Szkolenie

VIII Konferencja: Zamówienia Publiczne na roboty budowlane 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott****, al. Jerozolimskie 65/79, sala Congress Hall, III piętro

O szkoleniu

Cykliczność konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się ważnym wydarzeniem w kalendarzu każdego specjalisty zamówień publicznych. Stawiamy na wymianę doświadczeń, dlatego zapewniamy możliwość zadawania pytań ekspertom i udział w panelach dyskusyjnych. Specjalnie dla Państwa, podczas konferencji wystąpią eksperci, którzy opierając się na wieloletnim doświadczeniu w zakresu zamówień publicznych będą dyskutowali na temat problemowych obszarów w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Kto powinien wziąć udział?
Program konferencji adresowany jest do wszystkich osób prowadzących działania w ramach zamówień publicznych na roboty budowlane:
- pracowników działów zamówień publicznych administracji rządowej i samorządowej
- pracowników wydziałów inwestycji administracji rządowej i samorządowej
- prawników specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych
- właścicieli firm pełniących rolę Wykonawcy w przetargach na roboty budowlane
- wszystkich Zamawiających i Wykonawców zainteresowanych omawianą tematyką

Zapraszamy Państwa do udziału!

Program szkolenia

Program konferencji:
10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji
Radosław Łukasik, Dyrektor Segmentu ds. Administracji Państwowej, Wolters Kluwer
10:10-11:00 Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach na roboty budowlane – w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” oraz w procedurze „wybuduj”
prowadzenie: mgr inż. Ewa Wiktorowska, Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
11:00 - 11.50 Warunek wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o roboty budowlane – poleganie na zasobach innego podmiotu, wykonawcy składający ofertę wspólnie
prowadzenie: dr Włodzimierz Dzierżanowski, Prezes Grupy Doradczej Sienna
11.50 - 12.40 Cena rażąco niska. Procedura wyjaśnień wątpliwości zamawiającego
prowadzenie: dr Janusz Dolecki, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
12.40-13:30 Przerwa na lunch

13.30 - 14.20 Odpowiedzialność za wady i błędy dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych. Prawa autorskie i nadzór autorski
prowadzenie: Paweł Granecki, Kancelaria Doradztwa Prawnego Paweł Granecki
14.20 – 15:10 Zamówienia dodatkowe czy roboty objęte przedmiotem zamówienia?
prowadzenie: mgr inż. Zbigniew Leszczyński, z-ca naczelnika Wydziału Inwestycji i
Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie
15:10-15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Szczegółowe informacje dostępna na: www.LEX.pl/zamowieniapubliczne

Czas trwania

Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego praktycy zamówień publicznych dyskutują na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się uczestnicy rynku zamówień publicznych.
Program konferencji obejmuje newralgiczne problemy związane z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane z punktu widzenia bieżącej praktyki:
- pozacenowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane
- korzystanie z zasobów innego podmiotu
- cena rażąco niska w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
- odpowiedzialność za wady i błędy dokumentacji projektowej
- zamówienia dodatkowe czy roboty objęte przedmiotem zamówienia?

Prelegenci

Cytat
Koszty udziału:
700 zł + 23% VAT* - cena podstawowa

System rabatowy**:
• 5% rabatu dla użytkowników modułu LEX Zamówienia Publiczne/ LEX Navigator Zamówienia Publiczne
• 10% rabatu dla uczestników poprzednich edycji konferencji Zamówienia Publiczne
• 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 i więcej osób z jednej instytucji
** rabaty sumują się

Dla opłacających szkolenie/konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.


Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych:
Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Wolters Kluwer S. A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel. (022) 535 83 23
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 maja 2015
Wolters Kluwer

Warszawa

Przyokopowa 33

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ vat
700 PLN
Cena zawiera:
  • materiały konferencyjne, lunch
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Koszty udziału:
700 zł + 23% VAT* - cena podstawowa

System rabatowy**:
• 5% rabatu dla użytkowników modułu LEX Zamówienia Publiczne/ LEX Navigator Zamówienia Publiczne
• 10% rabatu dla uczestników poprzednich edycji konferencji Zamówienia Publiczne
• 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 i więcej osób z jednej instytucji
** rabaty sumują się

Dla opłacających szkolenie/konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.


Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych:
Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Wolters Kluwer S. A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel. (022) 535 83 23
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!