Szkolenie

VAT 2014 dla handlowców Podatek od towarów i usług w procesie sprzedaży – nowelizacja przepisów oraz aktualne problemy podatkowe

O szkoleniu

2014.03.12 Warszawa

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych reguł związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT procesu sprzedaży. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę zagadnień, gdyż szkolenie dotyczy transakcji krajowych, jak również zagranicznych w postaci eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz świadczenia usług o charakterze transgranicznym. Szkolenie będzie uwzględniało zarówno obowiązujące regulacje prawne, jak również zmiany w przepisach, które nastąpiły w 2013 r. oraz weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Prawidłowe określenie momentu dokonania sprzedaży:
a) ustalenie momentu dostawy towarów,
b) wpływ warunków transportowych na określenie momentu dostawy towarów,
c) pojęcie dostawy towarów o charakterze ciągłym,
d) określenie momentu sprzedaży w przypadku świadczenia usług,
e) refakturowanie usług a ustalenie momentu sprzedaży.

2. Podstawowe zasady wystawiania faktur VAT w świetle aktualnych oraz znowelizowanych przepisów.
a) faktura w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,
b) warunki fakturowania w formie elektronicznej,
c) przypadki, w których nie jest konieczne wystawianie faktur VAT,
d) faktura a rejestrowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej,
e) możliwość kształtowania zasad wystawiania faktur VAT w umowach.

3. Poprawna treść faktury VAT:
a) zakres zmian w przepisach,
b) określenie stron transakcji,
c) zasady określania przedmiotu sprzedaży,
d) treść faktury zbiorczej,
e) wskazanie daty sprzedaży,
f) stawka VAT oraz zwolnienia z VAT w treści faktury,
g) treść faktury w przypadku transakcji opodatkowanych przez nabywcę,
h) pozostałe istotne elementy treści faktury VAT.

4. Terminy wystawiania faktur VAT w świetle aktualnych oraz znowelizowanych przepisów:
a) terminy wystawiania faktur z tytułu sprzedaży do 31 grudnia 2012 r.,
b) terminy fakturowania w przypadku sprzedaży w 2013 r.,
c) termin wystawienia faktury począwszy od 1 stycznia 2014 r.,
d) możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem sprzedaży,
e) termin wystawienia faktury z tytułu zaliczki,
f) fakturowanie dostawy towarów oraz świadczenia usług na terenie kraju,
g) termin wystawienia faktury z tytułu transakcji zagranicznych,
h) termin wystawienia faktury na żądanie klienta.

5. Zasady korygowania obrotu:
a) udzielania rabatów, skont oraz innych rodzajów bonusów a zasady fakturowania,
b) poprawna treść faktury korygującej,
c) zasady rozliczania faktur korygujących,
d) faktury korygujące o charakterze zbiorczym,
e) zasady korygowania w przypadku transakcji wyrażonych w walucie obcej.
f) korygowanie za pomocą not korygujących.

6. Refakturowanie usług na gruncie VAT:
a) pojęcie refakturowania usług,
b) zastosowanie właściwej stawki VAT w przypadku refakturowania,
c) określenie ceny refakturowanie usług z marżą,
d) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług,
e) refakturowanie mediów w przypadku wynajmu nieruchomości.

7. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – transport, budownictwo, media, najem, dzierżawa, dostawa nieruchomości, dostawa złomu, sprzedaż licencji, praw autorskich,
d) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
e) rozliczanie VAT w sposób kasowy.

8. Opodatkowanie sprzedaży zagranicznej:
a) dostawa towarów opodatkowania jako WDT,
b) sprzedaż towarów traktowana jako eksport towarów,
c) dokumentowanie WDT oraz eksportu w świetle zmian w przepisach,
d) stosowanie stawki 0% z tytułu WDT oraz eksportu towarów,
e) świadczenie usług w obrocie zagranicznym.

9. Powstawanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji zagranicznych:
a) rozliczenie WDT,
b) obowiązek podatkowy w przypadku eksportu towarów,
c) opodatkowanie świadczenia usług podlegającego podatkowi VAT poza terytorium kraju,
d) rozliczanie zaliczek w przypadku transakcji zagranicznych.

10. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 marca 2014
centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540zł/os + 23% VAT.
590 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!