Szkolenie

VII konferencja Zamówień Publicznych: NOWE ZASADY OCENY OFERT

O szkoleniu

Kanwą dyskusji tegorocznej konferencji są zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r., które dotyczą m.in.:
- rezygnacji z najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w przetargach publicznych,
- uproszczenia trybu udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe,
- wprowadzenia możliwości wykluczenia z postępowania nierzetelnego wykonawcy,
- konieczności wykazania przez wykonawcę, że zastrzeżone w ofercie informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa,
- wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.
Konferencja jest znakomitą płaszczyzną do dyskusji nt. newralgicznych obszarów prawa zamówień publicznych i wymiany doświadczeń pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami a prawnikami cenionych kancelarii prawnych. Cykliczność konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się ważnym wydarzeniem w kalendarzu każdego specjalisty zamówień publicznych. Stawiamy na wymianę doświadczeń, dlatego zapewniamy możliwość zadawania pytań ekspertom i udział w panelach dyskusyjnych. Specjalnie dla Państwa, podczas konferencji wystąpią eksperci, którzy opierając się na wieloletnim doświadczeniu w zakresu zamówień publicznych będą dyskutowali na temat problemowych obszarów w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Kto powinien wziąć udział?
Program konferencji adresowany jest do wszystkich osób prowadzących działania w ramach zamówień publicznych:
• pracowników działów zamówień publicznych: administracji rządowej i samorządowej;
• prawników specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych;
• właścicieli firm pełniących rolę Wykonawcy zamówienia;
• wszystkich Zamawiających i Wykonawców zainteresowanych omawianą tematyką.
Zapraszamy Państwa do udziału!

Koordynator merytoryczny konferencji – dr Włodzimierz Dzierżanowski

Program szkolenia

Program konferencji:
10.00 – 10.10 Objęcie prowadzenia obrad konferencji, zakreślenie zakresu zmian wprowadzanych do ustawy
prowadzenie: Grzegorz Mazurek, adwokat, były Wiceprezes KIO i arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
10:10-10:50 Dopuszczalność jedynego kryterium ceny
prowadzenie: dr Janusz Dolecki, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
10:50 - 11.30 Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach inwestycyjnych (roboty
budowlane i nadzór)
prowadzenie: Małgorzata Stachowiak, były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych
11.30 - 11.50 Przerwa na kawę
11.50 - 12.30 Pozacenowe kryteria oceny ofert w usługach niepriorytetowych
prowadzenie: Anita Elżanowska, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
12.30 - 13.10 Ocena próbek jako kryterium
prowadzenie: dr Włodzimierz Dzierżanowski, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
13.10-14:00 Przerwa na lunch

14.00 - 14.40 Tajemnica przedsiębiorstwa - sposób zastrzegania i zasady oceny celowości i
formy zastrzeżenia
prowadzenie: Jarosław Jerzykowski, radca prawny, były Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych
14.40 - 15.20 Wykluczenie z postępowania i odrzucenie oferty a zatrzymanie wadium
prowadzenie: dr Andrzela Gawrońska Baran, były wiceprezes UZP, Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych ARiMR
15:20-16:00 Cena rażąco niska i jej konsekwencje
prowadzenie: Piotr Zatyka, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
Szczegółowe informacje dostępna na: www.LEX.pl/zamowieniapubliczne

Czas trwania

VII Konferencja Zamówień Publicznych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego praktycy zamówień publicznych dyskutują na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się uczestnicy rynku zamówień publicznych.

Prelegenci

Cytat
Koordynator merytoryczny konferencji – dr Włodzimierz Dzierżanowski

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 lutego 2015
Hotel Mariott ****

Warszawa

Aleje Jerozolimskie

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ 23% VAT
700 PLN
Cena zawiera:
  • udział w konferencji, materiały, zaświadczenie, lunch, serwis kawowy
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Koszty udziału:
700 zł + 23% VAT* - cena podstawowa

System rabatowy**:
• 5% rabatu dla użytkowników modułu LEX Zamówienia Publiczne/ LEX Navigator Zamówienia Publiczne
• 10% rabatu dla uczestników poprzednich edycji konferencji Zamówienia Publiczne
• 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 i więcej osób z jednej instytucji
** rabaty sumują się

Dla opłacających szkolenie/konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych:
Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Wolters Kluwer S. A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel. (022) 535 83 23
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!