VAT PO NOWELIZACJI USTAWY OD STYCZNIA 2013 - Warszawa

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
- przedstawienie zasad rozliczania podatku VAT po nowelizacji ustawy wprowadzającej znaczne i zróżnicowane zmiany, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2013r oraz od 1 stycznia 2014r a obejmują między innymi:
- nowe zasady opodatkowania
- nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego, terminu powstawania tego obowiązku
- nowe zasady wystawiania faktur VAT
- nowe zasady odliczeń VAT w zakresie nieodpłatnych świadczeń
- zmiany w zakresie ustanowienia przedstawiciela podatkowego
- nowy zakres zwolnień
- zmiany w katalogu negatywnych wyłączeń z VAT
- interpretacja wyroków sądów administracyjnych - omówienie aktualnego orzecznictwa NSA i ETS w zakresie VAT.

Podczas szkolenia zaplanowane są warsztaty praktyczne w wypełnianiu deklaracji na nowych formularzach oraz konsultacje indywidualne.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do służb finansowo - księgowych odpowiedzialnych za rozliczanie podatku VAT w firmach oraz zainteresowanych.

Program szkolenia

NOWELIZACJA USTAWY VAT ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01. 2013 R ORAZ OD 1.01.2014r.
1. Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego
Zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami dyrektywy 112/2006/WE
Wydanie towaru lub wykonanie usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego
Terminowe i nieterminowe wystawienia faktury a obowiązek podatkowy - nowe zasady terminowego wystawiania faktur VAT
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami
Szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego po zmianach (m.in. zaliczki, usługi budowlano-montażowe, umowa komisu, dostawa oraz druk książek, czasopism)
Nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w WDT oraz WNT (rozliczanie zaliczek po zmianach)
Rozliczenie VAT na przełomie 2012/2013 roku - omówienie przepisów przejściowych

2. Podatek naliczony - odliczanie VAT
Źródła i wysokość podatku naliczonego - dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
Moment nabycia prawa do odliczania - zmiana podstawowej zasady
Odliczanie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zaliczka a faktura dokumentująca dostawę towarów)
Import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT (tryby rozliczania VAT)
Rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy (modyfikacja istniejącej zasady)
Przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany
Odliczanie podatku VAT związane z zagadnieniem „samochodów z kratką" w 2013 roku oraz od 01.01.2014 r.
Odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży - modyfikacja przepisów (zasady ustalania struktury sprzedaży, „transakcji pomocnicze" w miejsce „czynności wykonywanych sporadycznie")

3. Świadczenia nieodpłatne
Doprecyzowanie przepisów uznających niektóre nieodpłatne przekazania towarów za czynności podlegające opodatkowaniu (modyfikacja art. 7 ust. 2)
Nowe pojęcie próbki (uwzględniająca orzecznictwo TSUE) oraz prezentu o małej wartości (zmiana limitów kwotowych)
Co z drukowanymi materiałami promocyjnymi niestanowiącymi prezentów o małej wartości?
Korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych w okresach przejściowych

4. Fakturowanie - faktura VAT
Przeniesienie przepisów dot. fakturowania do ustawy VAT jako konieczność pełnej implementacji nowych przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
Nowe zasady terminowego wystawiania FV (art. 106i)
Modyfikacja w zakresie danych umieszczanych na fakturach, w tym m.in. numeracja faktur, kwoty rabatów, itp.
Przeredagowanie i dostosowanie przepisów w zakresie wymaganych informacji umieszczanych na fakturach dokumentujących specyficzne zdarzenia: FV- mały podatnik, wystawianie FV przez nabywcę - samofakturowanie, FV-marża, faktura wystawiana przez biura podróży, czynności zwolnione, komornik, przedstawiciel podatkowy, FV w procedurze uproszczonej transakcji trójstronnej inne;
Kasa rejestrująca a faktura VAT
Wymogi formalne odnoszące się do faktur korygujących, duplikatów faktur
Faktura elektroniczna - zmiany, redakcja przepisów, czy usankcjonowanie praktyki? - dopuszczalne formaty e-faktur, ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
Przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
Zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania na potrzeby kontroli.
Nowe zasady wystawiania faktur do wartości 450zł lub 100 euro - zmniejszenie rygorów formalnych, zakres koniecznych danych, uproszczenie zasad wystawiania „drobnych" faktur VAT
Zasady wystawiania faktur dla czynności dostaw wraz z kaucją za opakowania w tym w przypadku braku określenia daty zwrotu opakowań zwrotnych

