Warsztaty Przygotowujące do certyfikacji IPMA poziom D

O szkoleniu

Efektywne zarządzanie projektem jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych elementów, decydującym o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Wzrost zadowolenia wśród odbiorców projektów i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów to tylko niektóre cechy wskazujące na fakt, iż podejście projektowe przynosi wymierne korzyści. Niezwykle istotne jest, aby wiedza posiadana zarówno przez organizację, jak też poszczególnych kierowników oraz członków zespołów projektowych utrzymywała wysoki, międzynarodowy poziom.
Każda osoba, wiążąca swoją przyszłość z szeroko pojętym zarządzaniem projektami, biorąc udział w warsztatach, ma okazję uczyć się od doświadczonych Project Managerów – ludzi, którzy swoją wiedzę, sprawdzili przy realizacji niejednego projektu. Uczestnictwo w warsztatach umożliwia także dostęp do narzędzi i rozwiązań wypracowanych oraz stosowanych przez światowe korporacje, co daje ogromną przewagę na rynku pracy.
Warsztaty, które proponujemy dają możliwość poznania nowoczesnego zarządzania projektami. Szeroki wachlarz zagadnień jakie poruszają pozwoli stać się skuteczniejszym liderem projektu. Poznane rozwiązania umożliwią optymalne zarządzanie w ramach głównych ograniczeń projektowych: czasu, kosztów i wymagań jakościowych.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci:
Kierownicy i kandydaci na kierowników projektów
Członkowie zespołów projektowych
Osoby zainteresowanie zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia jej międzynarodowym certyfikatem

Program szkolenia

Blok I
Dzień I:
1. Wprowadzenie
- Przedstawienie trenera
- Przedstawienie stowarzyszenia IPMA ® oraz jego działalności
2. Poziomy zarządzania projektem: strategiczny, operacyjny, wykonawczy
3. Portfele, programy, projekty, zadania, pakiety prac
- Podstawowe pojęcia. Rodzaje i cechy projektu.
4. Cele projektu
- Cel główny (bezpośredni), Cele ogólne, Produkty/Rezultaty
- Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki realizacji celów i źródła danych
- Cele proceduralne
- Priorytetyzacja parametrów projektu: Zakres, Czas, Koszt, Jakość
- SMART
5. Formuła realizacyjna projektu

Dzień II:
1. Cykl życia projektu
- Model fazowy. Prezentacja cyklu życia projektu i modelu fazowego
2. Rola interesariuszy w realizacji projektu
- Analiza i macierz interesariuszy
- Strategia zarządzania interesariuszami
- Plan zarządzania interesariuszami
3. Projekt a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Pozycja kierownika projektu w różnych wariantach struktury
- Struktura funkcjonalna
- Struktura macierzowa (słaba, zrównoważona, mocna)
- Struktura projektowa
4. Struktura Podziału Prac
- Pojęcie, rodzaje WBS, kodowanie

Blok II
Dzień III:
1. Harmonogramowanie projektu wg metody ścieżki krytycznej (CPM)
- Definiowanie działań
- Ustalanie relacji pomiędzy działaniami
- Diagram sieciowy
- Szacowanie czasu trwania
- Ustalanie ograniczeń czasowych
- Harmonogramowanie wg najwcześniejszych/ najpóźniejszych terminów
- Wyznaczanie ścieżki krytycznej
- Wykres Gantta
2. Rezerwa czasu (bufory projektu) - sposób wyznaczania i zarządzania rezerwą
- Bufory projektu w metodzie CPM
3. Metody skracania czasu trwania projektu

Dzień IV:
1. Rodzaje zasobów, Pula zasobów, Stawki
2. Szacowanie zasobów
- Wyznaczenie liczby zasobów niezbędnych do wykonania pracy w narzuconym czasie trwania zadania
- Szacowanie nakładu pracy zasobów przydzielonych do zadania
3. Planowanie i bilansowanie zasobów w projektach z harmonogramem wyznaczonym metodą ścieżki krytycznej (CPM)
- Bilansowanie zasobów w ramach zapasu całkowitego
- Bilansowanie zasobów poprzez zwiększenie liczby dostępnych zasobów
- Bilansowanie zasobów zwiększające czas trwania projektu
4. Struktury kosztów
- Koszty bezpośrednie, Struktura rodzajowa kosztów
- Koszty pośrednie
- Koszty stałe, Koszty zmienne
- Miejsca powstawania kosztów
5. Metody szacowania kosztów
6. Budżet projektu

Blok III
Dzień V:
1. Metody monitorowania kosztów
- Tolerancja budżetu
- Koszt planowany. Koszt rzeczywisty
- Ocena stanu wykorzystania funduszy: Koszt planowany - Koszt rzeczywisty
- CV - Odchylenie kosztu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value)
- VAC - Odchylenie budżetu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value)
2. Zarządzanie metodą wartości wypracowanej (Earned Value Management)
- Ocena stanu wykonania: SV, CV, SPI, CPI, Tolerancja dla zakresu, czasu, budżetu
- Analiza trendów (Wykres "S" BCWS, ACWP, BCWP, Wykresy trendu SV, CV, SPI, CPI, EAC)
- Prognozowanie wyniku końcowego: EAC, ETC, VAC, TCPI
3. Wykresy wskaźników Metody Wartości Wypracowanej(EVM)
4. Analiza trendu kamieni milowych

Dzień VI:
1. Zarządzanie zespołem projektowym
- Budowanie zespołu w oparciu o model Tuckmana
- Dobór osób do zespołu
- Role kierownika (wg Mintzberga)
- Rozwój zespołu projektowego
- Macierz odpowiedzialności
2. Zaangażowanie i motywacja członków zespołu projektowego
- Zaspokajanie potrzeb a motywacja - piramida Maslowa
- Teoria Herzberga
3. Pojęcie i rola komunikacji podczas realizacji projektu
- Sposoby rozwiązywania konfliktów wg Thomasa - Kilmana
4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
- Ryzyko: zagrożenia, szanse
- Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
- Ocena ryzyka (jakościowa i ilościowa)
- Strategie reakcji na ryzyko
- Plan zarządzania ryzykiem
- Monitorowanie ryzyka

Blok IV
Dzień VII:
- Powtórzenie wiadomości z zakresu etapu inicjacji, planowania i realizacji projektu. Ćwiczenia
- Egzamin próbny

Dzień VIII:
- Omówienie wyników egzaminu próbnego. Warsztaty

Czas trwania

64 h

Prelegenci

trenerzy pm2pm

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Biuro pm2pm

31-072 Kraków

Wielopole 18b

woj. małopolskie

Biuro pm2pm

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
PLN (netto)
4 500
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, lunch, przerwy kawowe, konsultacje w trakcie szkolenia, przeprowadzenie egzaminu próbnego
Zapisz się

Organizator

pm2pm sp. z o.o.
31-072 Kraków
Wielopole 18b
woj. małopolskie
pm2pm to nowoczesna firma szkoleniowo-doradcza specjalizująca się w zarządzaniu projektami. Oferujemy szkolenia zarówno dla kierowników projektów i członków zespołów projektowych, jak również wspomagamy realizację projektów poprzez profesjonalny coac...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Osoby zainteresowane proszone są o uzupełnianie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: http://pm2pm.pl/szkolenie/szkolenie-warsztaty-przygotowujace-do-certyfikacji-ipma-poziom-d/273/

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

pm2pm sp. z o.o.
31-072 Kraków Wielopole 18b
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!