Vision, understanding, clarity, agility - jak ćwiczyć VUCA Prime w obecnych czasach

O szkoleniu

Ostatnie miesiące przyniosły nam wiele zmian na płaszczyznach życia zawodowego i prywatnego. To nie tylko zmiana trybu pracy, zespoły wirtualne, rotacyjne czy hybrydowe, ale też dziesiątki, nawet setki małych i większych decyzji dotyczących sposobów pracy, komunikacji, monitorowania i egzekwowania zadań na poziomie osobistym i zespołowym.

Rzeczywistość VUCA, to świat w którym na co dzień żyjemy i pracujemy. To środowisko cechujące się zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity). Niektórzy powiedzieliby, że w okolicznościach „mgły wojny” niemożliwym jest normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i osiąganie celów biznesowych. Ale co byłoby efektem takiego założenia?

Zamiast bezczynności i frustracji wynikającej z klimatu zmiennego, niestabilnego, złożonego i niejednoznacznego środowiska proponujemy Państwu odpowiedź w postaci: wizji (vision), zrozumienia (understanding), jasności i odwagi (clarity/courage) oraz adaptacyjności (agility). W głowach menadżerów pojawi się prawdopodobnie pytanie: Czy to oznacza kolejną rewolucję? Z całą stanowczością możemy powiedzieć: nie. Istotnym jest, aby wybrać i dostarczać wiedzy oraz umiejętności, a także pracować na postawach i atutach już przez pracowników posiadanych.

Skala zmian zawodowych, do których większość z nas zdążyła się już przyzwyczaić w szybko pędzącym świecie, podsycona strachem, potrzebą ułożenia na nowo kwestii życia prywatnego, przewartościowania status-quo może być przytłaczająca dla każdego.

Pracownicy, a przede wszystkim menadżerowie, których zadaniem jest nie tylko zadbać o własną efektywność, ale i jakość oraz efektywność podległego zespołu, zmuszeni zostali do intensywnego wysiłku na poziomie decyzyjnym, organizacyjnym i wykonawczym. W celu złagodzenia impaktu zmiany proponujemy program rozwojowy, który pozwoli na zdobycie wiedzy i przećwiczenie narzędzi, które pomogą dostrzec w zmianach nie tylko ryzyko, ale i szansę na nowe otwarcie w pracy zespołów.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Szybka adaptacja, gotowość do tworzenia kolejnych, nowych rozwiązań
 • Lepsze przygotowanie do zarządzania w wymagającej rzeczywistości
 • Szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie zmian
 • Zapobieganie spadkom wyników firmy w wyniku zaskakujących wydarzeń
 • Intensyfikacja rozwoju firmy dzięki kreatywnym i innowacyjnym działaniom
 • Szybsze przeprowadzanie zmian
 • Efektywniejsza komunikacja w zmianach

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Umiejętność sprawnego reagowania na wymogi zmiennego otoczenia biznesowego
 • Zrozumienie mechanizmu zarządzania w wymagającej rzeczywistości
 • Większa otwartość na zmiany wynikające z chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie
 • Łatwiejsze przechodzenie przez proces zmiany na poziomie indywidualnym
 • Zwiększenie osobistej elastyczności i skuteczności

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Przyjęcie postawy otwartości na zmianę w chaotycznej rzeczywistości
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy i pracowników
 • Efektywne wykorzystywanie dynamiki zmiany i umiejętność sprawnego zarządzania pomysłami pojawiającymi się w organizacji
 • Efektywne wykorzystywanie dynamiki zmiany i umiejętność sprawnego zarządzania pomysłami, pojawiającymi się w organizacji
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm farmaceutycznych, w szczególności:

 • liderów
 • kierowników
 • menedżerów

Program szkolenia

MODUŁ VUCA I VUCA PRIME

 • Świat VUCA – czego biznes może nauczyć się od wojskowych.
 • Specyfika zarzadzania dzisiaj – wyzwania, trudności i szanse w świecie zmiennym, niepewnym, kompleksowym i niejednoznacznym.
 • Obszary odpowiedzialności menadżera a otaczająca nas rzeczywistość – spieniężanie kapitału zaufania zespołowego i relacyjnego zbudowanego w „lepszych” czasach.
 • Mapa drogowa lidera transformacyjnego, który przeprowadza ludzi przez zmiany. Jakie pułapki mogą na nas czekać.
 • VUCA Prime – wizja, zrozumienie, jasność i zwinność, czyli 4 kompetencje przyszłości świadomych menadżerów.
   

