Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-przygotowujace-do-certyfikacji-ipma-poziom-d-59450-id928

Informacje o szkoleniu

 • Warsztaty Przygotowujące do certyfikacji IPMA poziom D


  ID szkolenia: 59450
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kraków
  Kraków
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  64 h
 • Organizator szkolenia:

  pm2pm sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Efektywne zarządzanie projektem jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych elementów, decydującym o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Wzrost zadowolenia wśród odbiorców projektów i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów to tylko niektóre cechy wskazujące na fakt, iż podejście projektowe przynosi wymierne korzyści. Niezwykle istotne jest, aby wiedza posiadana zarówno przez organizację, jak też poszczególnych kierowników oraz członków zespołów projektowych utrzymywała wysoki, międzynarodowy poziom.
Każda osoba, wiążąca swoją przyszłość z szeroko pojętym zarządzaniem projektami, biorąc udział w warsztatach, ma okazję uczyć się od doświadczonych Project Managerów – ludzi, którzy swoją wiedzę, sprawdzili przy realizacji niejednego projektu. Uczestnictwo w warsztatach umożliwia także dostęp do narzędzi i rozwiązań wypracowanych oraz stosowanych przez światowe korporacje, co daje ogromną przewagę na rynku pracy.
Warsztaty, które proponujemy dają możliwość poznania nowoczesnego zarządzania projektami. Szeroki wachlarz zagadnień jakie poruszają pozwoli stać się skuteczniejszym liderem projektu. Poznane rozwiązania umożliwią optymalne zarządzanie w ramach głównych ograniczeń projektowych: czasu, kosztów i wymagań jakościowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
Kierownicy i kandydaci na kierowników projektów
Członkowie zespołów projektowych
Osoby zainteresowanie zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia jej międzynarodowym certyfikatem

Program szkolenia:

Blok I
Dzień I:
1. Wprowadzenie
- Przedstawienie trenera
- Przedstawienie stowarzyszenia IPMA ® oraz jego działalności
2. Poziomy zarządzania projektem: strategiczny, operacyjny, wykonawczy
3. Portfele, programy, projekty, zadania, pakiety prac
- Podstawowe pojęcia. Rodzaje i cechy projektu.
4. Cele projektu
- Cel główny (bezpośredni), Cele ogólne, Produkty/Rezultaty
- Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki realizacji celów i źródła danych
- Cele proceduralne
- Priorytetyzacja parametrów projektu: Zakres, Czas, Koszt, Jakość
- SMART
5. Formuła realizacyjna projektu

Dzień II:
1. Cykl życia projektu
- Model fazowy. Prezentacja cyklu życia projektu i modelu fazowego
2. Rola interesariuszy w realizacji projektu
- Analiza i macierz interesariuszy
- Strategia zarządzania interesariuszami
- Plan zarządzania interesariuszami
3. Projekt a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Pozycja kierownika projektu w różnych wariantach struktury
- Struktura funkcjonalna
- Struktura macierzowa (słaba, zrównoważona, mocna)
- Struktura projektowa
4. Struktura Podziału Prac
- Pojęcie, rodzaje WBS, kodowanie

Blok II
Dzień III:
1. Harmonogramowanie projektu wg metody ścieżki krytycznej (CPM)
- Definiowanie działań
- Ustalanie relacji pomiędzy działaniami
- Diagram sieciowy
- Szacowanie czasu trwania
- Ustalanie ograniczeń czasowych
- Harmonogramowanie wg najwcześniejszych/ najpóźniejszych terminów
- Wyznaczanie ścieżki krytycznej
- Wykres Gantta
2. Rezerwa czasu (bufory projektu) - sposób wyznaczania i zarządzania rezerwą
- Bufory projektu w metodzie CPM
3. Metody skracania czasu trwania projektu

Dzień IV:
1. Rodzaje zasobów, Pula zasobów, Stawki
2. Szacowanie zasobów
- Wyznaczenie liczby zasobów niezbędnych do wykonania pracy w narzuconym czasie trwania zadania
- Szacowanie nakładu pracy zasobów przydzielonych do zadania
3. Planowanie i bilansowanie zasobów w projektach z harmonogramem wyznaczonym metodą ścieżki krytycznej (CPM)
- Bilansowanie zasobów w ramach zapasu całkowitego
- Bilansowanie zasobów poprzez zwiększenie liczby dostępnych zasobów
- Bilansowanie zasobów zwiększające czas trwania projektu
4. Struktury kosztów
- Koszty bezpośrednie, Struktura rodzajowa kosztów
- Koszty pośrednie
- Koszty stałe, Koszty zmienne
- Miejsca powstawania kosztów
5. Metody szacowania kosztów
6. Budżet projektu

Blok III
Dzień V:
1. Metody monitorowania kosztów
- Tolerancja budżetu
- Koszt planowany. Koszt rzeczywisty
- Ocena stanu wykorzystania funduszy: Koszt planowany - Koszt rzeczywisty
- CV - Odchylenie kosztu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value)
- VAC - Odchylenie budżetu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value)
2. Zarządzanie metodą wartości wypracowanej (Earned Value Management)
- Ocena stanu wykonania: SV, CV, SPI, CPI, Tolerancja dla zakresu, czasu, budżetu
- Analiza trendów (Wykres "S" BCWS, ACWP, BCWP, Wykresy trendu SV, CV, SPI, CPI, EAC)
- Prognozowanie wyniku końcowego: EAC, ETC, VAC, TCPI
3. Wykresy wskaźników Metody Wartości Wypracowanej(EVM)
4. Analiza trendu kamieni milowych

Dzień VI:
1. Zarządzanie zespołem projektowym
- Budowanie zespołu w oparciu o model Tuckmana
- Dobór osób do zespołu
- Role kierownika (wg Mintzberga)
- Rozwój zespołu projektowego
- Macierz odpowiedzialności
2. Zaangażowanie i motywacja członków zespołu projektowego
- Zaspokajanie potrzeb a motywacja - piramida Maslowa
- Teoria Herzberga
3. Pojęcie i rola komunikacji podczas realizacji projektu
- Sposoby rozwiązywania konfliktów wg Thomasa - Kilmana
4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
- Ryzyko: zagrożenia, szanse
- Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
- Ocena ryzyka (jakościowa i ilościowa)
- Strategie reakcji na ryzyko
- Plan zarządzania ryzykiem
- Monitorowanie ryzyka

Blok IV
Dzień VII:
- Powtórzenie wiadomości z zakresu etapu inicjacji, planowania i realizacji projektu. Ćwiczenia
- Egzamin próbny

Dzień VIII:
- Omówienie wyników egzaminu próbnego. Warsztaty

Informacje o prelegentach:

trenerzy pm2pm

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 4500 PLN (netto)

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, lunch, przerwy kawowe, konsultacje w trakcie szkolenia, przeprowadzenie egzaminu próbnego

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Osoby zainteresowane proszone są o uzupełnianie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: http://pm2pm.pl/szkolenie/szkolenie-warsztaty-przygotowujace-do-certyfikacji-ipma-poziom-d/273/

Wydarzenie: Warsztaty Przygotowujące do certyfikacji IPMA poziom D