Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

O szkoleniu

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska,
Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer,
Zajęcia poprowadzi ekspert (praktyk) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML,
Procedury AML – co powinny zawierać,
Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy,
Wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka - zakres i sposób przygotowania takiej oceny,
Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego,
Rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym o tzw. PEP krajowych,
Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego,
Nowe zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF,
Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
Sankcje wynikające z przepisów nowej ustawy.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane do:

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- compliance,
- prawnych,
- nadzoru i kontroli,
- bezpieczeństwa,
- oceny ryzyka,
- analiz i audytu wewnętrznego.
Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

Program szkolenia

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po implementacji IV Dyrektywy AML

zmiany legislacyjno – prawne,
wpłaty ustawy na sektor (nowa grupa instytucji obwiązanych).
2. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

obowiązek posiadania przez instytucje skutecznych, pisemnych regulacji,
zapewnienie zgodności procedur z przepisami prawa i wew. regulacjami instytucji.
3. Podejście oparte na ocenie ryzyka - wymóg posiadania opisowej oceny ryzyka przez instytucję obowiązaną

jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?
wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.
4. Customer Due Diligence (CDD) - podejście oparte na ocenie ryzyka

środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
zakres środków bezpieczeństwa finansowego (standardowe, uproszczone, wzmożone),
monitoring i aktualizacja danych klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka
archiwizacja dokumentów pozyskanych w procesie CDD.
5. Rozszerzone obowiązki związane z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska politycznie (PEP)

obowiązek ustalenia statusu PEP klienta – jak w praktyce wykonać proces identyfikacji i weryfikacji klientów?
jak pozyskać informację dotyczące źródła majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych klienta ?
proces akceptacji klienta – kto i kiedy powinien podjąć decyzję?
6. Nowe wyzwania w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak zaplanować proces w naszej organizacji?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych.
7. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF)

nowy katalog transakcji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF,
obowiązek przekazania zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.
8. Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

cztery warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy.
9. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje wynikające z przepisów ustawy

kontrola przestrzegania przepisów ustawy
o tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
o jak praktycznie przygotować się do kontroli z uwzględnieniem zidentyfikowanych nieprawidłowości w trakcie inspekcji kontrolnych przeprowadzanych przez GIIF i KNF w roku 2017,
odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie przepisów ustawy.

Czas trwania

10-17

Prelegenci

Tomasz Wojtaszczyk


Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena za osobę
1 270
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

wysłanie formularza zgłoszeniowego

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!