Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztat-przygotowujacy-do-pelnienia-roli-kierowniczej-56811-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
18-19 maja 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
14-15 września 2020., Wrocław - Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
23-24 listopada 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Główne obszary warsztatów:
• w jaki sposób budować autorytet szefa w zespole?
• jak z pośród kolegów stać się ich przełożonym?
• inteligencja emocjonalna – czyli jak panować nad emocjami i wpływać na emocje podwładnych?
• inteligencja społeczna – czyli jak się dogadywać z zespołem?
• główne role lidera – jak skupiać się na sprawach najważniejszych zamiast na rzeczach pilnych?
• motywacja czyli kluczowa rola kierownika przywódcy – jak motywować siebie i podwładnych?
• umiejętności interpersonalne kierownika a delegowania zadań, kontrola i ocena pracy i sztuka udzielania informacji zwrotnej
• najtrudniejsze sytuacje w pracy kierownika – lidera, jak zarządzać w sytuacjach konfliktowych? – utrzymanie dyscypliny, egzekwowanie konsekwencji, przestrzeganie zasad BHP, utrzymanie standardów pracy itp..
• samorozwój – czyli co każdy kierownik wiedzieć powinien?
Uczestnicy na każdych warsztatach samodzielnie kreują ich zakres i formy realizacji dostosowując je (wraz z prowadzącym) do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wprowadzenie do tematu, poznajmy się:
• menedżer w XXI wieku – sztuka widzenia biznesu,
• „Wybory samorządowe na stanowisko Burmistrza” – autoprezentacja,
• czym dla Ciebie jest Przywództwo?
• cechy przywódcy – nasz wzorzec szefa przywódcy,
• bank Postaw, Wiedzy i Umiejętności – na czym powinniśmy się skupić aby zostać przywódcą?
• „Historia kryminalna w odcinkach” – zadanie symulacyjne,
• dlaczego warto być przywódcą?

2. Style zarządzania:
• zarządzać czy przewodzić? – autoanaliza,
• jakim jesteś liderem? – praca na materiale szkoleniowym – lider tradycyjny i lider kreatywny,
• SIATKA STYLÓW KIEROWANIA.

3. „Najwyższa konstrukcja” – rola przywódcy – gra symulacyjna:
• kultura „bez winy” jako cel pracy Lidera,
• jak łamać stereotypy i z „Nie da się” przechodzić do postaw „Jak to zrobić?”
• naturalny przywódca – role zespołowe,
• sztuka udzielania informacji zwrotnej jako typowe narzędzie pracy lidera.

4. Autorytet przywódcy:
• co to jest autorytet? - nasza definicja,
• funkcja, Charyzma, Doświadczenie – trzy obszary autorytetu,
• jak kierownik buduje lub niszczy swój autorytet ? – studia przypadków,
• „Test Millgrama, zabójcza lub twórcza siła autorytetu,
• jak budować autorytet poprzez prawidłową komunikację?

5. Postawa i nastawienie – filary wizerunku przywódcy:
• gracz czy ofiara? – doświadczenie praktyczne,
• pro aktywność czy re aktywność czyli jak odróżniać strefy wpływu od strefy troski?
• zasada 90/10 w życiu przywódcy,
• współczynnik efektywności lidera – samoocena a realne wskaźniki miary.

6. Kierownik - Przywódca kreatywny:
• z czego wynika kreatywność przywódcy?
• kreatywność zespołu a rola przywódcy,
• „Zadanie Einsteina” ćwiczenie zespołowe.

7. Kierownik - Przywódca komunikatywny:
• jak z pośród kolegów i koleżanek awansować na przywódcę?
• „Okna Johary” – sprawdź w którym jesteś oknie?
• „Analiza transakcyjna” – jak komunikować się z podwładnymi i nie pozwolić na manipulację?
• komunikacja werbalna czy niewerbalna? – gra symulacyjna,
• „Parzydła i wabiki” – jak mówić i czego nie mówić zarządzając ludźmi.

8. Najważniejsze umiejętności interpersonalne kierownika - lidera:
• aktywne słuchanie czyli jak słuchać i usłyszeć?
• parafraza oraz odzwierciedlanie i podsumowania – techniki aktywnego słuchania,
• jak przejąć inicjatywę w rozmowie czyli sztuka zadawania pytań,
• „Pojedynek na pytania”,
• „Historia pewnego osiołka”– sztuka słuchania i przekonywania – wnioski do dalszej pracy.

9. Kierownik - Przywódca empatyczny czy asertywny?
• empatia szefa – nasz definicja,
• typowe zwroty i zachowania empatycznego przywódcy,
• kiedy należy być empatycznym?
• asertywność znaczy…? – nasza praktyczna definicja asertywności,
• test asertywności Killmana – autodiagnoza i wnioski na forum,
• asertywne techniki rozmowy z podwładnymi,
• „Kto wejdzie do bunkra?” – asertywne zadanie symulacyjne,
• asertywne techniki wpływu i obrony przed manipulacją.

10. Podsumowanie I dnia.

Dzień II

1. Jak motywować czyli groźba czy prośba?
• definicja motywacji,
• polska mapa motywacji – teoria czy praktyka?
• co motywuje szefa a co jego podwładnych?
• poznaj swoich ludzi – podstawy efektywnego motywowania,
• motywacja finansowa i społeczna,
• praktyczna lista kar i nagród,
• wybrane techniki wpływu a motywacja – trening zachowań szefa.

2. Szkolenie i doskonalenie podwładnych – jako kluczowe elementy motywacji w pracy kierownika:
• „Sortownia drobnych elementów” – rola przywódcy – idea Kaizen w pracy zespołów,
• etapy rozwoju zespołu a style zarządzania,
• motywacja podwładnych poprzez rywalizacje i zaangażowanie,
• współuczestnictwo w zadaniach jako narzędzie motywacji,
• sukces – największy motywator w pracy przywódcy.

3. Ustalanie celów i planowanie – kluczowa rola kierownika wizjonera:
• co dla Ciebie jest najważniejsze? – ustalanie celów indywidualnych,
• 6 czynników szczęścia wb B. Traicy – czyli jak być przywódcą pozytywnym?
• priorytety czyli… zajmuj się sprawami ważnymi zamiast pilnymi!
• matryca Eisenhowera – trening ustalania priorytetów,
• planowanie, czy to jest czas stracony?
• „Rekonstrukcja skomplikowanego obrazu” – zadanie symulacyjne – wnioski na forum.

4. Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej:
• jak delegować i motywować?
• 6 kroków w delegowaniu zadań,
• jak kontrolować i oceniać pracę?
• sztuka udzielania informacji zwrotnej,
• jak być konsekwentnym i wyciągać konsekwencje?
• z życia szefa zespołu – trening postaw i zachowań.

5. Kierownik - Przywódca w obliczu konfliktów:
• „Ściana płaczu” – zadanie symulacyjne – jak budować zaufanie w pracy z zespołem?
• eneza konfliktów,
• posoby zapobiegania konfliktom,
• odzaje konfliktów,
• iedem metod rozwiązywania konfliktów,
• „Przykład pewnej brytyjskiej firmy” – jak skutecznie zniszczyć motywację i zaangażowanie do pracy podwładnych – studium przypadku,
• typowe konflikty w pracy szefa zespołu – z życia kierownika – jak dawać sobie radę?

6. Podsumowanie i wnioski:
• analiza SWOT,
• ankieta oceny,
• certyfikaty.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1340 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej