Warsztat Menedżera - Zarządzanie coachingowe - jak wspierać rozwój pracowników?

O szkoleniu

Szkolenie "Zarządzanie coachingowe - jak wspierać rozwój pracowników?" wzmacnia umiejętność rozwijania talentów pracowniczych w firmie w oparciu o znajomość zasad coachingu i mentoringu, wyznaczanie celów, diagnozę sytuacji i dojrzałości pracownika, przekazywanie informacji zwrotnej oraz umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • stosuje różne modele uczenia,
 • rozróżnia coaching i mentoring,
 • stosuje zasady mentoringu i coachingu,
 • wyznacza cele wg zasady SMART,
 • analizuje informacje zwrotne w tworzeniu planu,
 • diagnozuje dojrzałość kompetencyjna i psychologiczną pracownika,
 • udziela informacji zwrotnych,
 • buduje pozytywne nastawienie u rozmówcy,
 • zarządza poprzez wyznaczanie celów,
 • dobiera sposób rozmowy do pracownika,
 • planuje i wspiera rozwój kariery,
 • rozpoznaje wzajemne oczekiwania,
 • stosuje otwartą i jawną komunikacje,
 • wspólnie formułuje zadania, cele na następny okres,
 • zapobiega i reaguje w trudnych sytuacjach komunikacyjnych,
 • zapobiega i reaguje kiedy pojawiają się zakłocenia.
Kto powinien wziąć udział?
 • menedżerowie/kierownicy/pracownicy działu HR, którzy chcą poznać metodę coachingowego stylu zarządzania,
 • osoby, które potrzebują konkretnych rozwiązań dla swoich problemów zarządczych i nie boją się pytać,
 • osoby, które chcą ćwiczyć prowadzenie rozmów coachingowych,
 • osoby, które chcą wspierać  i rozwijać talenty w organizacji.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                        

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Coaching i mentoring - wprowadzenie  

 • coaching i mentoring w zarządzaniu,
 • zasady coachingu i mentoringu,
 • umiejętności dobrego coacha, mentora,
 • prawidłowości związane z uczeniem się,
 • modele uczenia się,
 • etapy prowadzenia coachingu - model GROW.

MODUŁ II

Cele - wyznaczanie celów i organizowanie pracy    

 • wyznaczanie celów – co chcesz osiągnąć?
 • cele krótko i długoterminowe (wg zasady SMART),
 • pomoc w przygotowaniu do działania zgodnie z zasadami ZAPD (informacja/analiza/plan/działanie),
 • pytania stymulujące skuteczne zbieranie informacji,
 • analiza informacji jako podstawa dobrego planowania.

MODUŁ III

Aktualna sytuacja - diagnoza aktualnej sytuacji oraz dojrzałości pracownika  

 • diagnozowanie dojrzałości kompetencyjnej i psychologicznej pracownika, czyli – co się dzieje teraz:
  • kwestia właściwego doboru zadań,
  • właściwy dobór częstotliwości i przedmiotu kontroli,
  • sposoby motywowania pracownika,
  • dobór częstotliwości i sposobu kontaktowania się, przepływu informacji,
 • analiza skutków niewłaściwej diagnozy dojrzałości kompetencyjnej i psychologicznej pracownika (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownikowi nadmiernej samodzielności).

MODUŁ IV

Prowadzenie rozmowy coachingowej   

 • rozmowa coachingowa a przekazywanie informacji zwrotnych,
 • zadawanie pytań,
 • rola aktywnego słuchania w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i motywowanie do zmiany,
 • wykorzystanie parafrazy i odzwierciedlania w łagodzeniu napięcia rozmówcy,
 • budowanie pozytywnego nastawiania u rozmówcy poprzez przyjmowanie otwartej postawy oraz zadawania pytań.

MODUŁ V

Narzędzia przekazywania informacji zwrotnych

 • jasne precyzowanie celów i określanie zadań,
 • rola werbalnych i niewerbalnych „sprzężeń zwrotnych”,
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych (zachęcania pracowników do otwartości i zaangażowania),
 • sposoby udzielania informacji zwrotnych (postawa i sposób formułowania wypowiedzi),
 • zasady przekazywania informacji zwrotnych (10 narzędzi konstruktywnego feedbacku),
 • wspólne poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów,
 • pobudzanie kreatywności pracowników w procesie rozwiązywania problemów,
 • wypracowywanie i osiąganie porozumienia.

MODUŁ VI

Coaching w praktyce - wspólna praca przy wyznaczaniu kierunku rozwoju zawodowego pracownika    

 • rozpoznanie wzajemnych oczekiwań,
 • podkreślenie obustronnych korzyści,
 • otwarta i jawna komunikacja,
 • wspólne formułowanie zadań, celów na następny okres.

MODUŁ VII

Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych    

 • radzenie sobie z „trudnym pracownikiem” (brak zaangażowania, roszczeniowość, konfliktowość),
 • „studium przypadku”, czyli trudności, jakie pojawiały się z pracownikami na przestrzeni ostatnich miesięcy,
 • analiza przyczyn, czyli skąd się biorą problemy w relacjach pomiędzy szefem a kierowanym przez niego zespołem,
 • „burza mózgów”, czyli próby poszukiwania konstruktywnych rozwiązań pojawiających się problemów,
 • tworzenie przykładowego indywidualnego planu działania dla pracownika.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!