VAT dla początkujących

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online. Celem szkolenia jest:
- przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i Unii Europejskiej;
- kompleksowo i praktycznie zostaną omówione zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego różnych transakcji, naliczenia i odliczenia podatku VAT, a także zasad dotyczących wystawiania i korygowania faktur oraz prawidłowej weryfikacji kontrahentów i rozliczania podatku.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT,
 • po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak prawidłowo rozliczać podatek VAT w codziennej praktyce przedsiębiorstw.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracowników działów księgowych,
 • pracowników zajmujących się rozliczaniem podatków,
 • przedsiębiorców i kadry zarządczej, którzy chcą poznać od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT.

Program szkolenia

1. WSTĘP DO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

 • Jak działa podatek VAT.
 • Harmonizacja podatku VAT w obszarze UE.
 • Podstawy prawne VAT w przepisach unijny i polskich.
 • Zasady podatku VAT.

2. ZAKRES PODMIOTOWY PODATKU VAT.

 • Kto jest podatnikiem podatku VAT.
 • Czym jest działalność gospodarcza na gruncie VAT.
 • Co nie jest działalnością gospodarczą.
 • Podatnicy VAT czynni i podatnicy VAT UE.
 • Mali podatnicy.
 • Działalność nierejestrowana a VAT.
 • Pozostałe podmioty podlegające przepisom VAT.
 • Obowiązki rejestracyjne podatników.

3. ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA VAT.

 • Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.
 • Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 • Eksport i import towarów.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 • Czynności niepodlegające VAT.

4. ODPŁATNA DOSTAWA TOWARÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERYTORIUM KRAJU.

 • Definicja towarów.
 • Definicja dostawy.
 • Dostawa towarów partiami.
 • Definicja świadczenia usług.
 • Refakturowanie usług.
 • Zaliczka, zadatek, przedpłata.

5. NIEODPŁATNA DOSTAWA TOWARÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG.

 • Pojęcie odpłatności.
 • Nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu.
 • Prezenty.
 • Próbki.
 • Poczęstunek, imprezy integracyjne i inne.

6. GDZIE JEST OPODATKOWANA TRANSAKCJA.

 • Miejsce opodatkowania dostawy towarów.
 • Miejsce opodatkowania usług.
 • Miejsce opodatkowania nabywanych towarów i usług.

7. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (WNT).

 • Kiedy występuje WNT.
 • Nietransakcyjne przemieszczenie towarów.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Rozliczenie WNT w Polsce.

8. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT).

 • Kiedy występuje WDT.
 • Nietransakcyjne przemieszczenie towarów.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Wymogi dla zastosowania stawki 0%.

9. POZOSTAŁE TRANSAKCJE ZAGRANICZNE.

 • Eksport towarów.
 • Stosowanie stawki 0% dla eksportu towarów.
 • Import towarów.
 • Rozliczanie podatku VAT przy imporcie towarów.
 • Procedura uproszczona w imporcie towarów.
 • Eksport usług.
 • Import usług.
 • Magazyn typu call-off stock.

10. PODSTAWA OPODATKOWANIA I STAWKI PODATKU.

 • Co obejmuje podstawa opodatkowania.
 • Co nie wlicza się do podstawy opodatkowania.
 • Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych czynności opodatkowanych.
 • Weryfikacja podstawy opodatkowania przez organy podatkowe.
 • Korekta podstawy opodatkowania in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy.
 • Korekta podstawy opodatkowania in plus po stronie sprzedawcy i nabywcy.
 • Stawki podatku.
 • Czynności zwolnione z podatku.
 • Przeliczanie należności w walucie obcej.
 • Wiążąca Informacja Stawkowa.

11. OBOWIĄZEK PODATKOWY.

 • Czym jest obowiązek podatkowy.
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy – zasady ogólne.
 • Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego.
 • Trudne przykłady: roboty budowlane, licencje, programy komputerowe, usługi zakwaterowania, inne.
 • Wpływ warunków handlowych na obowiązek podatkowy.

12. ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO.

 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 • Ustalenie podatku naliczonego.
 • Kiedy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego.
 • Zakupy nie dające prawa do odliczenia.
 • Odliczanie wydatków związanych z samochodami.
 • Odliczenie metodą proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.
 • Odliczanie metodą prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.
 • Korekta podatku naliczonego z uwagi na zmianę przeznaczenia rzeczy.

13. FAKTURY.

 • Kiedy należy wystawić fakturę.
 • Jakie elementy powinna zawierać faktura.
 • Faktura uproszczona.
 • Faktura w formie paragonu.
 • Faktura elektroniczna.
 • Faktura ustrukturyzowana (e-faktura).
 • Faktura do paragonu.
 • Faktura zaliczkowa.
 • Faktura zbiorcza.
 • Faktura korygująca.
 • Faktura pro forma.
 • Duplikat faktury.
 • Nota korygująca.
 • Nota księgowa.
 • Faktura/dokument wewnętrzny.

14. EWIDENCJE I DEKLARACJE.

 • ewidencja sprzedaży.
 • deklaracja VAT.
 • Jednolity Plik Kontrolny.

15. KASY REJESTRUJĄCE (FISKALNE).

 • obowiązek stosowania kas.
 • rodzaje kas.
 • zwolnienie z kas.

16. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT.

 • obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy.
 • rachunki nie podlegające publikacji na białej liście.
 • konsekwencje pominięcia obowiązku zapłaty na rachunek z białej listy.
 • zgłoszenie rachunku nieujawnionego.

17. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI.

 • na czym polega i jak działa mechanizm.
 • obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności.
 • dobrowolne stosowanie mechanizmu.
 • oznaczanie faktur.

18. NALEŻYTA STARANNOŚĆ W VAT.

 • weryfikacja kontrahenta.
 • weryfikacja transakcji.
 • dobra wiara.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Paweł Terpiłowski – radca prawny, specjalizujący się w umowach sprzedaży i podatku VAT.
Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor publikacji „VAT w branży TSL” oraz wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor oraz szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.

Gdzie i kiedy

Online 19-20 maj 2022

Zapisz się

Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
1 330
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
1 230
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!