Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania, zmiany przepisów.

O szkoleniu

Na szkoleniu dowiesz się: kto jest objęty obowiązkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców, jakie obowiązki ma podmiot wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, jakie są obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego a także prowadzącego zakład przetwarzania oraz odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jakie są wymagania dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest szczegółowe i kompleksowe omówienie przepisów ustawy w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego która weszła w życie 01.01.2016, w tym przepisów tej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. Ustawa stanowi transpozycję do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym m.in.:

- definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- poziomy zbierania oraz odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
- podział na grupy sprzętu, co wymaga odpowiedniej wiedzy i właściwego - przyporządkowania sprzętu do właściwej grupy,
- zasady rozliczania sprzętu wprowadzonego do obrotu w drodze - wewnątrzwspólnotowego nabycia,
- zmiany w zakresie zbierania zużytego sprzętu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy zapoznają się z zakresem obowiązków wiążących się z wprowadzaniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzący wyjaśni definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego, omówi zasady kwalifikacji do poszczególnych grup sprzętu oraz zakres urządzeń wyłączonych z przepisów ustawy,
 • zaprezentowane zostaną zasady rozliczania poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, sposoby naliczania opłaty produktowej oraz terminy realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów ustawy.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za wypełnianie obowiązków  w aspekcie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach.

Program szkolenia

 1. Zakres rzeczowy i podmiotowy Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  • definicja wprowadzającego sprzęt,
  • podział na 6 grup sprzętu,
  • producent – nowy podmiot objęty przepisami ustawy,
  • rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel.
 2. Rejestr przedsiębiorców:
  • zakres podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji,
  • opłata rejestrowa i roczna,
  • wniosek o wpis i wniosek aktualizacyjny,
  • przeniesienie danych z rejestru GIOŚ do rejestru BDO,
  • uzupełnienie informacji zawartych w rejestrze BDO,
  • zasady rozliczania zabezpieczenia finansowego.
 3. Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • definicja oraz podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • oznakowanie sprzętu,
  • dodatkowa ewidencja,
  • sprawozdawczość,
  • sieć zbierania zużytego sprzętu,
  • obowiązek zbierania zużytego sprzętu – rozszerzony zakres podmiotów objętych obowiązkiem oraz nowe poziomy zbierania,
  • obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku i recyklingu
  • przemieszczanie zużytego sprzętu.
 4. Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego:

  • zasady postępowanie z zebranymi odpadami,

  • zakres obowiązków nałożonych na jednostki handlowe w zakresie zbierania zużytego sprzętu,

  • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania od roku 2018,

  • zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu.

 5. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:

  • wyposażenie zakładu przetwarzania,

  • wydawanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie - nowy termin,

  • obowiązek przeprowadzenia audytu,

  • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania od roku 2018,

  • audyt zewnętrzny.

 6. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

  • wydawanie zaświadczeń - nowy termin,

  • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania od roku 2018.

 7. Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
  • kapitał zakładowy,

  • zakres działania,

  • wymagania nałożone na organizacje odzysku,
  • obowiązek przeprowadzenia audytu,
  • zakres współpracy z przedsiębiorcami.

 8. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

10.00 - 16.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!