UTRZYMANIE I UŻYTKOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - W świetle aktualnych przepisów budowlanych - POZNAŃ

O szkoleniu

Należność za:
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 490 zł netto + 23% VAT (materiały autorstwa wykładowcy)

SZKOLENIA FINANSOWANE W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników Odpowiedzialnych w zakładzie pracy za procedury procesu budowlanego jak i za utrzymanie obiektów budowlanych podczas eksploatacji i użytkowania, jak również do pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Program szkolenia

UTRZYMANIE I UŻYTKOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W świetle aktualnych przepisów budowlanych

¨ Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza wraz z niezbędnymi instrukcjami przekazywana właścicielowi lub zarządcy po zakończeniu budowy;


¨ Inne dokumenty wynikające z ustaw, niezbędne do zarządzania obiektami budowlanymi;


¨ Zakładanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego;


¨ Obowiązki zarządcy lub właściciela wynikające z przepisów budowlanych w trakcie eksploatacji budynku;

- rodzaje kontroli okresowych stanu technicznego obiektu budowlanego i jego elementów;
- częstotliwość kontroli okresowych i ich zakres;
- zawartość protokołu obowiązkowej kontroli okresowej;
- przygotowanie zawodowe osób wykonujących okresowe kontrole;
- podział odpowiedzialności i obowiązków między zarządcą a właścicielem.

¨ Kontrole okresowe urządzeń energetycznych określone przepisami o charakterystyce energetycznej budynków;


¨ Obowiązek posiadania i aktualizacji świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu;


¨ Obiekty o szczególnych wymaganiach posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej;


¨ Rodzaje obiektów zwolnionych z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej;


¨ Kwalifikacje osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej oraz organy sprawujące nadzór na ich prawidłowością;


¨ System centralnych rejestrów i nadzoru nad poprawnością wykonywania świadectw;


¨ Zasady przygotowywania dokumentów związanych z legalnym prowadzeniem remontów i przebudowy.


¨ Regulacje Prawa budowlanego określające podział na roboty wymagające pozwolenia, zgłoszenia albo brak obowiązku.


¨ Zawartość zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę.


¨ Przebieg robót, wymagane czynności i dokumenty, prawidłowe zakończenie robót.


¨ Obowiązki zarządcy lub właściciela oraz osoby wykonującej kontrolę okresową po stwierdzeniu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, zagrożenie porażenia prądem lub wybuch.


¨ Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


¨ Przepisy karne wynikające z Prawa budowlanego i innych ustaw, dotyczące zarządców lub właścicieli.


¨ Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne.Metodyka Zajęć:
wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia

Czas trwania

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10.00

Prelegenci

Szkolenie prowadzi: Pan GABRIEL MAREK
- Wieloletni pracownik administracji rządowej isamorządowej. Od wielu lat współpracuje z komisją sejmową jako konsultant i autor wielu poprawek do ustawy Prawo Budowlane. Trener z dużym stażem na kursach przygotowawczych na uprawnienia budowlane dla inżynierów budownictwa wszystkich specjalności oraz architektów. Wykładowca studiów podyplomowych na Wydz. Architektury i Wydz. Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Współautor pozycji książkowych z dziedziny Prawa Budowlanego. Uczestniczy w konferencjach organizowanych przez Izbę Inżynierów Budownictwa i organizacje deweloperskie. Doświadczony wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Biurowiec Delta

61-896 Poznań

Towarowa 35

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
z materiałami szkoleniowymi
b.d.
Cena zawiera:
  • Cena 490 netto obejmuje wykład z prezentacją multimedialną materiały szkoleniowe autorstwa wykładowcy, certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe oraz lunch
Zapisz się

Organizator

Konspekt
58-314 Wałbrzych
Palisadowa 43/4
woj. dolnośląskie
Prowadzimy działalność edukacyjną obejmującą swoim zasięgiem teren całego kraju. Specjalizujemy się w organizacji szkoleń, seminariów i konferencji. Już od ponad 20 lat staramy się spełniać Państwa oczekiwania, zapewniając dostęp do kompleksowej w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa faksem, mailem lub przez stronę www.konspekt.com.pl ; warunki płatności przelew/gotówka

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Konspekt
58-314 Wałbrzych Palisadowa 43/4
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!