Warsztaty mistrza produkcji i brygadzisty

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe warsztat dla mistrza produkcji i brygadzisty. Celem szkolenia jest nauczenie twardych technik i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy mistrza i brygadzisty do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji, jakości i ciągłego doskonalenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczestnik nauczy się:

 • skuteczniej interpretować planu produkcji,
 • wyznaczać priorytety na podstawie danych – wskaźników i harmonogramu produkcji,
 • prowadzić skuteczny instruktaż stanowiskowy,
 • definiować i opisywać pracę standaryzowaną (AOS, AKEP, JES),
 • skutecznie przekazywać informacje w oparciu o procedurę Fast Response,
 • rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi – PDCA, 5W2H, SMART, Ishikawa, 5 Why, SDCA.

Uczestnik dwie się:

 • jak umiejętnie weryfikować sytuacje jakościowe w obszarze produkcyjnym – audyty stanowiskowe, codzienna kontrola jakości, lista kontrolna,
 • jak umiejętnie alarmować o złej jakości i problemach w produkcji – wizualizacja, informacja,
 • jak budować tablicę poliwalencji.

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Poprawa skuteczności w realizowania codziennych zadań przez mistrzów i brygadzistów. Skuteczna interpretacja planów produkcyjnych i skutecznie wyznaczane priorytety. Poprawa wydajności i jakości w procesie poprzez wzrost efektywności przygotowania pracy przez mistrzów i brygadzistów w procesie produkcji. Poprawa komunikacji w ramach procedury Fast Response pomiędzy mistrzami i brygadzistami a działami planowania, jakości, utrzymania ruchu, logistyki. Poprawa jakości wyrobów poprzez realizacje weryfikacji sytuacji jakościowej. Realizacja ciagłego doskonalenia. Szybkie alarmowanie o sytuacji jakościowej, skuteczna wizualizacja jakości przemawiająca do pracowników produkcyjnych. Skuteczne rozwiazywania problemów jakościowych przez mistrzów i brygadzistów. Wsparcie inżynierów rozwiązujących problemy w procesie przez mistrzów i brygadzistów. Standaryzacja czynności w obszarze produkcji w oparciu o prace standaryzowaną.

Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • mistrzowie,
 • brygadziści,
 • liderzy działów produkcji.

Program szkolenia

Wskaźniki w procesie produkcyjnym: QDCMS (Quality, Delivery, Cost, Man, Safety). Idea i cel skutecznego egzekwowania planu produkcyjnego: 

1. Dane wejściowe do procesu planowania (dokumentacja):

 • harmonogram produkcji,
 • dokumentacja produkcyjna – technologia,
 • rysunek techniczny,
 • dostępność materiałów, komponentów,
 • dostępność maszyn,
 • dostępność zasobów ludzkich (absencja, urlopy),
 • tabela poliwalencji – kompetencje pracowników,
 • rotacja pracowników,
 • zestawienie celów produkcyjnych – dziennych,
 • wskaźniki w procesie produkcyjnym,
 • informacje o opóźnieniach (przyczyny, realizacja działań korygujących).

2. Zasada tworzenie list kontrolnych, tabeli poliwalencji.
3. Praca standaryzowana:

 • zdefiniowanie kroków i czynności w procesie,
 • Step by Step wizualna dystrybucja pracy,
 • synchronizacja pracy – Takt Time,
 • AOS – Arkusz Operacji Standardowej,
 • AKEP – Arkusz elementu krytycznego pracy,
 • Karta elementu pracy (Job Element Sheet).

4. Zasady skutecznego instruktażu - elementy instruktażu – badanie metody pracy, 4 kroki skutecznego instruktażu stanowiskowego.

 

II. Wprowadzenie do jakości:

1. Definicja jakości, cele jakości, ciągłe doskonalenie cykl PDCA, kryteria jakości.
2. Klienci wewnętrzni i ich oczekiwania.
3. Wskaźniki jakościowe – PPM.
4. Daily Quality - wizualizacja jakości.
5. Szybkie reagowanie – „Fast Responce” - komunikacja.
6. Odpowiedzialność.
7. Szybki przepływ informacji (produkcja -jakość- inżynierowie produkcji - planowanie - produkcja).
8. Weryfikacja sytuacji jakościowej – Verification Station Process.
9. Proces alarmowania i eskalacji Alarm & Escalation Processes.

 

III. Rozwiązywanieproblemów Problem Solvingw oparciu o cykl PDCA:
1. PLAN:

 • identyfikacja problemów – 5W2H,
 • lista pytań,
 • analiza obecnej sytuacji (procesu) – karty kontrolne,
 • analiza trendów,
 • określenie celu do osiągnięcia – SMART.
 • identyfikacja przyczyn problemów i opracowywanie rozwiązań,
 • diagram Ishikawy,
 • 5WHY.

2. DO:

 • wdrażanie i doskonalenie rozwiązań.

3. CHECK:

 • kontrola postępów i poprawa – weryfikacja rozwiązań,
 • ocena i przedstawienie wyników.

4. ACT:

 • standaryzacja,
 • cykl SDCA.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 15-16 wrzesień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!