Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wdrazanie-wyrobow-do-produkcji-seryjnej-wg-apqp-oraz-proces-zatwierdzania-czesci-do-produkcji-wg-ppap-20557-id127

Informacje o szkoleniu

 • Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP


  ID szkolenia: 20557
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni x 6 godzin

  TERMINY:
  07-09.06.2017
  26-28.07.2017
  11-13.10.2017
  15-17.11.2017
  11-13.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). Zasady współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). Specyficzne wymagania klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements). Współpraca z firmami niemieckimi wg standardów VDA. Wymagania standardów, dobre praktyki w światowych firmach, warsztaty- ćwiczenia w grupach.

Szkolenie skierowane jest do:

szefowie projektów, przedstawiciele klientów, Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości, szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej, konstruktorzy, technolodzy, pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego, audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Program szkolenia:

Program szczegółowy: (szkolenie i ćwiczenia w grupach):
· podstawowe zasady systemu zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej,

· źródła wymagań: normy, specyfikacje, podręczniki IATF, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów - głównych firm motoryzacyjnych),

· ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

o planowanie projektu,

o projektowanie wyrobu,

o projektowanie procesu,

o projektowanie i produkcja narzędzi,

o walidacja produktu i procesu,

o produkcja i sprzężenie zwrotne,

o listy kontrolne stosowane na poszczególnych etapach APQP

· Typowe techniki, narzędzia i dokumenty:

o Biznes Plan i kontrakt z klientem,

o harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów,

o FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków (dla konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych),

o Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),

o Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL,

o MSA - Analiza Systemów Pomiarowych, R&R- analiza powtarzalności i odtwarzalności dla sprzętu pomiarowego i sprawdzianów,

o wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji,

o instrukcje pracownicze,

o Capability Study - badanie zdolności procesów,

o OEE (Overall Equipment Effectiveness) & R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,

o Nadzorowanie produkcji seryjnej – reklamacje, techniki 8D, przegląd zwrotów reklamacyjnych i RCA (Root Cause Analysis)

· PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

o zasady uzgodnień klient-dostawca,

o typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia – przegląd, omówienie,

o podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,

o przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach.

o wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,

o niektóre specyficzne wymagania wielkich producentów dot. PPAP (CSR),

o przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP,

o współpraca z dostawcami usług,

o PPAP w/g wytycznych VDA,

· informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach,

· prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców,

· podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenia:

· ustalenie wymagań dla dostawców,

· wykonanie fragmentu DFMEA,

· wykonanie fragmentu PFMEA,

· ustalenie Planu Kontroli (fragment),

· zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1750 PLN netto/os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP