Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D oraz D R&D

O szkoleniu

Efektywne zarządzanie projektem jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych elementów, decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wzrost zadowolenia klientów i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów to tylko niektóre cechy wskazujące na fakt, iż podejście projektowe przynosi wymierne korzyści. Biorąc pod uwagę, iż kluczową rolę w projektach odgrywają ich kierownicy, niezwykle istotne jest, aby posiadana przez nich wiedza była na wysokim, międzynarodowym poziomie. Nasze szkolenie przekazuje umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami. Przygotowanie do egzaminu na pierwszy (z czterech możliwych- D, C, B, A) poziom certyfikacji International Project Management Association, umożliwi ocenę wiedzy oraz zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów. Zależy nam, aby wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu uzyskały certyfikat IPMA, lecz ten element w dużym stopniu uzależniony jest od podejścia, umiejętności oraz determinacji uczestników.
Kto powinien wziąć udział?
Kierownicy i kandydaci na kierowników projektów
Członkowie zespołów projektowych
Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami

Program szkolenia

Blok I

Dzień I:

1. Wprowadzenie
Przedstawienie trenera
Przedstawienie stowarzyszenia IPMA ® oraz jego działalności

2. Poziomy zarządzania projektem: strategiczny, operacyjny, wykonawczy

3. Portfele, programy, projekty, zadania, pakiety prac
Podstawowe pojęcia. Rodzaje i cechy projektu.

4. Cele projektu
Cel główny (bezpośredni), Cele ogólne, Produkty/Rezultaty
Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki realizacji celów i źródła danych
Cele proceduralne
Priorytetyzacja parametrów projektu: Zakres, Czas, Koszt, Jakość
SMART

5. Formuła realizacyjna projektu
Dzień II:

1. Cykl życia projektu
Model fazowy. Prezentacja cyklu życia projektu i modelu fazowego

2. Rola interesariuszy w realizacji projektu
Analiza i macierz interesariuszy
Strategia zarządzania interesariuszami
Plan zarządzania interesariuszami

3. Projekt a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Pozycja kierownika projektu w różnych wariantach struktury
Struktura funkcjonalna
Struktura macierzowa (słaba, zrównoważona, mocna)
Struktura projektowa

4. Struktura Podziału Prac
Pojęcie, rodzaje WBS, kodowanie

Blok II

Dzień III:

1. Harmonogramowanie projektu wg metody ścieżki krytycznej (CPM)
Definiowanie działań
Ustalanie relacji pomiędzy działaniami
Diagram sieciowy
Szacowanie czasu trwania
Ustalanie ograniczeń czasowych
Harmonogramowanie wg najwcześniejszych/ najpóźniejszych terminów
Wyznaczanie ścieżki krytycznej
Wykres Gantta

2. Rezerwa czasu (bufory projektu) - sposób wyznaczania i zarządzania rezerwą
Bufory projektu w metodzie CPM

3. Metody skracania czasu trwania projektu
Dzień IV:

1. Rodzaje zasobów, Pula zasobów, Stawki

2. Szacowanie zasobów
Wyznaczenie liczby zasobów niezbędnych do wykonania pracy w narzuconym czasie trwania zadania
Szacowanie nakładu pracy zasobów przydzielonych do zadania

3. Planowanie i bilansowanie zasobów w projektach z harmonogramem wyznaczonym metodą ścieżki krytycznej (CPM)
Bilansowanie zasobów w ramach zapasu całkowitego
Bilansowanie zasobów poprzez zwiększenie liczby dostępnych zasobów
Bilansowanie zasobów zwiększające czas trwania projektu

4. Struktury kosztów
Koszty bezpośrednie, Struktura rodzajowa kosztów
Koszty pośrednie
Koszty stałe, Koszty zmienne
Miejsca powstawania kosztów

5. Metody szacowania kosztów

6. Budżet projektu

Blok III

Dzień V:

1. Metody monitorowania kosztów
Tolerancja budżetu
Koszt planowany. Koszt rzeczywisty
Ocena stanu wykorzystania funduszy: Koszt planowany - Koszt rzeczywisty
CV - Odchylenie kosztu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value)
VAC - Odchylenie budżetu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value)

2. Zarządzanie metodą wartości wypracowanej (Earned Value Management)
Ocena stanu wykonania: SV, CV, SPI, CPI, Tolerancja dla zakresu, czasu, budżetu
Analiza trendów (Wykres "S" BCWS, ACWP, BCWP, Wykresy trendu SV, CV, SPI, CPI, EAC)
Prognozowanie wyniku końcowego: EAC, ETC, VAC, TCPI

3. Wykresy wskaźników Metody Wartości Wypracowanej(EVM)

4. Analiza trendu kamieni milowych

Dzień VI:

1. Zarządzanie zespołem projektowym
Budowanie zespołu w oparciu o model Tuckmana
Dobór osób do zespołu
Role kierownika (wg Mintzberga)
Rozwój zespołu projektowego
Macierz odpowiedzialności

2. Zaangażowanie i motywacja członków zespołu projektowego
Zaspokajanie potrzeb a motywacja - piramida Maslowa
Teoria Herzberga

3. Pojęcie i rola komunikacji podczas realizacji projektu
Sposoby rozwiązywania konfliktów wg Thomasa - Kilmana

4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Ryzyko: zagrożenia, szanse
Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
Ocena ryzyka (jakościowa i ilościowa)
Strategie reakcji na ryzyko
Plan zarządzania ryzykiem
Monitorowanie ryzyka

Blok IV

Dzień VII:
Powtórzenie wiadomości z zakresu etapu inicjacji, planowania i realizacji projektu. Ćwiczenia
Egzamin próbny

Dzień VIII:
Omówienie wyników egzaminu próbnego. Warsztaty

Czas trwania

08:30-16:30

Prelegenci

trenerzy pm2pm (BIO trenerów: http://pm2pm.pl/zespol/)

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

pm2pm

Kraków

Wielopole 18B

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto za jedną osobę
4 500
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD) imienny certyfikat lunch przerwy kawowe Konsultacje w trakcie szkolenia Przeprowadzenie egzaminu próbnego
Zapisz się

Organizator

pm2pm sp. z o.o.
31-072 Kraków
Wielopole 18b
woj. małopolskie
pm2pm to nowoczesna firma szkoleniowo-doradcza specjalizująca się w zarządzaniu projektami. Oferujemy szkolenia zarówno dla kierowników projektów i członków zespołów projektowych, jak również wspomagamy realizację projektów poprzez profesjonalny coac...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia wynosi 4500 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o.
Alior Bank. Oddział w Krakowie

49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

pm2pm sp. z o.o.
31-072 Kraków Wielopole 18b
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!