Szkolenie: WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-umiejetnosci-menedzerskich-48347-id71

Informacje o szkoleniu

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

„AKADEMIA MENEDŻERA"
obejmuje realizację bezpłatnych szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Projektu jest nabycie i podniesienie kwalifikacji pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Szkolenie skierowane jest do:

DO PROJEKTU MOGĄ BYĆ ZAKWALIFIKOWANI BENEFICJENCI OSTATECZNI, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
a. Przedsiębiorcy sektora Mikro lub Małych Przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.małopolskiego oraz posiadający na terenie województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną i/lub ich pracownicy wykonujący pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. małopolskim.
Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72
b. Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) właściciele pełniący funkcje kierownicze wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
c. Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis.

Program szkolenia:

1. Efektywna komunikacja w zarządzaniu zespołem
• Przeszkody w porozumiewaniu się
• Komunikacja jedno- i dwukierunkowa
• Techniki sprzyjające efektywnej komunikacji
• Mowa ciała
2. Style kierowania
• Obszary kierowania
• Źródła autorytetu lidera
• Dynamika zespołu pracowniczego – fazy rozwoju
• Style kierowania zespołem pracowniczym
• Dynamika zespołu a style kierowania – dopasowanie stylu kierowania do fazy rozwoju
zespołu i jego charakteru
3. Budowanie zespołu pracowniczego
• Kompetencje członków zespołu
• Role przyjmowane i pełnione przez członków zespołu
• Cechy efektywnego zespołu
• Wdrażanie nowych pracowników
• Budowanie współpracy
• Planowanie celów dla zespołu
4. Motywowanie pracowników do efektywniejszej pracy
• Motywy działania i potrzeby pracowników
• Główne teorie motywowania
• Dopasowanie sposobów motywowania do typu pracowników
• Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej
• Techniki motywacji
• Formułowanie motywujących komunikatów krytycznych
• Prowadzenie rozmów oceniających i coachingowych
5. Rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespole
• Źródła konfliktów
• Rodzaje konfliktów w zespole
• Dynamika konfliktu
• Rozwiązywanie problemów w kontaktach z pracownikami
6. Delegowanie zadań i uprawnień
• Delegowanie
• Korzyści i przeszkody w procesie delegowania
• Zasady delegowania
• Zasady wydawania poleceń
7. Radzenie sobie ze stresem
• Mechanizm stresu
• Główne źródła stresu
• Rodzaje stresu
• Indywidualne reakcje na sytuacje trudne
• Sposoby radzenia sobie z napięciami
• Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami podwładnych
8. Zarządzanie sobą w czasie
• Postawy wobec czasu
• Pożeracze czasu
• Główne reguły zarządzania sobą w czasie
• Formułowanie celów i określanie priorytetów
9. Budowanie adekwatnej samooceny drogą do sukcesu zawodowego
• Filary poczucia własnej wartości
• Strategie podnoszenia
• Strategie podnoszenia samooceny

Informacje o prelegentach:

Doświadczonych trenerów biznesu, psychologów, ekspertów w dziedzinie umiejętności
psychospołecznych, specjalizujących się w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności
kierowniczych, komunikacji, systemów motywacyjnych i ocen pracowniczych, konsultantów i
autorów projektów szkoleniowo-doradczych, trenerów wysoko ocenianych przez uczestników
szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 0,00 - zł

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, obiady oraz przerwy kawowe, zaświadczenie (po ukończeniu szkolenia i udzieleniu min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym)

Dofinansowanie z UE:

Tak. szkolenie bezpłatne

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE NA FORMULARZACH POBRANYCH Z http://masterscsb.com.pl/front/page/get/55/item_id:31/

Szkolenie, kurs: WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH