Szkolenie: Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-praktyczne-z-procedur-obronnych-realizacja-zadan-obronnych-przez-przedsiebiorcow-w-zakresie-szczegolnej-ochrony-obiektow-kategorii-ii-70830

Informacje o szkoleniu

 • Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II.


  ID szkolenia: 70830
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Rekreacji I Biznesu GRAND Stasinda
  Karpęciny 5
  34-530 Bukowina Tatrzańska
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni.
 • Organizator szkolenia:

  Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  Pl. Grunwaldzki 8/10
  40-127 Katowice
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE WARSZTATÓW:

Doskonalenie wiedzy do wykonywania zadań obronnych nałożonych na przedsiębiorców. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy do wykonania zadań obronnych w przedsiębiorstwie.

Przekazanie uczestnikom, doświadczeń z praktycznej realizacji zadań obronnych przedsiębiorcy oraz organizacją i prowadzeniem ćwiczenia obronnego.

INNE TERMINY:
24 - 26 czerwca 2019/ ZAKOPANE

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

WARSZTATY OBEJMUJĄ:

I. Przypomnienie:

Podstaw prawnych realizacji zadań obronnych.
Organizacji i funkcjonowaniem systemu obronnego państwa.
Podwyższanie gotowości obronnej państwa.
Nakładanie zadań obronnych na przedsiębiorców, organizowanie przygotowań do realizacji zadań obronnych w przedsiębiorstwie:
włączenie przedsiębiorcy w ustawowy system organizowania zadań na rzecz obronności państwa,
nałożenie zadań na przedsiębiorcę (decyzja wojewody, umowa),
organizacja ochrony informacji niejawnych (powołanie pionu OIN),
reklamowanie na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i w czasie wojny.
II. Doskonalenie:

Dokumentacja zadań obronnych przedsiębiorcy.
1.1 Planowanie operacyjne, obejmujące przedsięwzięcia planistyczne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w szczególności:

zadań wynikających z tabeli realizacji zadań obronnych wojewody,
karty realizacji zadań obronnych przedsiębiorcy,
organizacja stałego dyżuru,
baza formowania i stanowisko kierowania Zespołu Kierowania Formowaniem Jednostki Zmilitaryzowanej,
utrzymania w aktualności planu szczególnej ochrony obiektu kategorii II oraz dokumentacji specjalnie tworzonej Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony,
przygotowania i utrzymania w gotowości bazy formowania specjalnie tworzonej Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony, w tym zapewnienie uzupełnienia potrzeb kadrowych i sprzętowych wynikających ze struktury organizacyjnej i zadań,
opracowania regulaminu organizacyjnego i planu formowania specjalnie tworzonej Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony,
utrzymania gotowości do realizacji przedsięwzięć wynikających z ww. dokumentów.
Plan szkolenia obronnego, obejmujący działania podejmowane w czasie pokoju mające na celu, przygotowanie wyznaczonych pracowników przedsiębiorcy oraz stanu osobowego Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony, do wykonania zadań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Współpraca i udział wojskowej administracji terenowej, policji i państwowej straży pożarnej w realizacji zdań obronnych przedsiębiorcy.
III. Przygotowanie organizacja i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego. Doświadczenia z praktycznego przeprowadzenia ćwiczeń obronnych:

Przedsięwzięcia organizacyjne.
Plan przeprowadzenia ćwiczenia.
Rozliczenie ćwiczenia.
Współpraca z wojskowym komendantem uzupełnień.
Zabezpieczenie logistyczne ćwiczenia.
Praktyczne wykonanie założeń i planu ćwiczenia oraz sprawozdania z ćwiczenia (rozliczenie ćwiczenia).
IV. Korzystanie z przestrzeni powietrznej nad obiektami objętymi ochroną.

Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi i modelami latającymi (RPA - dron).
Wpływ strefy ograniczenia i zakazu lotów na korzystanie z przestrzeni powietrznej.
Strefa zakazu lotów zarządzana przez przedsiębiorcę realizującego zadania obronne – doświadczenia z praktycznego zarządzania strefą ograniczenia i zakazu lotów.

Informacje o prelegentach:

Andrzej Chłopecki – Emerytowany oficer Wojsk Rakietowych Obrony Powietrznej. Zawodową służbę wojskową pełnił na stanowiskach dowódczo-sztabowych, związanych z gotowością bojową i mobilizacyjną. Obecnie specjalista ochrony informacji niejawnych, zadań obronnych i obrony cywilnej. Praktyk w zakresie realizacji zadań obronnych nałożonych na przedsiębiorców oraz w samorządzie gminnym i powiatowym. Od 20 lat kieruje komórkami organizacyjnymi, najpierw w administracji samorządowej a obecnie w przemyśle, odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań obronnych oraz ochronę informacji niejawnych. Wykładowca i konsultant szkoleń w zakresie obronności.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1800 - pok. 2 os. + wyżywienie
 • 1900 - pok. 1 os. + wyżywieniem

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.
Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl.

Wydarzenie: Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II.