Ustawa prawo budowlane z elementami Kodeksu Postępowania Administracyjnego

O szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
Ustawa prawo budowlane z elementami
Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
• pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych zajmujących się problematyką architektoniczno-budowlaną, gospodarki budynkami mieszkalnymi, użyteczności publicznej i użytkowanymi na cele gospodarcze i magazynowe,
• inspektorzy nadzoru budowlanego,
• przedsiębiorcy i deweloperzy realizujący budowy i prowadzący sprzedaż nieruchomości budynkowych i lokalowych,
• projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego i kierownicy budów,
• rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy obrotu nieruchomościami,
• właściciele i zarządy nieruchomości budynkowych,
• pracownicy Agencji Nieruchomości Rolnych, nadleśnictw, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• instytucje doradztwa technicznego w budownictwie,
• wszystkie osoby zainteresowane, budujące własne domy, lub kończące budowę.

Program szkolenia

1. Ustawa Prawo Budowlane jako podstawowy akt prawny regulujący proces budowlany.
• zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane,
• nowelizacje Prawa Budowlanego wprowadzone w ostatnich latach.
2. Podstawowe definicje i pojęcia zawarte w ustawie prawo budowlane.
3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
• prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy.
4. Uczestnicy procesu budowlanego.
• inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy,
• obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego.
5. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• obowiązki inwestora, projektanta i kierownika budowy.
6. Aktualne warunki udzielania pozwoleń na budowę.
• obiekty i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia,
• instytucja zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych,
• przyłącza do obiektów, definicje i zwolnienie z obowiązku zgłoszenia.
7. Odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę samowole budowlane – konsekwencje i możliwości legalizacji.
8. Projekt budowlany.
• projekt budowlany a projekt wykonawczy, zakres i forma projektu.
9. KPA przy wydawaniu pozwoleń na budowę/rozbiórkę oraz zgłoszeniach robót budowlanych i zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
10. Użytkowanie obiektów budowlanych.
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
• zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania,
• obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych,
• zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
• obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego,
• dziennik budowy i tablica informacyjna,
11. Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

projektant, kosztorysant, autor wielu kompleksowych dokumentacji przetargowych, inżynier budowy, inżynier w spółdzielni mieszkaniowej, wykładowca na wielu kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, audytor, główny specjalista w Ministerstwie Infrastruktury. Członek ZAE, SKB, PZITB, SAPE-POLSKA, PKT, PTES-ISES, rzeczoznawca kosztorysowy SKB, doktorant PW.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sala Konferencyjna FRDL

01-552 Warszawa

Plac Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Cena z VAT
350
Cena zawiera:
  • W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 23 maja 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa Plac Inwalidów 10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!