Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/vda-61-audit-systemu-jakosci-73929-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

- Podniesienie świadomości dotyczącej roli i zadań auditora wg wymagań podręcznika VDA 6.1
- Zdobycie wiedzy odnośnie przeprowadzania auditów oraz posługiwania się narzędziami jakościowymi
- Nabycie umiejętności w obszarze mapowania procesów i szacowania ryzyka
- Zwiększenie motywacji do poszerzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik nauczy się w jaki sposób interpretować wymagania wynikające z VDA 6.1 i jak przygotować się do roli auditora,
formułowania niezgodności i sporządzania raportu wg formularza VDA 6.1, jakich błędów unikać, formułowania pytań otwartych i zamkniętych,
jak przygotowywać, planować i prowadzić audity.

Szkolenie skierowane jest do:

 • osoby wytypowane do przeprowadzania auditów wyrobu wg VDA 6.1
 • osoby uczestniczące ze strony przedsiębiorstwa w auditach

Program szkolenia:

MODUŁ I
1. Wprowadzenie

 • Interdyscyplinarna funkcja zapewnienia jakości
 • ISO 9000, ISO 9004, ISO 9001:2015
 • VDA Koszty związane z jakością
 • Unikanie ryzyka

2. Audity

 • Skuteczność, kompletność i ciągłość
 • Audit systemu, procesu, wyrobu
 • Audit 1, 2 i 3 strony
 • Kwalifikacje auditora

3. ISO 19011:2018

 • Ryzyko w programie auditów
 • Ocena skuteczności

4. Moduł U Zarządzanie przedsiębiorstwem (procesy w systemie)

 • Najwyższe kierownictwo
 • Księga i polityka jakości
 • Nadzorowanie celów jakościowych
 • Koordynacja zadań w ramach interdyscyplinarnej współpracy
 • Monitorowanie kosztów jakości
 • Bezpieczeństwo wyrobu i odpowiedzialność producenta za wyrób
 • Zaangażowanie personelu
 • Produktywność, rentowność, jakość

MODUŁ II
1. Terminologia
2. Macierz porównawcza VDA 6.1 – ISO 9001:2015
3. Moduł P Wyrób i proces
4. Kwestionariusz VDA 6.1

 • Struktura elementów i liczba pytań
 • System oceny, np. pytania z gwiazdką, nb
 • Wyłączenia
 • Skrócenie/ rozszerzenie listy pytań

5. Działania korygujące – program doskonalenia
6. Audit nadzwyczajny
7. FAQs/ SiS

Warsztaty:
• Tworzenie diagramów żółwia
• Porównanie rodzaju auditów
• Najczęstsze błędy auditora
• Tworzenie pytań otwartych
• Budowanie programu auditów
• Omówienie formularza do auditowania wg VDA 6.1

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: VDA 6.1 Audit Systemu Jakości