Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-dla-pracownikow-kancelarii-tajnych-i-niejawnych-42059-id11

Informacje o szkoleniu

 • Warsztaty dla pracowników kancelarii tajnych i niejawnych


  ID szkolenia: 42059
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Edukacja, nauka, szkolnictwo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  wg terminu
  wg terminu
  wg terminu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Warsztaty dla kierowników oraz pracowników
  kancelarii tajnych i niejawnych
  22-24 lutego 2017 r. Raszyn
  22-24 marca 2017 r. Bukowina Tatrzańska
  5-7 kwietnia 2017 r. Gdańsk
  10-12 maja 2017 r. Kazimierz Dolny
  7-9 czerwca 2017 r. Szczyrk
 • Organizator szkolenia:

  Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  Pl. Grunwaldzki 8/10
  40-127 Katowice
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy merytorycznej oraz wymiana doświadczeń na temat praktycznego działania kancelarii w jednostkach organizacyjnych, a także przypomnienie uczestnikom obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych. Omówione zostaną aktualne zagrożenia bezpieczeństwa informacji, prowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych oraz uchybienia stwierdzane przez służby ochrony państwa.

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty adresowane są zwłaszcza do aktualnych kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych chcących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę, jak również innych osób zainteresowanych tematyką ochrony informacji niejawnych.

Program szkolenia:

Plan ramowy

◦ Praktyczne aspekty organizacji, funkcjonowania, wyposażenia i zabezpieczenia w jednostce organizacyjnej kancelarii tajnej krajowej i zagranicznej – środki ochrony fizycznej.
◦ Zadania i obowiązki kierownika KT i kancelisty. Przekazywanie obowiązków.
◦ Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych.
◦ Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych. Weryfikacja klasyfikowanych informacji.
◦ Nowe zasady organizacji przetwarzania informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej: ◦ sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
◦sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

◦Omówienie zmian w nowej ustawie o ochronie informacji niejawnych.
◦ Omówienie nowych rozporządzeń: Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności.
◦ Omówienie nowych rozporządzeń obowiązujących w administracji państwowej: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
◦ Zajęcia warsztatowe – zakładanie rejestrów kancelaryjnych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
◦ Zajęcia warsztatowe – wytwarzanie i oznaczanie materiałów niejawnych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
◦ Zajęcia warsztatowe – ewidencjonowanie, kompletowanie, oznaczanie dokumentów, formy i sposoby zabezpieczania i przekazywania przesyłek.

Informacje o prelegentach:

na stronie www.ksoin.pl

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1900 netto, pokój 1 osobowy
 • 1700 netto, pokój 2 osobowy

Cena zawiera:

Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, zakwaterowanie.

Dostępne zniżki:

 • 5% uczestnicy szkoleń KSOIN
 • 10% członkowie KSOIN

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty.

Organizatorzy proponują ciekawy program pozaszkoleniowy, zwiedzanie i korzystanie z miejscowych atrakcji turystycznych.

Wydarzenie: Warsztaty dla pracowników kancelarii tajnych i niejawnych