VAT w obrocie międzynarodowym. WDT/WNT, eksport i import towarów

O szkoleniu

Podczas szkolenia omawiamy zasady realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych: transakcje WDT oraz dokumentowanie WDT, transakcje WNT, transakcje łańcuchowe, eksport towarów, import towarów, miejsce dostawy w transakcjach łańcuchowych, dokumentowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT związanych z transgranicznymi transakcjami towarowymi, tj. wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz eksportem i importem towarów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uporządkowanie i przypomnienie wiedzy z zakresu transgranicznych transakcji towarowych.
 • Szkolenie umożliwi również aktualizację wiedzy w kontekście zmian, jakie nastąpiły w tych transakcjach, wprowadzonych ustawą Slim VAT2.
 • W toku szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące rozpoznawania miejsca dostawy w transakcjach łańcuchowych, czy powodujące wiele wątpliwości kwestie dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, jak również pracowników działów handlowych i zaopatrzenia, na których spoczywa obowiązek zebrania prawidłowej dokumentacji potwierdzającej transakcje WDT i eksportu towarów.

Program szkolenia

 1. Transakcje WDT:
  • definicja, warunki przedmiotowe i podmiotowe,
  • nietransakcyjne przemieszczenia towarów w ramach UE,
  • rozliczenia nieodpłatnych WDT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w WDT (dostawa, faktura, zaliczka),
  • warunki stosowania stawki 0%,
  • podstawa opodatkowania,
  • terminy ujmowania korekt w WDT,
  • stosowanie kursów przeliczeniowych.
 2. Dokumentowanie WDT:
  • dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie krajowych regulacji,
  • uchwała NSA z dnia 11.10.2011 r. sygn. akt I FPS 1/10,
  • dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie regulacji UE,
  • relacje krajowych i unijnych przepisów,
  • dokumentowanie WDT w orzecznictwie sądów administracyjnych.
 3. Transakcje WNT:
  • definicja, warunki przedmiotowe i podmiotowe,
  • nietransakcyjne przemieszczenia towarów w ramach UE,
  • WNT a dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w WNT (dostawa, faktura, zaliczka),
  • podstawa opodatkowania,
  • odliczanie VAT przy WNT po zmianach w SLIM VAT2,
  • WNT a brak możliwości odliczenia podatku naliczonego,
  • terminy ujmowania korekt w WNT z uwzględnieniem SLIM VAT2,
  • stosowanie kursów przeliczeniowych.
 4. Transakcje łańcuchowe w podatku VAT:
  • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
  • pojęcie dostawy ruchomej i nieruchomej,
  • zasady przyporządkowania transportu w dostawie łańcuchowej,
  • reguły Incoterms i ich wpływ na określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów,
  • uproszczenia w stosowaniu transakcji łańcuchowych w ramach UE – transakcje trójstronne,
  • podstawowe warunki występowania transakcji trójstronnych.
 5. Eksport towarów:
  • pojęcie eksportu towarów, eksportu bezpośredniego i pośredniego,
  • warunki stosowania stawki 0,
  • dowody dokonania eksportu towarów,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania.
 6. Import towarów:
  • sposoby rozliczania importu towarów,
  • procedura uproszczona w przypadku importu towarów,
  • korekty w procedurze uproszczonej,
  • ustalanie podstawy opodatkowania,
  • import towarów a brak możliwości odliczenia VAT.
 7. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, omawianie przykładów, dyskusja.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu podatku vat. Wieloletni pracownik izby skarbowej, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry finansów publicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim podatku od towarów i usług. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi. W czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych szkolił pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, jak również pracowników organów ochrony prawnej. Trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

Uczestnik programów akcesyjnych organizowanych przez francuską Generalną Dyrekcję Podatków i administrację podatkową Szwecji. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego w wydawnictwach specjalistycznych, jak i również w prasie codziennej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!