WARSZTATY ROZWIJANIA KREATYWNOŚCI I PRZYWÓDZTWO ORGANIZACYJNE

O szkoleniu

Cel szkolenia
Lepsze wykorzystanie posiadanego przez uczestnika potencjału w zakresie kreatywności i przywództwa.

Metody szkolenia
• ćwiczenia indywidualne i zespołowe wzmacniające procesy kreatywności
• studia przypadków i rozwiązywanie sytuacji problemowych
• dyskusja grupowa podsumowywana przez trenera

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• narzędzia ułatwiające niestandardową diagnozę sytuacji (kierowanie zespołem, zarządzanie strategiczne)
• techniki poszukiwania kreatywnych rozwiązań problemów
• procedury zamiany twórczych rozwiązań w działania na poziomie firmy
• dobra zabawa, pełna twórczego poczucia humoru
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• menedżerowie wyższego szczebla chcący wprowadzić zmiany w swoich firmach
• liderzy zespołów i menedżerowie średniego szczebla
• osoby, które planują kariera menedżerską i chcą zwiększyć swoją skuteczność
• trenerzy wewnętrzni i osoby prowadzące coaching, chcące doskonalić swój warsztat pracy

Program szkolenia

DZIEŃ I

1.Czym jest współcześnie kreatywność?
2.Co nas ogranicza?
3.Jak to przełamać?
4.Rozwój procesów mentalnych kluczowych dla doskonalenia kreatywności
5.Diagnoza sytuacji w firmie – narzędzia kreatywnego rozumienia obecnego położenia

DZIEŃ II

1.Szukanie rozwiązań problemu – wyjście poza burzę mózgów
2.Jak twórcze może stać się aplikowane w realiach firmy?
3.Techniki pozwalające zastosowanie rozwiązań w organizacji
4.Kreatywność w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym
© Copyright dr Jerzy Rosiński

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR JERZY ROSIŃSKI - Ekspert w dziedzinie zarządzania personelem. Psycholog, trener i konsultant z wieloletnią praktyką w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm. Swoją aktywność koncentruje wokół problematyki kierowania pracownikami, przywództwa organizacyjnego, kształtowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznymi oraz rozwijania kompetencji pracowników. Prowadzi prace konsultacyjne związane z oceną i rozwojem kompetencji pracowniczych oraz doskonaleniem kompetencji menedżerskich. Doświadczenie w tym zakresie wykorzystuje tworząc autorskie programy treningowe.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Kraków

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 290
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!