WARSZTAT MENEDŻERA - Rozwiązywanie konfliktów w zespole – jak kreatywnie rozwiązywać problemy oraz prowadzić mediacje i negocjacje zarządcze

O szkoleniu

Szkolenie buduje umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych w oparciu o wdrażanie innowacyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów, znajomość podstawowych sposobów reagowania i rozładowywania konfliktów i napięć, a także poprzez właściwe poprowadzenie rozmowy, negocjacji i mediacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • rozróżnia style reakcji na konflikt,
 • diagnozuje własny styl radzenia sobie w sytuacji sporu,
 • wykorzystuje konstruktywne sposoby zachowania w sytuacji konfliktowej,
 • identyfikuje fazy rozwoju konfliktu,
 • rozpoznaje przyczyny powstawania i narastania konfliktów w miejscu pracy,
 • opisuje zachowania sprzyjające i utrudniające rozwiązywanie konfliktów,
 • stosuje różne sposoby mediacji w konflikcie,
 • uczestniczy bezstronnie w procesach mediacyjnych,
 • wyróżnia korzyści i ograniczenia: mediacji, admonicji, koncyliacji, moderacji, arbitrażu, inkwizycji,
 • dobiera odpowiednią metodę rozwiązywania konfliktu w zależności od sytuacji, problemu i zaangażowanych w konflikt osób,
 • buduje plan rozmowy z pracownikiem,
 • wdraża zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów,
 • argumentuje w sytuacji konfliktowej (ocenia w oparciu o fakty i konkretne zachowania),
 • analizuje różne sposoby prowadzenia rozmów w kontekście jej efektywności – poszukuje najlepszego z nich,
 • zapobiega negatywnym skutkom ubocznym rozmowy, kontroluje własne emocje i emocje rozmówcy,
 • rozwiązuje sytuacje trudne w zespole (opór, niechęć, konflikt, agresja, brak kreatywności, bierność),
 • wpływa na „trudnych pracowników” (brak zaangażowania, roszczeniowość, konfliktowość),
 • analizuje przyczyny problemów w relacjach pomiędzy menedżerem a kierowanym przez niego zespołem i poszukuje konstruktywnych rozwiązań pojawiających się problemów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR, kierowników i menedżerów oraz wszystkich osób, chcących posiąść umiejętność właściwego doboru metod rozwiązywaniea konfliktu w zależności od sytuacji, problemu i zaangażowanych w konflikt osób. Dla osób chcących przećwiczyć rozmowy służące rozwiązywaniu konfliktów. Szkolenie skierowanie jest dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Kreatywne rozwiązywanie problemów

 • 4 etapy kreatywnego rozwiązywania problemów – wdrażanie innowacji
  i poszukiwanie nowych pomysłów służących usprawnieniu procesów,
 • ewaluacja etapów procesu poszukiwania innowacji,
 • podstawowe narzędzia efektywnej organizacji procesu wdrażania nowych rozwiązań,
 • rola inicjatywy i zaangażowania w procesie doskonalenia sposobów działania,
 • motywowanie siebie i innych do wykonania zadania jako czynnik inicjujący działanie – budowanie postaw inicjatywy i kreatywności,
 • konsekwentna realizacja planu jako warunek efektywnego wykonania zadania.

MODUŁ II

Rozwiązywanie konfliktów

 • style reakcji na konflikt (podstawowe sposoby reagowania w sytuacji konfliktowej),
 • konsekwencje określonych zachowań w sytuacji konfliktowej – skutki rywalizacji, nadmiernego łagodzenia czy unikania,
 • diagnozowanie własnego stylu radzenia sobie w sytuacji sporu,
 • konstruktywne sposoby zachowania w sytuacji konfliktowej.

MODUŁ III

Umiejętność rozładowywania konfliktów i napięć

 • jak rozwijają się konflikty – fazy rozwoju,
 • przyczyny powstawania i narastania konfliktów w miejscu pracy,
 • zachowania sprzyjające i utrudniające rozwiązywanie konfliktów,
 • podstawowe zasady negocjowania w konflikcie.

MODUŁ IV

Metody rozwiązywania konfliktów przy udziale osób trzecich

 • różne sposoby mediacji w konflikcie – możliwości ich zastosowania,
 • umiejętność diagnozowania przyczyn toczącego się sporu,
 • bezstronność jako podstawowa kompetencja w procesach mediacyjnych,
 • mediacja, admonicja, koncyliacja, moderacja, arbitraż, inkwizycja – korzyści i ograniczenia,
 • umiejętność właściwego doboru metod rozwiązywania konfliktu w zależności od sytuacji, problemu i zaangażowanych w konflikt osób.

MODUŁ V

Rozmowa służąca rozwiązaniu sytuacji konfliktowej

 • etapy prowadzenia rozmowy z pracownikiem, budowanie planu rozmowy,
 • zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów,
 • umiejętność argumentacji w sytuacji konfliktowej (ocena w oparciu o fakty i konkretne zachowania),
 • analiza różnych sposobów prowadzenia rozmów w kontekście jej efektywności – poszukiwanie najlepszego z nich,
 • zabezpieczanie pracownika i siebie samego przed negatywnymi skutkami ubocznymi rozmowy,
 • umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy.

MODUŁ VI

Gdy potrzebne są negocjacje...

 • negocjacje jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • mój styl reakcji prowadzenia negocjacji – autodiagnoza,
 • negocjacje (WIN-WIN).

MODUŁ VII

CZĘŚĆ WARSZTATOWA - praktyczne ćwiczenie umiejętności

 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole (opór, niechęć, konflikt, agresja, brak kreatywności, bierność),
 • radzenie sobie z „trudnym pracownikiem” (brak zaangażowania, roszczeniowość, konfliktowość),
 • studium przypadku, czyli trudności, jakie pojawiały się w zespołach uczestników szkolenia na przestrzeni ostatnich miesięcy,
 • analiza przyczyn, czyli skąd się biorą problemy w relacjach pomiędzy menedżerem a kierowanym przez niego zespołem, „burza mózgów”, czyli próby poszukiwania konstruktywnych rozwiązań pojawiających się problemów.

MODUŁ VIII

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (case study)

 • przyczyny powstawania trudności,
 • jak radzić sobie w sytuacjach stresowych – analiza przypadków i tworzenie rozwiązań.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Kkonsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!