Szkolenie

VDA 16 Ocena powierzchni dekoracyjnych

O szkoleniu

Cele szkolenia:

- Podniesienie poziomu wiedzy na temat szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunków na stanowisku kontrolnym
- Zdobycie informacji dotyczących stosowania metod i narzędzi przeprowadzania kontroli wizualnej
- Osiągnięcie poziomu zaawansowania pozwalającego na przekazanie wiedzy pracownikom w?organizacji np.: przy przygotowaniu stanowisk, czy szkoleniu pracowników produkcyjnych
- Zwiększenie motywacji do poszerzenia wiedzy zdobytej podczas szkoleniaciągłego doskonalenia procesów w organizacji.

Korzyści ze szkolenia:

- Uczestnik nabędzie wiedzę odnośnie ustawienia stanowiska kontrolnego wg wymagań VDA 16
- jakie metod i narzędzia są niezbędne przy ocenie części
- jak oceniać części zgodnie z załącznikiem VDA 16
- jakie są wymagania w obszarze dokumentacji kontrolnej

Szkolenie ma charakter modułowy i obejmuje:
Moduł A – wymagania dotyczące metod kontroli części i organizacji stanowiska kontrolnego
Moduł B – omówienie zdefiniowanych cech wg załącznika do podręcznika VDA 16
Kto powinien wziąć udział?

osób wytypowanych do przeprowadzania auditów wg VDA 16
osób uczestniczących ze strony przedsiębiorstwa w auditach

Program szkolenia

Moduł A – wymagania dotyczące metod kontroli części, organizacji stanowiska kontrolnego i?dokumentacji
1. Omówienie sposobów i zasad dokonywania czynności kontrolnych w odniesieniu np. do odległości, nachylenia, czasu
2. Ustawienie i wyposażenie stanowiska kontrolnego - np. komora świetlna, podstawki, ustawienie części, rodzaj, natężenie, równomierność, oświetlenia, barwy światła (światło sztuczne, światło dzienne) etc.
3. Rodzaje sprawdzianów kontrolnych np. sprawdzian kropkowy
4. Zarządzanie wzorcami granicznymi
5. Wizualizacje. Strefy ABC
6. Instrukcje pracy i kontroli
7. Sposób znaczenia wad, narzędzia pomocnicze
8. Określenie kierunku kontroli
9. Zasady opuszczenia stanowiska przed przerwą, na zmianie zmian, po zakończeniu pracy
10. Dokumentacja jakościowa – diagram przebiegu procesu, przepływ materiału
11. Karty zbiorcze wad, diagram Pareto
12. Sporządzanie planów działań
13. Matryca kompetencji/ zastępowalności
14. Wymagania dla personelu, badania medycyny pracy
15. Dobór ochrony osobistej np. rękawiczki
16. Warsztaty dla personelu
17. Komunikacja z klientem – m.in. zatwierdzenie wzorców granicznych

Moduł B – omówienie zdefiniowanych cech wg załącznika do podręcznika VDA 16 (dopuszczalna ilość i wielkość wad w poszczególnych strefach)
 
Warsztaty:

  • Case studies
  • Określanie stref A, B, C
  • Tworzenie matrycy kompetencji/ zastępowalności

Prelegenci

Cytat

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Wrocław 13 października 2020
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 3 lipca 2020
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
990 PLN
Cena zawiera:
  • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Weź udział

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!