USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu wskazanie praktycznych skutków nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 19 sierpnia 2011 r. Nowe przepisy zmieniają zakres podmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz katalog czynów które mogą skutkować odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ustawa, weszła w życie w styczniu 2012.
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu:
* kierowników jednostek budżetowych
* przedstawicieli sektora publicznego
* skarbników, głównych księgowych
* osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami publicznymi
* wszystkich osób pełniących funkcje publiczne, które są zainteresowane tematyką odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje:
ZAGADNIENIA OGÓLNE
* ogólna charakterystyka finansów publicznych
* regulacja prawna finansów publicznych
* zasady finansów publicznych

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH
* uregulowania prawne w zakresie dyscypliny finansów publicznych
* pojęcie dyscypliny finansów publicznyc

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
* kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
- czy i w jakim stopniu członkowie organów finansowych z budżetu odpowiadają za decyzje organu?
- kiedy kierownicy jednostek odpowiadają za nieprawidłowości wynikające z pracy podległych im pracowników?
- kiedy główny księgowy ponosi odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych?
- jaka jest odpowiedzialność przewodniczącego i członków komisji przetargowych?
- czy pracownicy wykonujący polecenia służbowe ponoszą odpowiedzialność?
* zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- podmiotowy
- przedmiotowy
* zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznyc

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
* czym jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
* czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych
* jakie działania są naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

KTO ORZEKA I JAKIE SĄ KARY W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH?
* rodzaje i zadania komisji orzekających
* kompetencje Głównego Rzecznika oraz rzeczników dyscypliny
* rodzaje kar i ich waga
- upomnienia
- nagana
- kara pieniężna
- zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
* jakie są przesłanki organu orzekającego wymierzając karę?
* zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny
* sposoby egzekwowania kosztów i ka

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
* zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- ustalenie dowodów o istotnym znaczeniu dla sprawy
- zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny
- strony postępowania
- czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające
* kto i kiedy występuje z wnioskiem o ukaranie?
* kto jest zawiadamiany o wszczęciu postępowania?
* jakie czynności są podejmowane w razie podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
* przebieg postępowania przed komisją orzekającą, Główną Komisją Orzekającą
* zażalenia i odwołania - kiedy są zasadne?
* gdzie umieszczane są informacje po zakończeniu postępowania

KIEDY PRACOWNIK NARUSZAJĄCY DYSCYPLINĘ FINANSÓW PUBLICZNYCH MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI?
* ustalenie faktu popełnienia czynu
* problem braku winy lub braku świadomości
* odpowiedzialność za umyślne i nieumyślne naruszenie dyscypliny
* znaczenie czasu naruszenia dyscypliny
* problem podległości służbowej i administracyjnej a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
* zasady odpowiedzialności członka organu kolegialnego
* kiedy odpowiedzialność jest wyłączona pomimo naruszenia dyscypliny
* przedawnienie i zatarcie skazani

ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
* organy orzekające I instancji
- komisje orzekające
* organy orzekające II instancji
- Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznyc

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE PRZED GŁÓWNĄ KOMISJĄ ORZEKAJĄCĄ – ZASADY ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA

Indywidualne konsultacje z prowadzącym - w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w godzinach:
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 17.00 Czas trwania zajęć
13.00 - 13.30 Obiad w restauracji

Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępne są dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
Na koniec drugiego dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w godzinach:
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 17.00 Czas trwania zajęć
13.00 - 13.30 Obiad w restauracji

Prelegenci

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum szkoleniowe EMPRIZ - Wrocław

50-075 Wrocław

Krupnicza 13

woj. dolnośląskie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

Warszawa

ul. Trębacka 3

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 13 lutego wynosi: 490,00 zł brutto
490
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 13 lutego wynosi: 590,00 zł brutto
590
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej instytucji - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej instytucji - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej instytucji - 6 osoba gratis!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!