Szkolenie: VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmian w przepisach

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/vat-w-obrocie-miedzynarodowym-konsekwencje-zmian-w-przepisach-56340-id367

Informacje o szkoleniu

 • VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmian w przepisach


  ID szkolenia: 56340
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP
  *
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 15:45
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wrocław, 26 marca 2014 r. - SOP 14264
Katowice, 1 kwietnia 2014 r. - SOP 14265
Poznań, 3 kwietnia 2014 r. - SOP 14266
Łódź, 3 kwietnia 2014 r. - SOP 14267
Warszawa, 10 kwietnia 2014 r. - SOP 14268
Kraków, 6 maja 2014 r. - SOP 14269
Bydgoszcz, 6 maja 2014 r. - SOP 14270
Gdańsk, 7 maja 2014 r. - SOP 14271
Warszawa, 12 maja 2014 r. - SOP 14272

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji
zagranicznych:
a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów klu-
czem do prawidłowego opodatkowania dostawy to-
warów,
b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych,
dostawa towarów z montażem,
c) rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,
d) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
e) ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji za-
granicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsu-
mowującej.
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) pojęcie WDT,
b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
d) transakcje nieodpłatne jako WDT,
e) obowiązek podatkowy,
f) zaliczki w WDT,
g) podstawa opodatkowania w WDT,
h) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana do-
kumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów admini-
stracyjnych,
i) magazyn konsygnacyjny.
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek
rozliczenia WNT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
d) obowiązek podatkowy,
e) moment wystawienia faktury a moment powstania
obowiązku podatkowego,
f) nowe, rewolucyjne regulacje dotyczące wykazywania
podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT, obo-
wiązujące od 2014 r.,
g) obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT
w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta –
ważna zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
h) zaliczki w WNT,
i) podstawa opodatkowania w WNT,
j) magazyn konsygnacyjny.
4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
a) miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT
i w dostawach łańcuchowych,
b) skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki
dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c) możliwości stosowania procedury uproszczonej – wa-
runki i obowiązki uczestników transakcji.
5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
a) nabywca towaru jako podatnik,
b) podstawa opodatkowania,
c) obowiązek podatkowy.
6. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bez-
pośrednim i pośrednim,
d) dowody dokonania eksportu towarów – zmiana obo-
wiązujące od 2013 r.,
e) obowiązek podatkowy,
f) zaliczki w eksporcie, ważne zmiany obowiązujące od
2014 r.,
g) podstawa opodatkowania.
7. Import towarów:
a) sposoby rozliczania importu towarów,
b) podatnik w imporcie towarów,
c) procedura uproszczona w przypadku importu towa-
rów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji po-
datkowej,
d) obowiązek podatkowy VAT,
e) zasady ustalania podstawy opodatkowania.
8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
a) pojęcie importu i „eksportu” usług,
b) określanie miejsca świadczenia usług,
c) ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiąz-
kiem świadczącego usługę,
d) pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „sta-
łego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”,
e) świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadają-
cych statusu podatnika,
f) opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami,
g) opodatkowanie usług transportowych,
h) miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z
targami, wystawami, konferencjami itp.,
i) opodatkowanie usług gastronomicznych oraz caterin-
gowych,
j) miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie
środków transportu,
k) zasady powstawania obowiązku podatkowego w im-
porcie usług,
l) określanie momentu wykonania usługi w przypadku
importu usług,
m) podstawa opodatkowania,
n) stawki podatku,
o) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu usług
oraz świadczenia usług opodatkowanego poza teryto-
rium Polski.

Informacje o prelegentach:

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Pełnomocnik
podczas wielu kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy.
Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz
postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych,
uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.
Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje
się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podat-
kowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa
podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł + VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia

Wydarzenie: VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmian w przepisach