Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/vda-19-czystosc-techniczna-w-przemysle-motoryzacyjnym-73922-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami VDA 19

Korzyści ze szkolenia:

-Poszerzenie wiedzy w zakresie oczekiwań VDA 19 w procesie komunikacji między Klientem a dostawcą.

-Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać wymagania VDA 19 w organizacji..

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników branży motoryzacyjnej.

Program szkolenia:

MODUŁ I – CZYSTOSĆ TECHNICZNA W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM
1. Znaczenie VDA 19 dla przemysłu motoryzacyjnego – wprowadzenie 
2. VDA 19.1, a seria ISO 16232:2018 – uszczegółowienie wymagań
3. Omówienie kodów klas zanieczyszczenia (CCC):

 • A, V, N
 • B-E
 • 17
 • F-G
 • 14
 • H-I
 • 4
 • J-K
 • 2
 • L-N00

4. Znaczenie myślnika w kodowaniu
5. Napędy, układy napędowe i płyny układu napędowego w klasach czystości na podstawie ISO TC 22/SC34
6. Zakres stosowania i ważność
7. Porozumienie w sprawie kontroli czystości
8. Uproszczona kontrola czystości
9. Wybór metody kontroli
10. Sposób utrzymania czystości elementów testowych
11. Kwalifikacja testu czystości – procedura ekstrakcji, sprawdzenie poprawności, ślepa próba
12. Analiza potencjału
13. Dokumentacja:

 • procedury do oceny jakościowej
 • listy kontrolne
 • instrukcje pracy
 • specyfikacje

14. Szkolenia dla personelu
 
Warsztaty:

 • ocena elementów instrukcji pracy
 • budowanie list kontrolnych
 • case study: czytanie kodów CCC

 
MODUŁ II – CZYSTOŚĆ TECHNICZNA PODCZAS MONTAŻU
 
1. Projektowanie czystości na linii produkcyjnej

 • Zasady ogólne
 • Koncept

2. Projektowanie czystości w laboratorium 

 • Zakres stosowania i ważność badań
 • Diagram sekwencyjny planowania czystości
 • Kontrola czystości
 • Zakres stosowania – przykłady

3. Projektowanie linii produkcyjnych

 • Porozumienie w sprawie kontroli czystości
 • Przykłady projektów linii
 • Czynniki wpływu na czystość w procesie: materiały, powierzchnie, personel

4. 50-200-1000µm – różnice w pojmowaniu mikrona

 • Pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie cząsteczek – prewencja /zabezpieczanie
 • Normy rysunkowe, a rzeczywistość

5. Sprawdzanie czystości komponentów wg metodologii VDA 19

 • Przykładowy sprzęt kontrolny

6. Warsztaty: 

 • definiowanie kryteriów czystości
 • projektowanie procesu montażu (flow-chart oraz PFMEA)
 • analiza przykładowych rysunków 

7. Przykład planowania procesu – case study:

 • ustalenie zakresu tolerancji czystości dla części (rodziny części)
 • projektowanie montażu z uwzględnieniem zasad czystości i otoczenia
 • przeprowadzenie auditów czystości

8. Podsumowanie i zakończenie

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę
 • 1290 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: VDA 19 Czystość techniczna w przemyśle motoryzacyjnym