Szkolenie

Vademecum wynagrodzeń 2021 dla praktyków - aktualne problemy, najważniejsze zmiany i interpretacje

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 4-dniowe szkolenie, które przekaże informacje o stanie obecnym kadr oraz kierunkach zmian, jakie się dokonują.
Będziemy Państwa gościć w nowoczesnym kompleksie hotelowo-konferencyjnym położonym w odległości 60 m od morza. Wysoki standard i znakomita lokalizacja hotelu z przepięknym widokiem na morze zapewniają doskonałe warunki do pracy, wypoczynku i rekreacji.
Kto powinien wziąć udział?
 • kadr
 • działów HR

Program szkolenia

Dzień 1
Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac

 1. Jak dokonać zmiany zapisów dotyczących wynagrodzeń w przepisach wewnątrzzakładowych?
 2. Co to jest wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
 3. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia?
 4. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
 5. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
 6. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
 7. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
 8. Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
 9. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przestoju?
 10. Czym różni się premia od nagrody – jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
 11. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadkach szczególnych?
 12. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie składników zmiennych?
 13. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po zmianie etatu?
 14. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
 15. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
 16. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadkach szczególnych?
 17. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw?
 18. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Dzień 2
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą 

 1. Co jest powodem korekt w stosunku do ZUS i US?
 2. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi/zleceniobiorcy nienależnie pobranych składek emerytalno – rentowych i niedopłaty składki zdrowotnej?
 3. Jak dokonać korekty w przypadku niedopłaty na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nadpłaty składki zdrowotnej?
 4. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę/zleceniodawcę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych finansowanych przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
 5. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
 6. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
 7. Jak dokonać korekty wpłat do PPK?
 8. W jaki sposób odzyskać z US nadpłaconą zaliczkę na podatek?
 9. Kto ma oddać nienależnie pobrany przez pracownika zasiłek w razie uznania umowy za pozorną?
 10. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
 11. Jak rozliczyć nadpłatę zasiłku macierzyńskiego ze 100% do 80%?
 12. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
 13. Jak dokonać wyrównania wynagrodzenia chorobowego po uznaniu zdarzenia za wypadek w drodze do pracy?
 14. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
 15. Jak dokonać korekty w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
 16. Jak korekty dokumentacji płacowej wpływają na rozliczenie świadczeń chorobowych?
 17. Jak rozliczyć zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika?
 18. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Dzień 3
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych

 1. Jakie są tryby dokonywania potrąceń?
 2. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?
 3. Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?
 4. Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?
 5. Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?
 6. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej?
 7. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej?
 8. Czy przekazywać potrącenia w depozyt?
 9. Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?
 10. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 11. Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?
 12. W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?
 13. Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?
 14. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy?
 15. Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika części miesiąca?
 16. Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?
 17. Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?
 18. Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?
 19. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?
 20. Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?
 21. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?
 22. Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?
 23. Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?
 24. Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?
 25. Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?
 26. Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?
 27. Jak ustalić podwyższoną kwotę wolną od potrąceń w związku z COVID?
 28. Sesja pytań i odpowiedzi.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat

Katarzyna Smulczyk

wieloletni praktyk w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Od kilkunastu lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w kilku dużych firmach. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wykładowcą na szkoleniach i konferencjach z tematyki kadrowo-płacowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia i przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pisze artykuły dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004.

Gdzie i kiedy

Kołobrzeg 5 - 8 września 2021
Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, SPA & WELLNESS

Kołobrzeg

Wschodnia 35

woj. zachodniopomorskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
2390 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
Dostępne zniżki:
 • 4.18% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!