Warsztaty wzmacniające integrację i zaufanie – komunikacja i współpraca w zespole

O szkoleniu

Usługa ma na celu zbudowania lepszego porozumienia oraz współpracy w ramach jednego zespołu pracowniczego lub między działowego w oparciu o przeciwdziałanie niezrozumieniu, wprowadzenie skutecznych metod komunikacji, znajomość czynników pomagającym i przeszkadzającym dobrej współpracy, udrażnianie kanałów komunikacyjnych i znajomość ról grupowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • wypowiada się w sposób precyzyjny, sprawdza zrozumienie,
 • przeciwdziała niezrozumieniu,
 • wykorzystuje skuteczne metody komunikacji,
 • analizuje czynniki sprzyjające i dezorganizujące pracę w grupie,
 • wspiera proces rozwoju zespołu,
 • przeciwdziała blokadom komunikacyjnym,
 • udrażnia kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają,
 • diagnozuje role grupowe.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do zespołów, działów w ramach jednej firmy, którzy pragną rozbudować swój warsztat wzajemnego komunikowania się, wzajemnej pracy a także budowanie wzajemnego zaufania.

Program szkolenia

MODUŁ I

Komunikacja w zespole – przeciwdziałanie niezrozumieniu

 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania „dobrego kontaktu” jako element służący zrozumieniu,
 • rola nadawcy w procesie komunikacji – precyzja wypowiedzi i sprawdzanie zrozumienia,
 • rola odbiorcy w procesie komunikacji – umiejętności z obszaru aktywnego słuchania,
 • rola komunikatów niewerbalnych w procesie komunikacji,
 • spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych jako podstawa oceny wiarygodności nadawcy,
 • analiza najczęściej popełnianych błędów w procesie komunikacji.

MODUŁ II

Metody skutecznej komunikacji - co zrobić, żeby być prawidłowo zrozumianym i dobrze rozumieć innych

 • odwoływanie się do faktów,
 • odróżnianie faktów od opinii,
 • komunikat „Ja”,
 • zadawanie pytań,
 • parafrazowanie,
 • podsumowywanie,
 • technika FUKO,
 • rola werbalnych i niewerbalnych „sprzężeń zwrotnych”,
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych - zachęcania współpracowników  do otwartości i zaangażowania,
 • wypracowywanie i osiąganie porozumienia.

MODUŁ III

Współpraca w zespole – co nam pomaga, a co nam przeszkadza

 • reguły funkcjonowania zespołów - prawidłowości w rozwoju grupy,
 • zjawiska społeczne pojawiające się w zespole,
 • etapy rozwoju zespołu,
 • analiza czynników sprzyjających i dezorganizujących pracę grupy,
 • znaczenie obiegu informacji zwrotnych, pobudzanie zespołu do dzielenia się swoimi pomysłami i zastrzeżeniami,
 • syndrom grupowego myślenia jako jedno z podstawowych zagrożeń w pracy zespołu,
 • szef jako osoba odpowiedzialna za konsolidowanie zespołu,
 • wspieranie procesów rozwoju zespołu jako jedna z podstawowych umiejętności - czyli co robić, aby zbudować i kreatywny zespół.

MODUŁ IV

Jak udrażniać kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają

 • znaczenie precyzyjnego formułowania komunikatów,
 • ćwiczenie prawidłowego obiegu informacji zwrotnych i ich znaczenie dla pracy zespołowej oraz projektowej,
 • wdrażanie optymalnych sposobów porozumiewania się w zespole i firmie,
 • rola komunikacji wewnętrznej,
 • nieformalna sieć wsparcia i jej znaczenie w życiu organizacji,
 • znaczenie umiejętności komunikowania się w codziennej pracy zespołu,
 • współpraca między zespołami, podkreślenie wagi poszczególnych działów dla funkcjonowania całej firmy,
 • zapoznanie się z zadaniami, za które odpowiadają poszczególne osoby.

MODUŁ V

Role grupowe - diagnoza zespołu

 • system ról przejawiających się w grupach zadaniowych,
 • korzyści i zagrożenia związane z pełnieniem określonych ról,
 • autodiagnoza – jakie rolę najczęściej pełnię?
 • diagnoza zespołu – mocne strony i deficyty wynikające z systemu ról grupowych.

MODUŁ VI

Podsumowanie warsztatu – wypracowanie naszych zasad współpracy w zespole

Uczestnicy, w ramach podsumowania całego szkolenia, analizują własne działania i ich efektywność w kontekście współpracy. Po wspólnej analizie SWOT wszyscy wypracowują co najmniej 10 podstawowych zasad, które pomogą doskonalić codzienną współpracę. Zasady zapisywane są na flipcharcie, a następnie przekazywane szefowi – osobie odpowiedzialnej za ich przestrzeganie i wdrożenie.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Ewa Orlik-Marciniak

psycholog, trener, doradca biznesowy, coach, autorka projektów rozwojowych

Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem. Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjałów i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.

Jako doradca i trener współpracuje z firmami przy realizacji projektów dotyczących m.in. rozwoju umiejętności menedżerskich, komunikacji wewnętrznej, budowania modeli kompetencyjnych, wdrażania systemów motywacyjnych oraz budowaniu standardów obsługi klienta. Tworzy i realizuje takie projekty jak: Akademia Menedżera, Train the Trainers, High Potential. Ma doświadczenie w zakresie diagnozy Assessment & Development Center. Prowadzi coachingi indywidualne dla menedżerów różnego szczebla.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, wystąpień publicznych, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzeniu sobie ze stresem oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Jako praktyk współpracuje ze środowiskiem akademickim. Prowadzi zajęcia z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia s.c.

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena za warsztat
Cena obejmuje dwudniowy warsztat dla grupy zamkniętej
9 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szkolenie przewidziane do realizacji w formie zamkniętej – dedykowanej (8-12 osób), program i warunki organizacyjne (termin, miejsce) ustalamy wspólne z Klientem. Pracujemy stacjonarne oraz zdalne. Zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia formy szkolenia i sposobu pracy: tel. 881 036 989, biuro@open-szkolenia.pl

 

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!