Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/vda-16-ocena-powierzchni-dekoracyjnych-73915-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

- Podniesienie poziomu wiedzy na temat szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunków na stanowisku kontrolnym
- Zdobycie informacji dotyczących stosowania metod i narzędzi przeprowadzania kontroli wizualnej
- Osiągnięcie poziomu zaawansowania pozwalającego na przekazanie wiedzy pracownikom w?organizacji np.: przy przygotowaniu stanowisk, czy szkoleniu pracowników produkcyjnych
- Zwiększenie motywacji do poszerzenia wiedzy zdobytej podczas szkoleniaciągłego doskonalenia procesów w organizacji.

Korzyści ze szkolenia:

- Uczestnik nabędzie wiedzę odnośnie ustawienia stanowiska kontrolnego wg wymagań VDA 16
- jakie metod i narzędzia są niezbędne przy ocenie części
- jak oceniać części zgodnie z załącznikiem VDA 16
- jakie są wymagania w obszarze dokumentacji kontrolnej

Szkolenie ma charakter modułowy i obejmuje:
Moduł A – wymagania dotyczące metod kontroli części i organizacji stanowiska kontrolnego
Moduł B – omówienie zdefiniowanych cech wg załącznika do podręcznika VDA 16

Szkolenie skierowane jest do:

osób wytypowanych do przeprowadzania auditów wg VDA 16
osób uczestniczących ze strony przedsiębiorstwa w auditach

Program szkolenia:

Moduł A – wymagania dotyczące metod kontroli części, organizacji stanowiska kontrolnego i?dokumentacji
1. Omówienie sposobów i zasad dokonywania czynności kontrolnych w odniesieniu np. do odległości, nachylenia, czasu
2. Ustawienie i wyposażenie stanowiska kontrolnego - np. komora świetlna, podstawki, ustawienie części, rodzaj, natężenie, równomierność, oświetlenia, barwy światła (światło sztuczne, światło dzienne) etc.
3. Rodzaje sprawdzianów kontrolnych np. sprawdzian kropkowy
4. Zarządzanie wzorcami granicznymi
5. Wizualizacje. Strefy ABC
6. Instrukcje pracy i kontroli
7. Sposób znaczenia wad, narzędzia pomocnicze
8. Określenie kierunku kontroli
9. Zasady opuszczenia stanowiska przed przerwą, na zmianie zmian, po zakończeniu pracy
10. Dokumentacja jakościowa – diagram przebiegu procesu, przepływ materiału
11. Karty zbiorcze wad, diagram Pareto
12. Sporządzanie planów działań
13. Matryca kompetencji/ zastępowalności
14. Wymagania dla personelu, badania medycyny pracy
15. Dobór ochrony osobistej np. rękawiczki
16. Warsztaty dla personelu
17. Komunikacja z klientem – m.in. zatwierdzenie wzorców granicznych

Moduł B – omówienie zdefiniowanych cech wg załącznika do podręcznika VDA 16 (dopuszczalna ilość i wielkość wad w poszczególnych strefach)
 
Warsztaty:

  • Case studies
  • Określanie stref A, B, C
  • Tworzenie matrycy kompetencji/ zastępowalności

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: VDA 16 Ocena powierzchni dekoracyjnych