Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych

O szkoleniu

Szkolenie pozwala uczestnikom uzyskać kwalifikacje do posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi i zwiększyć kwalifikacje osób obejmujących i ubiegających się o stanowiska kwalifikowanych operatorów lub kontrolerów produkcji zajmujących się również sprawdzeniem produktu pod kątem wymiarów. Świadectwo kwalifikacji jest wystarczającym dokumentem dla spełnienia wymagań systemów jakości co do potwierdzenia kwalifikacji pracowników prowadzących pomiary.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnie mierzyć typowymi przyrządami pomiarowymi.
 • Identyfikować źródła istotnych błędów i ograniczać ich skutki.
 • Określać wybrane charakterystyky metrologiczne sprzętu pomiarowego (np. czułość).
 • Zabezpieczać przyrządy pomiarowe we właściwy sposób przed niepożądanymi wpływami środowiska.

Uczestnik dowie się:

 • Co zawiera treść ustawy „Prawo o miarach”.
 • Jakie są odmiany konstrukcyjne przyrządów pomiarowe i jaki wpływ mają one na dokładność (np. zasada Abbego).
 • W jaki sposób można prawidłowo przygotować przyrząd do pomiaru.
 • Skąd czerpać informacje jaka ma być dokładność pomiaru.
 • Co ocnacza termin konserwacja sprzętu pomiarowego.
 • Dlaczego ocena ryzyka wg wskaźnika RPN nie jest zalecana w wytycznych FMEA 4th Edition (AIAG 2008).

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
Umiejętność poprawnego pomiaru umożliwia potwierdzenie, że dana osoba może bezproblemowo uzyskać pozwolenie na obsługę określonych przyrządów pomiarowych co jest ważne dla audytu.

Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • osoby posługujące się przyrządami do pomiaru długości i kąta,
 • osoby poszukujące pracy na stanowisku kontroler/inspektor jakości,
 • kontrolerzy jakości,
 • kwalifikowani operatorzy i pracownicy produkcyjni,
 • osoby wspomagające działy kontroli jakości i izby pomiarów.

Program szkolenia

1. Klasyfikacja podstawowych przyrządów do pomiaru długości i kąta.
2. Podstawowe parametry metrologiczne przyrządów pomiarowych.
3. Warunki użytkowania przyrządów pomiarowych.
4. Błędy pomiaru i interpretacja wyniku pomiaru.
5. Przyrządy suwmiarkowe (suwmiarki, wysokościomierze, głębokościomierze):

 • Wytyczne posługiwania się przyrządami suwmiarkowymi przy pomiarach wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych).
 • Najczęstsze błędy popełniane przez operatora podczas mierzenia suwmiarką.
 • Obsługa wysokościomierza i głębokościomierza suwmiarkowego.
 • Praktyczne pomiary przyrządami suwmiarkowymi.

6. Przyrządy mikrometryczne:

 • Odmiany konstrukcyjne przyrządów mikrometrycznych. (mikrometry kabłąkowe, mikrometry do wymiarów wewnętrznych, głębokościomierze mikrometryczne, średnicówki 3-punktowe).
 • Budowa i działanie mikrometru.
 • Wytyczne posługiwania się różnymi odmianami przyrządów mikrometrycznych.
 • Najczęstsze błędy popełniane przy obsłudze stosowaniu przyrządów mikrometrycznych.
 • Praktyczne pomiary przyrządami mikrometrycznymi.

7. Czujniki pomiarowe:

 • Odmiany czujników pomiarowych i zasady ich działania.
 • Zastosowanie czujników do pomiarów wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych oraz odchyłek geometrycznych.
 • Średnicówki czujnikowe.
 • Wytyczne wyboru rodzaju czujnika do określonych pomiarów.
 • Dobór kształtu końcówki pomiarowej.
 • Najczęstsze błędy spotykane w pomiarach czujnikami.
 • Praktyczne pomiary z wykorzystaniem czujników.

8. Wysokościomierze cyfrowe:

 • Budowa wysokościomierza i jego działanie.
 • Konfigurowanie ustawień.
 • Czynności wstępne przed samym pomiarem wysokościomierzem.
 • Zastosowanie wysokościomierza cyfrowego do pomiarów wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych i pośrednich.
 • Praktyczne pomiary wysokościomierzem. Sprawdziany do wałków i otworów.
 • Odmiany konstrukcyjne.
 • Poprawne posługiwanie się sprawdzianami.

9. Płytki wzorcowe:

 • Komplety płytek i klasy dokładności.
 • Materiały na płytki i ich znaczenie.
 • Zasady poprawnego zestawiania płytek w stosy.
 • Przykłady praktycznego zestawiania płytek.

10. Płytki kątowe.
11. Dokumentowanie pomiarów.

Ćwiczenia o charakterze laboratoryjnym (praktyczne pomiary):

 • Pomiary różnych rodzajów wymiarów suwmiarką uniwersalną i specjalną.
 • Pomiary z wykorzystaniem wysokościomierza i głębokościomierza suwmiarkowego.
 • Pomiary mikrometrami kabłąkowymi.
 • Pomiary mikrometrami do pomiarów wymiarów wewnętrznych (otwory, rowki).
 • Pomiary średnicówkami 2- i 3-stykowymi oraz zegarowymi także do małych otworów.
 • Wykorzystanie układów czujnikowych do pomiarów odchyłek równoległości, prostopadłości i bicia.
 • Pomiary kątów kątomierzem.
 • Wykorzystanie mikroskopu do pomiarów.
 • Zastosowanie wysokościomierza do różnych zadań pomiarowych.
 • Przykładowe regulacje wskazań przyrządów pomiarowych.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

TERMINY SZKOLENIA
07-08.09.2017
23-24.11.2017

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!