5. Rozliczanie transakcje transgranicznych
Miejsce dostaw towarów - transakcje łańcuchowe (przemieszczenie towarów przez pośrednika)
Transakcje wewnątrzwspólnotowe WDT/WNT: definicje, obowiązek podatkowy w tym rozliczanie zaliczek, przypadki niewystępowania z uwagi na przemieszczenie towarów, podstawa opodatkowania, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, poszerzenie warunków uprawniających do zastosowania stawki 0% przy WDT
Import towarów: nowa definicja, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, przepisy regulujące miejsce opodatkowania w imporcie towarów z uwagi na zastosowania określonych procedur celnych przywozowych, rozliczenie VAT w deklaracji
Eksport towarów - modyfikacja definicji, dokumentowanie wywozu a stawka 0%
Miejsce świadczenia usług - modyfikacje, zmiany w zakresie wynajmu
Import usług - modyfikacja i doprecyzowanie przepisów, obowiązek podatkowy idokumentowanie po zmianach
Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych - informacje podsumowujące
Rejestracja i potwierdzenie rejestracji VAT UE

6. Podstawa opodatkowania
Doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania w kontekście pełnej implementacji przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
Uszczegółowienie katalogu wyłączeń, rabaty, rozliczanie zwrotu opakowań, etc. - podstawa opodatkowania przy czynnościach dodatkowych
Zasady obniżania podstawy opodatkowania - rozliczanie faktur korygujących
Brak potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT należnego
Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej - stosowanie odpowiedniego kursu waluty

7. Podatnik VAT - podmiot opodatkowania
Doprecyzowanie pojęcia działalności gospodarczej w kontekście orzecznictwa sądów
Rozszerzenie zakresu pojęcia podatnika
Rejestracja podatnika, rejestracja VAT UE (moment rejestracji), potwierdzenie zarejestrowania
Przedstawiciel podatkowy
Podatnicy zwolnieni z opodatkowania - „zwolnienie podmiotowe", rezygnacja ze zwolnienia

8. Zwolnienia przedmiotowe (zmiany w art. 43)
Zmiana w zakresie dostawy towarów używanych
Definicja „terenów budowlanych" oraz "przeznaczonych pod zabudowę" w kontekście zwolnień dostaw nieruchomości
Usługi pocztowe, usługi opieki nad dziećmi

9. Pozostałe zmiany:
Zmiany w rozliczaniu marży- definicja marży, utrata prawa do rozliczania metodą marży
Zmienione stawki VAT na mięso i wyroby z mięsa zakonserwowane z wyjątkiem: tłuszczów technicznych, wełny, piór, puchu, oraz niektórych napojów alkoholowych
Pozostałe zmiany doprecyzowujące
Zmiany w innych przepisach mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rozliczenia podatku VAT
Zmiany Załączników - aspekty praktyczne stosowania obniżonych stawek podatkowych;

10. Konsultacje i odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

2 dni (14 godz.)

Promocja cenowa!
10% rabat przy zgłoszeniu 2 osób (720,00 zł netto + VAT)

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi dwóch specjalistów.

Licencjonowany doradca podatkowy. Właściciel Kancelarii Podatkowej świadczącej usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz reprezentowania firm przed SA i NSA. Wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków uzyskujący bardzo wysokie oceny od uczestników szkoleń.

Licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej świadczącej m.inn. usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Reprezentował wiele podmiotów gospodarczych przed Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Gromada

00-012 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
800
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!