Szkolenie: WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC W ŚWIETLE POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH I PRAKTYKI BUDOWLANEJ - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warunki-kontraktowe-fidic-w-swietle-polskich-regulacji-prawnych-i-praktyki-budowlanej---poziom-sredniozaawansowany-69658

Informacje o szkoleniu

 • WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC W ŚWIETLE POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH I PRAKTYKI BUDOWLANEJ - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY


  ID szkolenia: 69658
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Zarządzanie Unijne projekty Budownictwo i architektura
 • Adres szkolenia:

  Hotel WERSAL ***
  Tetmejera 14A
  34-500 Zakopane
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4-6.12.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  Dzień poprzedzający rozpoczęcie zajęć: od godz.15.00 – przyjazd uczestników, zameldowanie
  godz. 18.00 - 20.00 / kolacja

  1 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie
  godz. 8.30 - 9.00 /ewidencjonowanie uczestników, rozdawanie materiałów szkoleniowych
  godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz.
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę
  godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz.
  godz. 13.45 - 14.15 /obiad
  godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz.
  godz. 19.00 /wieczór integracyjny

  2 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie
  godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz.
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę
  godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz.
  godz. 13.45 - 14.15 /obiad
  godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz.
  godz. 18.00 - 19.00 /kolacja

  3 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 / śniadanie
  do godz. 12.00 / wyjazd uczestników
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu możliwości stosowania warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo cywilne i przepisy prawa wodnego oraz o ochronie środowiska.
Na każdym etapie szkolenia, omawiane zasady i techniki procedury FIDIC, będą odnoszone do krajowych regulacji prawnych, w szczególności do prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają między innymi, odpowiedź, popartą konkretnymi przykładami, jak dokonywać zmian w kontrakcie, zgłaszać roszczenia, dokonywać odbiorów, rozliczać poszczególne etapy realizacji, itp.
Jak przeprowadzić procedury zamówień dodatkowych i uzupełniających w kontraktach FIDIC?
Podczas prezentacji studiów przypadków, szczególnie dokładnie zostaną omówione zagadnienia związane z projektem w okresie zakończenia realizacji (implikacje dla Serwisu z okresu realizacji), przekazania do gwarancji, prowadzenia w okresie gwarancyjnym, zakończenia gwarancji i projektu (rozliczenia projektu), kwestie rękojmi. Będzie to miało ścisły związek z treścią istotnych dokumentów projektowych, oraz wskazaniem na praktyczne aspekty wdrażania zasad współpracy w czasie realizacji kontraktu.
Bardzo Istotnym celem tego szkolenia jest również przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat roli, jaką pełnią oni w procesie inwestycyjnym oraz o ciążących na nich obowiązkach. Szkolenie pomoże im uniknąć częstych błędów popełnianych na etapie przygotowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia końcowego inwestycji, jak również nauczy, lepiej egzekwować odpowiedzialność pozostałych stron procesu (w szczególności Inżyniera Kontraktu).
Omawiane podczas szkolenia studia przypadków, wskażą uczestnikom, jak działać w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu potencjału inwestora i firmy realizującej zamówienie. Jak dobrze przygotować się do projektu? Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego? Jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć? Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp?
Wiedza, zdobyta podczas szkolenia pomoże uczestnikom, w lepszym monitorowaniu postępów w realizacji projektów, również tych, które są finansowane z funduszy strukturalnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane do osób kierujących realizacją projektów budowlanych oraz członków ich zespołów projektowych oraz pracowników firm a także instytucji zaangażowanych w realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, w których zastosowano procedurę FIDIC, wykorzystując przepisy polskiego prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.

Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową, wykorzystywanych w działalności kontraktach. Na bazie omawianych praktycznych procedur, zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontaktami oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów. Dotyczy to relacji: Zamawiający – Inżynier Kontraktu - Wykonawca. Proces szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wprowadzenie:
Wprowadzenie – krótka historia i cel procedur FIDIC – narodziny FIDIC i jego ewolucja.
Aktualne trendy w zakresie stosowania procedur budowlanych FIDIC.
2. Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC,
Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz zasady zastosowania tych procedur przy realizacji projektów budowlanych.
3. Warunki Ogólne FIDIC - 20 Klauzul - od definicji do rozstrzygania sporów
Omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.
„Czerwona książka”- studia przypadków
„Żółta książka” – przykład pilotażu „zaprojektuj i wybuduj”
„Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas – przykład stadion Wrocław
Ćwiczenie w rozpoznawaniu klauzul

4. Warunki szczególne FIDIC
Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie
Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (Wady i zalety,
Konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach Kontraktu.
Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji zadania, poprzez realizację zadania do momentu odbioru
inwestycji.

5. Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań
prawnych.
Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
Prawo budowlane - przykłady
Prawo cywilne – studia przypadków– obszary szczególnej „wrażliwości”
Prawo zamówień publicznych- przykłady
Ustawa Prawo wodne - przykłady
Akty wykonawcze i wytyczne, – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady

Dzień II

6. FIDIC w umowie z Inżynier
Zakres i reguły stosowaniem Kontraktu
Zakres i reguły stosowania - przykłady
Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów.
Ćwiczenie: Umowa dla Inżyniera Kontraktu
Dalszy ciąg ćwiczenia: Umowa dla Inżyniera Kontraktu

7. Błędy, porażki – przyczyny i skutki

Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach
Faza przygotowania projektu, Faza realizacji i Faza rozliczania
Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

8. Zagadnienia gwarancji, rękojmi oraz zobowiązań serwisowych oraz zmiany w kontrakcie FIDIC
Zagadnienia związane z projektem w okresie zakończenia realizacji (implikacje dla Serwisu z okresu realizacji), przekazania do gwarancji, prowadzenia w okresie gwarancyjnym, zakończenia gwarancji i projektu (rozliczenia projektu), kwestie rękojmi

Jak powinien się przygotować zamawiający podejmując negocjacje w sprawie zmian ze stronami Kontraktu.

9. Błędy, które popełniamy najczęściej - prezentacja

10. Końcowy test utrwalający wiedzę
Podsumowanie szkolenia. Sesja informacji zwrotnej.

Informacje o prelegentach:

W. G. - Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, w procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach, Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach. W szczególności zarządzania projektami innowacyjnymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych i wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1800 zł netto - Normalna cena przy zgłoszeniu 1 osoby

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę, zakwaterowanie i wyżywienie

Dostępne zniżki:

 • 250 zł netto - przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem, pocztą, faxem.

Szkolenie, kurs: WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC W ŚWIETLE POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH I PRAKTYKI BUDOWLANEJ - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY