Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wartosciowanie-i-opisy-stanowisk-pracy-55090-id799

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści dla uczestników:
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wartościowania.
• Merytoryki projektu
- Czym jest wartościowanie dla Organizacji?
- Potencjał, jaki mają wyniki wartościowania
- Pułapki wartościowania
- Rodzaje metod wartościowania
- Czynniki skuteczności wartościowania

• Organizacji projektu:
- Budowa regulaminów i zasad wartościowania
- Budowa zespołu ds. wyceny stanowisk pracy
- Organizacja procesu wartościowania i udział kadry kierowniczej
- Budowa opisów stanowisk pracy

• Praktyki projektu:
- Jak przygotować organizację do procesu
- Jak projektować i modyfikować metody wartościowania
- Jak zorganizować proces wartościowania
- Jak analizować wyniki wartościowania
- Jak skutecznie rozmawiać z organizacjami społecznymi podczas wartościowania

Szkolenie skierowane jest do:

• osób zamierzających przystąpić do procesu wartościowania i wyceny stanowisk pracy
• menedżerów i specjalistów komórek HR oraz kadry kierowniczej wytypowanej do współpracy w procesie wartościowania

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do wartościowania
• Czym jest wartościowanie
• Etapy procesu wartościowania
• Korzyści projektu wartościowania
• Rola wartościowania w strategii organizacji
• Cele procesu wartościowania

2. Przygotowanie organizacji i pracowników
• Zarządzanie projektem wartościowania
• Zasady budowy zespołu projektowego
• System informacji projektowej
• Szkolenia w ramach projektu wartościowania
• Współpraca z organizacjami społecznymi

3. Metody wartościowania pracy
• Typologia metod – wady i zalety ważniejszych metod wartościowania
• Metody sumaryczne
o Porównywanie parami
o Rangowanie
• Metody analityczno – punktowe
o UMEWAP
o AWP
o HRK

4. Dostosowanie metody do potrzeb organizacji
• Wybór metody wartościowania
• Zasady adaptacji metody do specyfiki organizacji
• Projektowanie metod „szytych na miarę”
• Wady i zalety stosowania metod uniwersalnych

5. Podstawa wartościowania - nowoczesny opis stanowiska pracy
• Rola i wykorzystanie opisów stanowisk w organizacji
• Analiza pracy jako podstawa opisów stanowisk pracy
• Struktura oraz etapy opisu stanowiska pracy

6. Osiąganie założonych celów wartościowania
• Zasady pracy komisji
• Rola ekspertów dziedzinowych
• Rozwiązywanie konfliktów
• Weryfikacja wyników
• Zasady wnoszenia korekt

7. Konstrukcja tabel płacowych
• Zasady konstrukcji systemu taryfikacyjnego
• Benchmarking wynagrodzeń
• Tabela płacowa oparta na wewnętrznym budżecie
• Tabela płacowa oparta na analizie wynagrodzeń rynkowych

8. Wykorzystanie wyników wartościowania w zarządzaniu organizacją

Informacje o prelegentach:

Wojciech Michałek

Konsultant zarządzania, trener biznesu, coach, Interim Manager. Dyrektor merytoryczny / Partner Zarządzający w WIK Consulting Doradztwo HR Szkolenia. Prowadzi projekty doradcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, zarządzania operacyjnego. Praktyk zarządzania z ponad 18 – letnim stażem na stanowiskach: Kierownik działu HR, Dyrektor Projektów, Dyrektor Personalny, Dyrektor Naczelny. Autor książek i artykułów z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi w Wydawnictwie „Wiedza i Praktyka” w Warszawie oraz publikacjach G.W. INFOR S.A. Wykładowca na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach w zakresie: strategii i polityki HRM, opisów i wartościowania stanowisk pracy, systemów motywacyjnych i wynagrodzeń, systemów ocen okresowych pracowników, systemów zarządzania szkoleniami, zarządzania zmianą, zarządzania projektami, umiejętności kierowniczych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1490 netto od osoby

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Wydarzenie: WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY