przepisy wpłyną na prowadzone postępowania administracyjne i postępowania egzekucyjne w administracji.

W dniu 5 października 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych.
Ustawą z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych przesunięto termin wejścia w życie nowych regulacji z 1 lipca na 5 października 2021.

Ustawa ta ma istotne znaczenie dla doręczeń stosowanych między innymi przez organy administracji publicznej, określając:
- zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
- warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
- zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami ustawy o doręczeniach elektronicznych,
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu doręczeń elektronicznych,
 • Omówimy wpływ nowych przepisów na postępowania administracyjne i postępowania egzekucyjne w administracji, a także wskażemy zmiany w k.p.a. i w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy dotyczącej nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Program szkolenia

 1. Cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych, w tym także:
  • zakres przedmiotowy ustawy,
  • definicje legalne,
  • katalog podmiotów obowiązanych do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych,
  • obowiązki podmiotów publicznych.
    
 2. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń, w tym w szczególności:
  • tryb utworzenia adresu,
  • aktywacja adresu,
  • rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
    
 3. Baza adresów elektronicznych:
  • zakres przetwarzanych danych,
  • podstawa wpisu do bazy,
  • aktualizacja danych,
  • zasady wpisu do bazy.
    
 4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego:
  • obowiązki operatora wyznaczonego,
  • dowody wysłania i otrzymania,
  • skuteczność doręczeń,
  • publiczna usługa hybrydowa,
  • przesyłka listowa,
  • zakres przekształcenia w przesyłkę listową.
    
 5. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego i reklamacje.
 6. Wpływ ustawy o doręczeniach elektronicznych na postępowania administracyjne - omówienie zmian w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego i ich wpływu na prowadzenie postępowań administracyjnych.
 7. Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 8. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Cytat

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej, praktyk z około 18-letnim doświadczeniem w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych; od 2003 r. zawodowo związana z organami Inspekcji Transportu Drogowego, od 2007 r. Dyrektor Biura Prawnego, w latach: 2017 r. – 2019 r. – Dyrektor Generalny w urzędzie administracji publicznej, od 2019 r. Zastępca Dyrektora a następnie Dyrektor Departamentu Prawnego i radca prawny w urzędzie administracji publicznej.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych oraz trener wewnętrzny (łącznie ponad 1500 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów), Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej.

Autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa transportu drogowego, a także komentarzy do ustaw: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, transporcie kolejowym oraz rozporządzeń prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zespołu wdrożeniowego RODO w jednostce administracji publicznej i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością.

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 29 - 30 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 14 - 15 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!