WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ORAZ PODATKU CIT

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Program
1. Wartości niematerialne i prawne – ujęcie rachunkowe:
a) zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych według ustawy rachunkowości,
b) programy komputerowe – zasady uznawania za wartości niematerialne i prawne,
c) prawo do wynalazku, prawo ochronne na znak towarowy i inne prawa własności przemysłowej,
d) prace badawcze i prace rozwojowe w ustawie o rachunkowości – ujmowanie w księgach efektów tych prac,
e) know-how, koncesje i inne składniki wartości niematerialnych i prawnych,
f) prawa majątkowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych – ich wycena i możliwości ujęcia w księgach (co z kosztami utworzenia strony internetowej?),
g) ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie,
h) koszty wdrożenia i uruchomienia programów komputerowych,
i) koszty finansowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,
j) metody amortyzacji w polskim prawie bilansowym,
k) późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,
l) aktualizacja i rozbudowa programu komputerowego,
m) dofinansowanie do nabycia lub wytworzenia praw majątkowych oraz kosztów prowadzonych prac rozwojowych,
n) trwała utrata wartości i wycena do bilansu,
o) sprzedaż i likwidacja tych składników w ustawie o rachunkowości.

2. Wartości niematerialne i prawne w podatku dochodowym:
a) definicja podatkowa tych składników,
b) różnice między rachunkową a podatkową definicją,
c) ustalanie wartości początkowej,
d) ujmowanie dla celów podatku CIT kosztów prac rozwojowych i kosztów prac badawczych,
e) amortyzacja podatkowa,
f) wyłączenia z amortyzacji podatkowej,
g) odpisy amortyzacyjne nieuznawane za koszty uzyskania przychodów,
h) odpisy amortyzacyjne składników majątku wniesionych w formie wkładu niepieniężnego do utworzonej spółki lub do wspólnego przedsięwzięcia,
i) późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,
j) dotacje, subwencje i dopłaty do nabycia lub wytworzenia praw majątkowych oraz kosztów prowadzonych prac rozwojowych,
k) sprzedaż i likwidacja tych składników w przepisach podatkowych.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 590 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Kraków

centrum miasta

woj. małopolskie

centrum miasta

Kraków

centrum miasta

woj. małopolskie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!