Szkolenie

Warsztaty dla pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

O szkoleniu

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy merytorycznej oraz wymiana doświadczeń na temat praktycznego działania kancelarii w jednostkach organizacyjnych, a także przypomnienie uczestnikom obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych. Omówione zostaną aktualne zagrożenia bezpieczeństwa informacji, prowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych oraz uchybienia stwierdzane przez służby ochrony państwa.
Kto powinien wziąć udział?
Warsztaty adresowane są zwłaszcza do aktualnych kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych chcących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę, jak również innych osób zainteresowanych tematyką ochrony informacji niejawnych.

Program szkolenia

Plan ramowy

◦ Praktyczne aspekty organizacji, funkcjonowania, wyposażenia i zabezpieczenia w jednostce organizacyjnej kancelarii tajnej krajowej i zagranicznej – środki ochrony fizycznej.
◦ Zadania i obowiązki kierownika KT i kancelisty. Przekazywanie obowiązków.
◦ Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych.
◦ Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych. Weryfikacja klasyfikowanych informacji.
◦ Nowe zasady organizacji przetwarzania informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej: ◦ sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
◦sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

◦Omówienie zmian w nowej ustawie o ochronie informacji niejawnych.
◦ Omówienie nowych rozporządzeń: Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności.
◦ Omówienie nowych rozporządzeń obowiązujących w administracji państwowej: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
◦ Zajęcia warsztatowe – zakładanie rejestrów kancelaryjnych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
◦ Zajęcia warsztatowe – wytwarzanie i oznaczanie materiałów niejawnych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
◦ Zajęcia warsztatowe – ewidencjonowanie, kompletowanie, oznaczanie dokumentów, formy i sposoby zabezpieczania i przekazywania przesyłek.

Czas trwania

Warsztaty dla kierowników oraz pracowników
kancelarii tajnych i niejawnych
22-24 lutego 2017 r. Raszyn
22-24 marca 2017 r. Bukowina Tatrzańska
5-7 kwietnia 2017 r. Gdańsk
10-12 maja 2017 r. Kazimierz Dolny
7-9 czerwca 2017 r. Szczyrk

Prelegenci

Cytat
na stronie www.ksoin.pl

Gdzie i kiedy

wg terminu 31 grudnia 2018
wg terminu

wg terminu

wg terminu

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Spała 25 - 27 czerwca 2014
COS OPO w Spale

97-215 Spała

Al. Prezydenta I. Mościckiego 6

woj. łódzkie

Weź udział

Cena 1
netto, pokój 1 osobowy
1900 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, zakwaterowanie.
Weź udział
Cena 2
netto, pokój 2 osobowy
1700 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, zakwaterowanie.
Weź udział

Organizator

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8/10
woj. śląskie
KSOIN zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i innych chronionych oraz wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony. Organizuje kursy, szkolenia...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty.

Organizatorzy proponują ciekawy program pozaszkoleniowy, zwiedzanie i korzystanie z miejscowych atrakcji turystycznych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8/10
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!