VAT W FIRMACH TRANSPORTOWYCH I SPEDYCYJNYCH (W TYM ZMIANY PLANOWANE OD 2013 R.)

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Przedstawienie zasad rozliczania podatku VAT w przypadku firm spedycyjnych z uwzględnieniem problemów pojawiających się w rozliczeniu tego typu działalności. W szkoleniu przedstawione zostaną zasady rozliczenia w zakresie podatku VAT, świadczenia oraz importu usług transportowych i spedycyjnych. W szkoleniu zostaną również przedstawione planowane zmiany, które maja obowiązywać od 2013 r. istotne z punktu widzenia firm transportowych i spedycyjnych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku VAT w firmach zajmujących się transportem lub spedycją, w tym omówienie istotnych zmian które maja obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011

Program szkolenia

1. Moment powstania obowiązku podatkowego w usługach transportu i spedycji
- świadczenie usług na terytorium kraju - rola wystawienia faktury
- import usług transportowych i spedycyjnych

2. Miejsce opodatkowania usług transportowych
- miejsce świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz podatników
- miejsce świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz niepodatników
- status nabywcy usługi i jego weryfikacja w świetle unijnego rozporządzenia

3. Wysokość opodatkowania
- stawki krajowe - 8 i 23%
- usługi transportu wewnątrzwspólnotowego
- transport międzynarodowy - warunki stosowania stawki 0%
- stawka 0% na podstawie przepisów wykonawczych
- usługi spedycji
- stawka 0% w portach morskich i lotniczych

4. Podstawa opodatkowania
- definicja obrotu
- rozliczenie faktur korygujących
- podstawa opodatkowania w imporcie usług

5. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej

6. Dokumentacja
- zasady fakturowania usług transportowych i spedycyjnych
- zasady dokumentowania importu usług
- faktura elektroniczna - podstawowe informacje
- ewidencja usług transportowych i spedycyjnych na kasie fiskalnej
- ewidencja „eksportu usług" i informacje podsumowujące

7. Dotacje - obowiązek podatkowy, wysokość opodatkowanie, dokumentacja

8. Usługi transportowe i spedycyjne a podatek naliczony
- odliczenie podatku naliczonego przez firmy transportowe i spedycyjne
- odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu usług transportowych i spedycyjnych
- „eksport" usług transportowych i spedycyjnych a odliczenie podatku naliczonego
- podatek naliczony od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu

9.Wybrane zagadnienia dodatkowe
- opodatkowanie czynności nieodpłatnych
- obrót surowcami wtórnymi
- katalog wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego - art. 88 ustawy o VAT
- zmiany w zakresie odliczenia podatku naliczonego

10.Najnowsze orzecznictwo ETS, NSA i WSA dotyczące istotnych problemów rozliczania podatku VAT

11. Planowane i oczekujące zmiany istotne dla firm transportowych i spedycyjnych (m.in. obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, rozliczenie WNT i importu usług, fakturowanie, opodatkowanie czynności nieodpłatnych)

12. Odpowiedzi na pytania uczestników

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Licencjonowany doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla praktyków z profesjonalna wiedzą w zakresie podatku VAT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Kraków

-

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
350
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
* Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
* Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
* Informacja o dokładnym miejscu szkolenia będzie podana zgłoszonym uczestnikom na 7 dni przed terminem szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!