MODUŁ ZMIANA

 • Osobista otwartość na zmiany – diagnoza "syndromu małża”.
 • Model zmiany Virginii Satir – co znaczy dla nas osobiście i jakie stawia wyzwania menadżerskie.
 • Model zwinnego zarządzania zmianą.
 • Różne postawy wobec niepewności wynikającej ze zmiany - krzywa upowszechniania innowacji Rogersa. Aspekty emocjonalne i zobowiązania lidera wobec zespołu i indywidualnych pracowników.
 • Zadania menadżera w zmianie – z wykorzystaniem modelu Blancharda Przeprowadzania Ludzi Przez Zmiany.
 • Detektory i rodzaje zmian.
 • Narzędzia: Strategiczna Kanwa Zmiany, analiza 5 barier.
   

MODUŁ WIZJA

 • Wizja - poziom zrozumienia i definicji w odniesieniu do perspektywy ogólnofirmowej i osobistej.
 • Triada efektywności - od wizji, misji i strategii do zadań definiujących.
 • Budowanie wizji osobistej zintegrowanej z wizją, misją i wartościami firmy.
 • Komunikowanie wizji zespołowi: forma, czas, okoliczności, konsekwencje (szanse i korzyści oraz zagrożenia).
 • Wizja a sytuacja zmiany. Wpasowanie założeń w model zwinnego zarządzania zmianą i model przeprowadzania ludzi przez zmiany.
 • Narzędzia wspomagające tworzenie i komunikowanie wizji.
   

MODUŁ ZROZUMIENIE

 • Czy wiesz: Co? Jak? Dlaczego? Jeśli tak, zainspiruj innych. Zacznij od dlaczego. Siła reguły złotego kręgu.
 • Wykorzystanie wiedzy o typologii temperamentów do budowania wyniku opartego na zrozumieniu i relacji.
 • Elementy zarządzania sytuacyjnego, pozwalające wyznaczyć cele rozwojowe i w zrównoważony sposób delegować zadania.
   

MODUŁ ZWINNOŚĆ

 • Szanse czy zagrożenia – jak wykorzystać zmiany do tworzenia nowej jakości pracy zespołu i kreowania innowacji.
 • Filozofia pracy agile i cykl ciągłego udoskonalania – pętla dochodzenia do efektywności i najwyższych wyników jakościowych.
 • Budowanie wirtualnej inteligencji zespołów rozproszonych w ujęciu narzędzi (badania Erin Makarius i Barbary Larson).
 • Wsparcie postawy zwinnej i proaktywności podległych pracowników (wzmacnianie agile growth mindset).

Czas trwania

2 dni, 9.00 - 16.00

Prelegenci

OLGA HOŁOGA

Od sprzedaży przez konsulting do szkoleń, tak w skrócie można opisać jej drogę zawodową. Jako Field Manager w firmie handlowej, przez 4 lata zarządzała zespołem kilkudziesięciu sprzedawców. W czołowej polskiej firmie konsultingowej pełniła kolejno stanowiska: konsultanta, starszego konsultanta i managera zespołu Centrum Rozwoju Kadr. Była kierownikiem kilku projektów szkoleniowych i koordynowała pracę zespołów odpowiadających za przygotowanie i realizację wieloletnich programów, których celem był rozwój kapitału ludzkiego całych firm. Od ponad 6 lat przybliża studentom Uniwersytetu Ekonomicznego tajniki fundrasingu i zarządzania projektami. Ukończyła także Studium Podyplomowe Zarządzanie Projektami na poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Posiada certyfikat konsultanta EXTENDED DISC®.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa Mysłowicka 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!