Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:

- Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.
- Zapoznanie z najnowszymi zmianami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Zapoznanie ze zmianami innych przepisów prawa obowiązujących w zarządzaniu nieruchomościami
- Omówienie zasad wykonywania kontroli przez INB i zakres odpowiedzialności właścicieli obiektów
- Omówienie doświadczeń w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego
Kto powinien wziąć udział?
a/ zarządców lub właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków,
b/ osób prowadzących kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków,
c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
d/ służb prowadzących inwestycje i remonty,
e/ właściwych organów administracyjno-budowlanych i nadzoru budowlanego,
f/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)

Program szkolenia

1. Wykaz podstawowych aktów prawnych

2. Etapy procesu budowlanego

3. Użytkowanie obiektów budowlanych

3.1. Książka obiektu budowlanego
3.2. Przeglądy okresowe obiektu budowlanego
3.3. Opracowania techniczne dotyczące obiektu budowlanego
3.4. Ekspertyzy i opinie

4. Roboty remontowe i modernizacyjne

4.1. Podstawowe obowiązki uczestników procesu budowlanego
4.2. Sposób opisu przedmiotu realizacji w zależności od formy prawnej realizacji
4.2.1 Realizacja w oparciu o pozwolenie na budowę:
4.2.2 Zgłoszenie rozpoczęcia robót w oparciu o pozwolenie na budowę
4.2.3 Dziennik budowy
4.2.4 Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych

5. Odbiory robót w trakcie trwania procesu budowlanego

5.1. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót
5.2. Sprawdzanie wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie robót
5.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, dokonywanie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.
5.4. Odbiory techniczne instalacji, urządzeń technicznych instalacji i urządzeń technicznych
5.5. Sprawdzanie i odbiór przewodów kominowych
5.6. Sprawdzenie zgodności wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w projekcie budowlanym a dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ochrony, ochrony środowiska

6. Awarie i katastrofy obiektów

7. Zmiana sposobu użytkowania

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej

9. Rozbiórka

10. Samowola budowlana i jej skutki

11. Odpowiedzialność zawodowa i karna

11.1. Odpowiedzialność karna
11.2. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Czas trwania

9.30-14.30

Prelegenci

Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane, zarządzania nieruchomościami. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, starszy wykładowca Politechniki Śląskiej. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w Katowicach

Katowice

Jordana 18

woj. śląskie

Centrum Konferencyjne we Wrocławiu

Wrocław

do wiadomości zainteresowanych

woj. dolnośląskie

Centrum Konferencyjne

Katowice

Jordana 18

woj. śląskie

Centrum Konferencyjne w Krakowie

Kraków

do wiadomości zainteresowanych

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
+23% VAT (VAT zwolniony - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych)
350
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!