Szkolenie: UTRZYMANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/utrzymanie-obiektu-budowlanego-obowiazkowe-kontrole-oraz-prowadzenie-ksiazki-obiektu-budowlanego-71246

Informacje o szkoleniu

 • UTRZYMANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO


  ID szkolenia: 71246
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo Budownictwo, architektura Usługi
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis
  Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4.12.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Czy wiesz:

Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę?
Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego??
Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?
Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich przeznaczenia.

Program szkolenia:

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

obowiązki wynikające z przepisów prawa,
zadania,
źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.
Moduł II - Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:

elementów budowlanych,
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
instalacji gazowych i kominowych,
kotłów i instalacji z kotłami,
klimatyzacji,
wyposażenia p.poż.
Moduł III – Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.
Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

prace z zakresu bieżącej konserwacji,
roboty remontowe i budowlane,
zmiany sposobu użytkowania,
gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.
Moduł IV – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

zagrożenia w okresie zimowym,
powodzie,
bezpieczeństwo pożarowe,
bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 zł + 23% VAT - cena za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: UTRZYMANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO