Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/uzytkowanie-podstawowych-przyrzadow-pomiarowych-24600-id127

Informacje o szkoleniu

 • Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych


  ID szkolenia: 24600
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  TERMINY SZKOLENIA
  07-08.09.2017
  23-24.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie pozwala uczestnikom uzyskać kwalifikacje do posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi i zwiększyć kwalifikacje osób obejmujących i ubiegających się o stanowiska kwalifikowanych operatorów lub kontrolerów produkcji zajmujących się również sprawdzeniem produktu pod kątem wymiarów. Świadectwo kwalifikacji jest wystarczającym dokumentem dla spełnienia wymagań systemów jakości co do potwierdzenia kwalifikacji pracowników prowadzących pomiary.

Szkolenie skierowane jest do:

- osoby posługujące się przyrządami do pomiaru długości i kąta - osoby poszukujące pracy na stanowisku kontroler/inspektor jakości - kontrolerzy jakości - kwalifikowani operatorzy i pracownicy produkcyjni - osoby wspomagające działy kontroli jakości i izby pomiarów

Program szkolenia:

Klasyfikacja podstawowych przyrządów do pomiaru długości i kąta. Podstawowe parametry metrologiczne przyrządów pomiarowych. Warunki użytkowania przyrządów pomiarowych. Błędy pomiaru i interpretacja wyniku pomiaru. Przyrządy suwmiarkowe (suwmiarki, wysokościomierze, głębokościomierze).

- Budowa i działanie suwmiarek różnego przeznaczenia).

- Wytyczne posługiwania się przyrządami suwmiarkowymi przy pomiarach wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych).

- Najczęstsze błędy popełniane przez operatora podczas mierzenia suwmiarką.

- Obsługa wysokościomierza i głębokościomierza suwmiarkowego.

- Praktyczne pomiary przyrządami suwmiarkowymi. Przyrządy mikrometryczne.

- Odmiany konstrukcyjne przyrządów mikrometrycznych. (mikrometry kabłąkowe, mikrometry do wymiarów wewnętrznych, głębokościomierze mikrometryczne, średnicówki 3-punktowe).

- Budowa i działanie mikrometru.

- Wytyczne posługiwania się różnymi odmianami przyrządów mikrometrycznych.

- Najczęstsze błędy popełniane przy obsłudze stosowaniu przyrządów mikrometrycznych.

- Praktyczne pomiary przyrządami mikrometrycznymi. Czujniki pomiarowe.

- Odmiany czujników pomiarowych i zasady ich działania.

- Zastosowanie czujników do pomiarów wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych oraz odchyłek geometrycznych. - Średnicówki czujnikowe.

- Wytyczne wyboru rodzaju czujnika do określonych pomiarów.

- Dobór kształtu końcówki pomiarowej.

- Najczęstsze błędy spotykane w pomiarach czujnikami.

- Praktyczne pomiary z wykorzystaniem czujników. Wysokościomierze cyfrowe.

- Budowa wysokościomierza i jego działanie.

- Konfigurowanie ustawień.

- Czynności wstępne przed samym pomiarem wysokościomierzem.

- Zastosowanie wysokościomierza cyfrowego do pomiarów wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych i pośrednich.

- Praktyczne pomiary wysokościomierzem. Sprawdziany do wałków i otworów.

- Odmiany konstrukcyjne.

- Poprawne posługiwanie się sprawdzianami. Płytki wzorcowe.

- Komplety płytek i klasy dokładności.

- Materiały na płytki i ich znaczenie.

- Zasady poprawnego zestawiania płytek w stosy.

- Przykłady praktycznego zestawiania płytek. Płytki kątowe. Dokumentowanie pomiarów.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990,00 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych