Warsztat kierowniczy dla brygadzisty produkcji

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu rozszerzenie kompetencji liderskich brygadzisty produkcji w oparciu o wiedzę z zakresu narzędzi skutecznej  komunikacji, stylów kierowania, metod delegowania i kontrolowania zadań, motywowania pracowników oraz sposobów udzielania  feedbacku.

Sposób pracy podczas szkolenia:

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne podczas codziennej pracy.

 • pracujemy w oparciu o case study, które pokazują realne problemy i rozwiązania z różnych branż,
 • prowadzimy ćwiczenia zespołowe i indywidualne, po ich realizacji uczestnicy otrzymają informacje zwrotne, wnioski zapisujemy na flipcharcie, a następnie przekazujemy uczestnikom w formie prezentacji,
 • przygotowujemy i zachęcamy do udziału w ćwiczeniach symulacyjnych,
 • zachęcamy uczestników do dzielenia się własnym doświadczeniem i moderujemy dyskusje grupowe,
 • prowadzimy krótkie, interaktywne wykłady,
 • uczestnicy mogą się zdiagnozować wypełniając kwestionariusze.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne podczas codziennej pracy.

Kto powinien wziąć udział?
 • nowo mianowani brygadziści/liderzy produkcji,
 • osoby wyłonione z awansu wewnętrznego,
 • osoby przygotowujące się do awansu na stanowisko brygadzisty/lidera produkcji,
 • brygadziści/liderzy produkcji, z krótkim stażem na stanowisku.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Rola brygadzisty produkcji

 • wizerunek brygadzisty i jego związek z efektywnością podejmowanych działań,
 • różne elementy składające się na to, w jaki sposób brygadzista produkcji postrzegany jest przez pracowników,
 • brygadzista jako reprezentant pracodawcy i zespołu,
 • budowanie autorytetu - wiarygodności w relacjach z pracownikami,
 • kwestia „zarządzania kolegami” po awansie – korzyści i zagrożenia tej sytuacji.

MODUŁ II

Narzędzia skutecznej komunikacji

 • jasne precyzowanie celów i określanie zadań – przekładanie celów na zadania,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z pracownikami,
 • rola werbalnych i niewerbalnych „sprzężeń zwrotnych”,
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych (zachęcania współpracowników do otwartości i zaangażowania),
 • aktywne słuchanie (zadawanie pytań, parafrazowanie, sprawdzanie zrozumienia) jako sposób zbierania informacji o pracownikach,
 • wspólne poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań,
 • jak prowadzić rozmowę z pracownikiem (rodzaje rozmów – informacyjna, dyscyplinująca, oceniająca, rozwojowa).

MODUŁ III

Style kierowania w zależności od zespołu i sytuacji

 • interakcyjny model kierowania pracownikami (styl kierowania –
  zespół – zadanie),
 • charakterystyka stylów kierowania (styl nakazowy, konsultacyjny, partycypacyjny, delegujący),
 • korzyści oraz zagrożenia wynikające z adaptacji poszczególnych stylów,
 • kluczowe umiejętności menedżerskie w każdym ze stylów,
 • diagnoza własnych preferencji, co do określonego stylu kierowania.

MODUŁ IV

Określenie kluczowych obowiązków brygadzisty produkcji

 • wyznaczanie celów,
 • formułowanie zasad i norm,
 • delegowanie,
 • podejmowanie decyzji,
 • motywowanie,
 • ocenianie,
 • kontrolowanie,
 • udzielanie wsparcia.

MODUŁ V

Delegowanie, egzekwowanie i kontrolowanie zadań

 • właściwy dobór zadań do możliwości pracownika,
 • różne style i sposoby kontrolowania i delegowania zadań,
 • delegowanie zadań ,a delegowanie odpowiedzialności i uprawnień,
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia),
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu kontrolowania lub delegowania zadań (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownika, zbyt łatwych i zbyt trudnych zadań).

MODUŁ VI

Motywowanie pracowników

 • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (brygadzistę i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów,
 • sytuacje sprzyjające nagradzaniu i karaniu,
 • efektywne i nieefektywne pochwały,
 • efektywne i nieefektywne kary,
 • motywatory i demotywatory, czyli co zwiększa, a co obniża zaangażowanie pracowników,
 • analiza systemów nagradzania i ich konsekwencji,
 • motywowanie pozafinansowe.

MODUŁ VII

Udzielanie feedbacku i uzasadnianie decyzji

 • jaką rolę pełnią informacje zwrotne,
 • zasada FUKO jako rama porządkująca proces przekazywania informacji zwrotnej,
 • odwoływanie się do faktów jako podstawowy element informacji zwrotnej,
 • rola uzasadnień w procesie budowania zrozumienia,
 • znaczenie precyzyjnego formułowania zaleceń w procesie doskonalenia sposobu działania,
 • jak zachęcić pracowników do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

9:00-16:00

Prelegenci

Ewa Orlik-Marciniak
psycholog, trener, doradca biznesowy, coach, autorka projektów rozwojowych
OPEN Konsultacje & Szkolenia

Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem. Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjałów i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, wystąpień publicznych, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Jako praktyk współpracuje ze środowiskiem akademickim. Prowadzi zajęcia z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem tematycznych publikacji i artykułów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje & Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
udział w szkoleniu otwartym
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • parking
 • przeprowadzenie zajęć przez trenerkę z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • diagnozę potrzeb w formie ankiety online skierowanej do uczestników przed szkoleniem
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia rejestracji. 

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 3 osób.

------------------------------------------------------

Rezygnacja:

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
2. Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
3. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:
● możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
● możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, szkolenie z oferty, w miarę dostępności miejsc.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP, z możliwością uzyskania od 50% do 80% refundacji. Skontaktuj się z nami - sprawdzimy jakie są aktualne możliwości uzyskania dofinansowania dla Twojej firmy.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: OPEN Konsultacje & Szkolenia
 • Ulica i nr: ul. Serbska 6a/1
 • Kod pocztowy: 61-696
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7792263350

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!