Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-71425-id608

Informacje o szkoleniu

 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy


  ID szkolenia: 71425
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Bankowość, ubezpieczenia, finanse
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-17
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska,
Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer,
Zajęcia poprowadzi ekspert (praktyk) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML,
Procedury AML – co powinny zawierać,
Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy,
Wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka - zakres i sposób przygotowania takiej oceny,
Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego,
Rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym o tzw. PEP krajowych,
Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego,
Nowe zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF,
Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
Sankcje wynikające z przepisów nowej ustawy.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do:

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- compliance,
- prawnych,
- nadzoru i kontroli,
- bezpieczeństwa,
- oceny ryzyka,
- analiz i audytu wewnętrznego.
Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

Program szkolenia:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po implementacji IV Dyrektywy AML

zmiany legislacyjno – prawne,
wpłaty ustawy na sektor (nowa grupa instytucji obwiązanych).
2. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

obowiązek posiadania przez instytucje skutecznych, pisemnych regulacji,
zapewnienie zgodności procedur z przepisami prawa i wew. regulacjami instytucji.
3. Podejście oparte na ocenie ryzyka - wymóg posiadania opisowej oceny ryzyka przez instytucję obowiązaną

jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?
wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.
4. Customer Due Diligence (CDD) - podejście oparte na ocenie ryzyka

środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
zakres środków bezpieczeństwa finansowego (standardowe, uproszczone, wzmożone),
monitoring i aktualizacja danych klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka
archiwizacja dokumentów pozyskanych w procesie CDD.
5. Rozszerzone obowiązki związane z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska politycznie (PEP)

obowiązek ustalenia statusu PEP klienta – jak w praktyce wykonać proces identyfikacji i weryfikacji klientów?
jak pozyskać informację dotyczące źródła majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych klienta ?
proces akceptacji klienta – kto i kiedy powinien podjąć decyzję?
6. Nowe wyzwania w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak zaplanować proces w naszej organizacji?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych.
7. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF)

nowy katalog transakcji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF,
obowiązek przekazania zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.
8. Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

cztery warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy.
9. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje wynikające z przepisów ustawy

kontrola przestrzegania przepisów ustawy
o tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
o jak praktycznie przygotować się do kontroli z uwzględnieniem zidentyfikowanych nieprawidłowości w trakcie inspekcji kontrolnych przeprowadzanych przez GIIF i KNF w roku 2017,
odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie przepisów ustawy.

Informacje o prelegentach:

Tomasz Wojtaszczyk


Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1270 zł + 23% VAT cena za osobę

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

wysłanie formularza zgłoszeniowego

Wydarzenie: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy