Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/vat-2017-nowe-zasady-prowadzenia-ewidencji-fakturowania-i-deklarowania-podatku-a-nowy-system-dolegliwych-sankcji-68740-id415

Informacje o szkoleniu

 • VAT - 2017: nowe zasady prowadzenia ewidencji, fakturowania i deklarowania podatku, a nowy system dolegliwych sankcji


  ID szkolenia: 68740
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Blick
  Jana z Kolna 6
  Gdynia
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Ekspert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

To szkolenie odpowie Państwu na pytanie:

Jak fakturować, prowadzić rejestry i składać deklaracje VAT od dnia1 marca 2017 r. w związku z wejściem przestępstw fakturowych zagrożonych karą nawet 25 lat więzienia?

Z dniem 1 marca 2017 r. weszły w życie art. 270a, 271a, 277a kodeksu karnego, które wprowadzają nowe formy przestępstw pospolitych związanych z wystawianiem i posługiwaniem się fakturami VAT.

Są to oszustwa dokumentowe zagrożone karą do 8 lat więzienia, a w określonych przypadkach co najmniej 5 lat albo 25 lat pozbawienia wolności.

Jest to wydarzenie bez precedensu w historii podatku od towarów i usług, gdyż czyny zabronione wprowadzone w tych przepisach dotyczą dwóch podstawowych czynności wykonywanych przez każdego podatnika VAT:

wystawianiu faktur, w tym faktur korygujących w rozumieniu ustawy VAT,
posługiwanie się fakturami VAT dla potrzeb prowadzenia ewidencji i składania deklaracji VAT-7.
Zarządy, właściciele, księgowi oraz wszystkie osoby uczestniczące w powyższych czynnościach muszą zdobyć niezbędną wiedzę na temat tych zasad i przygotować odpowiednie zarządzenia i polecenia, aby nie dopuścić do popełnienia tych przestępstw.

Aby wskazać Państwu kierunki zmian w podatku VAT oraz aby przygotować Państwa do praktycznego stosowania zmienionych przepisów, zapraszamy na szkolenie z prof. dr hab. Witoldem Modzelewskim.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy księgowi oraz właściciele biur rachunkowych

Program szkolenia:

1. Co to są "podrobione” lub "przerobione” faktury w rozumieniu ustawy o VAT?

2. Co to jest "posłużenie się jako autentyczną” fakturą VAT w zakresie okoliczności fakturowych mogących mieć znaczenie dla:

określenia należności publicznoprawnych lub jest zwrotu,
zwrotu innej należności publicznoprawnej.
3. Kiedy "posłużenia się” obcą fakturą podrobioną lub przerobioną w firmie ma znamiona czynu zabronionego?

4. Kto potencjalnie może popełnić czyny zabronione w rozumieniu art. 270a i 271a kodeksu karnego?

5. Faktura "podrobiona” lub "przerobiona” – kiedy wystawienie tych faktur jest czynem zabronionym?

6. Czy fakturę "podrobioną” lub "przerobioną” można poprawić notą korygującą?

7. Kiedy należy anulować błędną fakturę aby nie popełnić przestępstwa w rozumieniu art. 271a kodeksu karnego?

8. Jak weryfikować faktury obce aby nie popełnić czynu zabronionego prowadząc rejestr zakupów?

9. Kiedy wadliwie wystawione faktury są jednocześnie czynem zabronionym w rozumieniu art. 270a i 271a kodeksu karnego i nowego art 62 § 2 kodeksu karnego skarbowego?

10. Jak zorganizować w firmie wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT aby wyeliminować ryzyko popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 270a i 271a kodeksu karnego i art 62 kodeksu karnego skarbowego?

11. Kto popełnia czyny zabronione w związku z fakturowaniem i prowadzeniem rejestru zakupów: podatnik (Zarząd), księgowy czy osoba wykonująca bezpośrednio tą czynność?

12. Jak zorganizować weryfikację i dekretację obcych faktur dla potrzeb prowadzenia ewidencji podatkowych aby zapobiec popełnieniu przestępstw w rozumieniu art 270a i 271a kodeksu karnego?

13. Jakie "działania” optymalizacyjne zwiększają ryzyko popełnienia przestępstwa?

Informacje o prelegentach:

Prof. dr hab.
Witold Modzelewski
Najwybitniejszy wykładowca problematyki podatkowej, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, zaliczony w rankingu „Gazety Prawnej” do pierwszej trójki najlepszych doradców podatkowych kraju.
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy nr 00001, radca prawny, autor ponad 900 publikacji na tematy podatkowe, m.in. redaktor unikatowej serii Komentarzy do podatku od towarów i usług, podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Od 33 lat wykłada problematykę podatkową na Uniwersytecie Warszawskim oraz wielu innych uczelniach. Autor opinii opracowanych dla Sejmu i Senatu.
W latach 1992-1996 – wiceminister finansów. Od 13 lat występuje jako pełnomocnik w sporach podatkowych. Współtwórca Instytutu Studiów Podatkowych. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 488,31 zł brutto Cena- 397 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Wydarzenie: VAT - 2017: nowe zasady prowadzenia ewidencji, fakturowania i deklarowania podatku, a nowy system dolegliwych sankcji