Szkolenie

VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmian w przepisach

O szkoleniu

Wrocław, 26 marca 2014 r. - SOP 14264
Katowice, 1 kwietnia 2014 r. - SOP 14265
Poznań, 3 kwietnia 2014 r. - SOP 14266
Łódź, 3 kwietnia 2014 r. - SOP 14267
Warszawa, 10 kwietnia 2014 r. - SOP 14268
Kraków, 6 maja 2014 r. - SOP 14269
Bydgoszcz, 6 maja 2014 r. - SOP 14270
Gdańsk, 7 maja 2014 r. - SOP 14271
Warszawa, 12 maja 2014 r. - SOP 14272
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji
zagranicznych:
a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów klu-
czem do prawidłowego opodatkowania dostawy to-
warów,
b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych,
dostawa towarów z montażem,
c) rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,
d) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
e) ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji za-
granicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsu-
mowującej.
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) pojęcie WDT,
b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
d) transakcje nieodpłatne jako WDT,
e) obowiązek podatkowy,
f) zaliczki w WDT,
g) podstawa opodatkowania w WDT,
h) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana do-
kumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów admini-
stracyjnych,
i) magazyn konsygnacyjny.
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek
rozliczenia WNT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
d) obowiązek podatkowy,
e) moment wystawienia faktury a moment powstania
obowiązku podatkowego,
f) nowe, rewolucyjne regulacje dotyczące wykazywania
podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT, obo-
wiązujące od 2014 r.,
g) obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT
w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta –
ważna zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
h) zaliczki w WNT,
i) podstawa opodatkowania w WNT,
j) magazyn konsygnacyjny.
4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
a) miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT
i w dostawach łańcuchowych,
b) skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki
dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c) możliwości stosowania procedury uproszczonej – wa-
runki i obowiązki uczestników transakcji.
5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
a) nabywca towaru jako podatnik,
b) podstawa opodatkowania,
c) obowiązek podatkowy.
6. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bez-
pośrednim i pośrednim,
d) dowody dokonania eksportu towarów – zmiana obo-
wiązujące od 2013 r.,
e) obowiązek podatkowy,
f) zaliczki w eksporcie, ważne zmiany obowiązujące od
2014 r.,
g) podstawa opodatkowania.
7. Import towarów:
a) sposoby rozliczania importu towarów,
b) podatnik w imporcie towarów,
c) procedura uproszczona w przypadku importu towa-
rów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji po-
datkowej,
d) obowiązek podatkowy VAT,
e) zasady ustalania podstawy opodatkowania.
8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
a) pojęcie importu i „eksportu” usług,
b) określanie miejsca świadczenia usług,
c) ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiąz-
kiem świadczącego usługę,
d) pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „sta-
łego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”,
e) świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadają-
cych statusu podatnika,
f) opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami,
g) opodatkowanie usług transportowych,
h) miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z
targami, wystawami, konferencjami itp.,
i) opodatkowanie usług gastronomicznych oraz caterin-
gowych,
j) miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie
środków transportu,
k) zasady powstawania obowiązku podatkowego w im-
porcie usług,
l) określanie momentu wykonania usługi w przypadku
importu usług,
m) podstawa opodatkowania,
n) stawki podatku,
o) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu usług
oraz świadczenia usług opodatkowanego poza teryto-
rium Polski.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Pełnomocnik
podczas wielu kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy.
Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz
postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych,
uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.
Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje
się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podat-
kowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa
podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Gdzie i kiedy

Kraków 6 marca 2014
centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Kraków

*

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 lutego 2014
zajęcia odbędą się w centrum w/w miast. Warszawa - centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 marca 2012
Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

Warszawa

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 12 marca 2012
centrum miasta

Wrocław

centrum miasta

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Katowice 13 lutego 2012
centrum miasta

Katowice

centrum miasta

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 lutego 2012
Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

Warszawa

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 6 czerwca 2011
centrum miasta

Poznań

centrum miasta

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 maja 2011
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 10 maja 2011
centrum miasta

Katowice

centrum miasta

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 21 lutego 2011
centrum miasta

Wrocław

centrum miasta

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 lutego 2011
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 31 stycznia 2011
centrum miasta

Poznań

centrum miasta

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 13 stycznia 2011
centrum miasta

Katowice

centrum miasta

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT
590 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!