Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na trzydniowe szkolenie, którego celem szkolenia jest:
- przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning).
- przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process).

Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wraz
z zasadami współpracy Klient – Dostawcy wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej. Zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949:2016 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli. Metodologia APQP jest z powodzeniem coraz powszechniej stosowana także w innych branżach takich jak urządzenia medyczne, AGD, lotnictwo , FMCG.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

 • sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,
 • właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,
 • sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,
 • jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,
 • jak przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej.

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

 • jakie są wymagane techniki i narzędzia,
 • jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow),
 • jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak i usług – zgodnie z zasadami APQP i zatwierdzania PPAP,
 • jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników i zasady pracy grupowej (Zespoły Interdyscyplinarne),
 • jakie dokumenty, raporty , analizy wymagane są typowo w pakiecie PPAP dla klientów,
 • jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP,
 • co jest pomocne w zakresie nadzorowania  sprzętu kontrolno-pomiarowego i realizacji pomiarów.
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • szefowie projektów, przedstawiciele klientów,
 • kierownicy i inżynierowie i specjaliści ds. jakości,
 • szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,
 • konstruktorzy, technolodzy,
 • pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,
 • audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Program szkolenia

1. Podstawowe zasady systemu zarządzania jakością wg standardu IATF i podręcznika APQP,

2. Żródła wymagań, omówienie: wymaganie IATF 16949, podręczniki IATF/AIAG, podręczniki VDA, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów),

3. Ideologia APQP - zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

 • planowanie projektu,
 • projektowanie wyrobu,
 • projektowanie procesu,
 • projektowanie i produkcja narzędzi,
 • walidacja produktu i procesu,
 • produkcja i sprzężenie zwrotne,

4. Typowe techniki, narzędzia i dokumenty – omówienie kluczowych zagadnień:

 • Biznes Plan i kontrakt z klientem,
 • harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów,
 • FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków,
 • Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),
 • Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL, alternatywne metody kontroli
 • MSA - Analiza Systemów Pomiarowych: R&R, Kappa,
 • kompetencje i  kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji, instrukcje pracownicze,
 • Capability Study - badanie zdolności procesów,
 • R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,

5. PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

 • zasady uzgodnień klient-dostawca,
 • typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia – przegląd, omówienie,
 • raporty materiałowe IMDS, Reach, RoHS – krótkie omówienie
 • podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,
 • przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach. Rekwalifikacja- okresowe przedkładanie PPAP do zatwierdzenia,
 • wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,

6. PPAP w/g wytycznych VDA 2 – krótkie omówienie specyfiki z roku 2020 w porównaniu z PPAP AIAG, informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach,

 • prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców,
 • podsumowanie szkolenia.

 

Ćwiczenia:

 • ustalenie wymagań dla dostawców,
 • wykonanie fragmentu Proces Flow,
 • wykonanie fragmentu FMEA,
 • ustalenie Planu Kontroli (fragment),
 • zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

Czas trwania

3 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMSoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 29 czerwiec-1 lipiec 2022
Online 25-27 lipiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Online 24-26 sierpień 2022
TQMSoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 6-8 wrzesień 2022
TQMSoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 19-21 październik 2022
Online 14-16 listopad 2022
TQMSoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 13 czerwiec 2022
TQMSoft

Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!