Szkolenie

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe wyzwania dla instytucji obowiązanych po implementacji IV dyrektywy AML

O szkoleniu

Szanowni Państwo!

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Do nowej ustawy zaimplementowane zostały wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, jak również uwzględniono rekomendacje grupy FATF.

Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji obowiązanych do nowych przepisów proponujemy Państwu udział w praktycznym szkoleniu, którego celem jest omówienie najistotniejszych zmian i obowiązków w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane do:

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- compliance,
- prawnych,
- nadzoru i kontroli,
- bezpieczeństwa,
- oceny ryzyka,
- analiz i audytu wewnętrznego.
Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

Program szkolenia

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po implementacji IV Dyrektywy AML

zmiany legislacyjno – prawne,
wpłaty ustawy na sektor (nowa grupa instytucji obwiązanych).
2. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

obowiązek posiadania przez instytucje skutecznych, pisemnych regulacji,
zapewnienie zgodności procedur z przepisami prawa i wew. regulacjami instytucji.
3. Podejście oparte na ocenie ryzyka - wymóg posiadania opisowej oceny ryzyka przez instytucję obowiązaną

jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?
wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.
4. Customer Due Diligence (CDD) - podejście oparte na ocenie ryzyka

środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
zakres środków bezpieczeństwa finansowego (standardowe, uproszczone, wzmożone),
monitoring i aktualizacja danych klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka
archiwizacja dokumentów pozyskanych w procesie CDD.
5. Rozszerzone obowiązki związane z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska politycznie (PEP)

obowiązek ustalenia statusu PEP klienta – jak w praktyce wykonać proces identyfikacji i weryfikacji klientów?
jak pozyskać informację dotyczące źródła majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych klienta ?
proces akceptacji klienta – kto i kiedy powinien podjąć decyzję?
6. Nowe wyzwania w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak zaplanować proces w naszej organizacji?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych.
7. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF)

nowy katalog transakcji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF,
obowiązek przekazania zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.
8. Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

cztery warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy.
9. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje wynikające z przepisów ustawy

kontrola przestrzegania przepisów ustawy
o tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
o jak praktycznie przygotować się do kontroli z uwzględnieniem zidentyfikowanych nieprawidłowości w trakcie inspekcji kontrolnych przeprowadzanych przez GIIF i KNF w roku 2017,
odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie przepisów ustawy.

Czas trwania

10.00-17.00

Prelegenci

Cytat
Tomasz Wojtaszczyk Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 kwietnia 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
23% VAT
1170 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie do 03.04.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 04.04.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!