Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych – zmiany, komentarze, omówienia

O szkoleniu

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz kompleksowe zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami legislacyjnymi wynikającymi z dostosowywania przepisów dotyczących Warunków Technicznych Budynków i ich usytuowania do norm europejskich.
Kto powinien wziąć udział?
* a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanta, kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany),
* b/ służb prowadzących kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych,
* c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
* d/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
* e/ właścicieli lub zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków,
* f/ przedsiębiorców budowlanych i developerów budujących na sprzedaż domy i mieszkania.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie - znaczenie przepisów techniczno -budowlanych wydawanych do ustawy prawo budowlane i historia ich formułowania

2. Krotka historia ostatnich zmian nowelizacyjnych rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 roku

3. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań

4. Podstawowe określenia rozporządzenia jako uzupełnienie katalogu definicji ustawy Prawo budowlane i konsekwencje braku ich dokładnego sprecyzowania.

5. Aktualne zasady lokalizowania budynków na działkach budowlanych - wymogi odległościowe, oświetlenie naturalne i nasłonecznienie

6. Elementy zagospodarowania działek budowlanych

7. Minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków

8. Wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni budynków i garaży

9. Wymogi dla pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, higieniczno - sanitarnych, technicznych i gospodarczych

10. Warunki techniczne dla wolnostojących i wbudowanych garaży

11. Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków - przegląd ogólny obowiązujących wymogów

12. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji - problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania konstrukcji

13. Bezpieczeństwo użytkowania

14. Wymogi w zakresie higieny, zdrowia, ochrony środowiska jako dopełnienie warunków podstawowych z ustawy Prawo budowlane

15. Racjonalizacja zużycia energii, nowe zasady po wprowadzenie przepisów dotyczącej certyfikacji energetycznej budynków

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Dr inż. Jerzy Dylewski - Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal", Biurze Projektów „Elpro" oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne

Kraków

do wiadomości zainteresowanych

woj. małopolskie

Centrum Konferencyjne

Poznań

do wiadomości zainteresowanych

woj. wielkopolskie

Centrum Konferencyjne

Katowice

Jordana 18

woj. śląskie

Centrum Konferencyjne

Warszawa

do wiadomości zainteresowanych

woj. mazowieckie

Centrum Konferencyjne

Katowice

Jordana 18

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
PLN dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz dla zarządców nieruchomości. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT
450
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenia, konsultacje
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!