Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wartosci-niematerialne-i-prawne-w-swietle-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-podatku-cit-63695-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Program
1. Wartości niematerialne i prawne – ujęcie rachunkowe:
a) zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych według ustawy rachunkowości,
b) programy komputerowe – zasady uznawania za wartości niematerialne i prawne,
c) prawo do wynalazku, prawo ochronne na znak towarowy i inne prawa własności przemysłowej,
d) prace badawcze i prace rozwojowe w ustawie o rachunkowości – ujmowanie w księgach efektów tych prac,
e) know-how, koncesje i inne składniki wartości niematerialnych i prawnych,
f) prawa majątkowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych – ich wycena i możliwości ujęcia w księgach (co z kosztami utworzenia strony internetowej?),
g) ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie,
h) koszty wdrożenia i uruchomienia programów komputerowych,
i) koszty finansowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,
j) metody amortyzacji w polskim prawie bilansowym,
k) późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,
l) aktualizacja i rozbudowa programu komputerowego,
m) dofinansowanie do nabycia lub wytworzenia praw majątkowych oraz kosztów prowadzonych prac rozwojowych,
n) trwała utrata wartości i wycena do bilansu,
o) sprzedaż i likwidacja tych składników w ustawie o rachunkowości.

2. Wartości niematerialne i prawne w podatku dochodowym:
a) definicja podatkowa tych składników,
b) różnice między rachunkową a podatkową definicją,
c) ustalanie wartości początkowej,
d) ujmowanie dla celów podatku CIT kosztów prac rozwojowych i kosztów prac badawczych,
e) amortyzacja podatkowa,
f) wyłączenia z amortyzacji podatkowej,
g) odpisy amortyzacyjne nieuznawane za koszty uzyskania przychodów,
h) odpisy amortyzacyjne składników majątku wniesionych w formie wkładu niepieniężnego do utworzonej spółki lub do wspólnego przedsięwzięcia,
i) późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,
j) dotacje, subwencje i dopłaty do nabycia lub wytworzenia praw majątkowych oraz kosztów prowadzonych prac rozwojowych,
k) sprzedaż i likwidacja tych składników w przepisach podatkowych.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 590 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Informacje o prelegentach:

Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ORAZ PODATKU CIT