Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-z-zarzadzania-kryzysowego-i-obrony-cywilnej-69609-id11

Informacje o szkoleniu

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na warsztatach postaramy się scharakteryzować zasadność opracowywania takiej dokumentacji z uwzględnieniem zarówno czasu stałej gotowości obronnej jak i po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej kraju. Zapoznamy Państwa ze sposobem opracowywania dokumentów w wersji zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Zostaniecie Państwo zapoznani z dokumentami jakie opracowuje się w innych krajach oraz obowiązującymi w naszym kraju. Działalność planistyczna obejmuje zarówno wersje opisowe i graficzne. Poznacie sposoby ich wykonania. W końcu podpowiemy, gdzie można nabyć mapy do ich wykonania.

Szkolenie skierowane jest do:

W dobie coraz większej ilości zdarzeń wpływających na ciągłość działania zakładu pracy, każdy rozsądny właściciel, dyrektor, kierownik firmy, musi się zabezpieczyć przed efektem zjawiska negatywnego. Zdarzenia te mogą mieć podłoże zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, takie na które mamy wpływ i zjawiska, które są od nas niezależne. W pierwszym przypadku zwracamy szczególną uwagę na organizacje zakładu i produkcji, zabezpieczenie firmy przed efektami zewnętrznymi (np. ochrona obiektu i tajemnic zakładu), w drugim należy umieścić czynniki zewnętrzne, takie które mogą wpłynąć na nasze zobowiązania względem klientów. Do nich zaliczymy awarie urządzeń komunalnych, zanik dopływu energii, zerwana łączność z otoczeniem i w końcu zmienność i nieprzewidywalność aury (susze, silne mrozy, powodzie, pożary itp.).

Na takie sytuacje musimy przygotować się wcześniej, ponieważ kiedy zaistnieją czasu na opracowanie strategii wyjścia z impasu zabraknie. Przesłaniem dla wszystkich właścicieli, dyrektorów winna być informacja stwierdzająca, że "każda firma musi choćby w minimalnym zakresie funkcjonować nawet w przypadku katastrofy".

Aby sprostać tym wyzwaniom należy opracować plany, procedury postępowania w takich sytuacjach, tak aby nie tracić czasu na niepotrzebne dyskusje, szukanie rozwiązań opanowania problemu.

Program szkolenia:

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

Teoretyczne aspekty kryzysu i sytuacji kryzysowej, współczesne zagrożenia. - 2 godz.
Łańcuch zagrożeń. - 2 godz.
System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym. - 2 godz.
Struktura zarządzania kryzysowego. - 2 godz.
Fazy zarządzania kryzysowego , zakres obowiązków administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. - 2 godz.
Współdziałanie organów centralnych i wojewódzkich administracji publicznej z organami wojskowymi i układem pozamilitarnym w sytuacjach kryzysowych. - 2 godz.
Plan zarządzania kryzysowego MON. Możliwości SZ RP do wsparcia organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. - 2 godz.
Układ i przygotowanie planu ZK / plan główny, zespół przedsięwzięć na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, załączniki funkcjonalne. Część opisowa i graficzna - ćwiczenie. - 4 godz.
Kontakt z mediami po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. - 2 godz.

Informacje o prelegentach:

płk dr inż. Krzysztof RADWAN

Były Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach,

ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1900 pok. 1 os.+ wyżywienie
  • 1800 pok. 2 os + wyżywienie

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby
KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Wydarzenie: Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej