Szkolenie

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP

O szkoleniu

Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). Zasady współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). Specyficzne wymagania klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements). Współpraca z firmami niemieckimi wg standardów VDA. Wymagania standardów, dobre praktyki w światowych firmach, warsztaty- ćwiczenia w grupach.
Kto powinien wziąć udział?
szefowie projektów, przedstawiciele klientów, Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości, szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej, konstruktorzy, technolodzy, pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego, audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Program szkolenia

Program szczegółowy: (szkolenie i ćwiczenia w grupach):
· podstawowe zasady systemu zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej,

· źródła wymagań: normy, specyfikacje, podręczniki IATF, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów - głównych firm motoryzacyjnych),

· ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

o planowanie projektu,

o projektowanie wyrobu,

o projektowanie procesu,

o projektowanie i produkcja narzędzi,

o walidacja produktu i procesu,

o produkcja i sprzężenie zwrotne,

o listy kontrolne stosowane na poszczególnych etapach APQP

· Typowe techniki, narzędzia i dokumenty:

o Biznes Plan i kontrakt z klientem,

o harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów,

o FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków (dla konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych),

o Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),

o Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL,

o MSA - Analiza Systemów Pomiarowych, R&R- analiza powtarzalności i odtwarzalności dla sprzętu pomiarowego i sprawdzianów,

o wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji,

o instrukcje pracownicze,

o Capability Study - badanie zdolności procesów,

o OEE (Overall Equipment Effectiveness) & R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,

o Nadzorowanie produkcji seryjnej – reklamacje, techniki 8D, przegląd zwrotów reklamacyjnych i RCA (Root Cause Analysis)

· PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

o zasady uzgodnień klient-dostawca,

o typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia – przegląd, omówienie,

o podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,

o przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach.

o wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,

o niektóre specyficzne wymagania wielkich producentów dot. PPAP (CSR),

o przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP,

o współpraca z dostawcami usług,

o PPAP w/g wytycznych VDA,

· informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach,

· prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców,

· podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenia:

· ustalenie wymagań dla dostawców,

· wykonanie fragmentu DFMEA,

· wykonanie fragmentu PFMEA,

· ustalenie Planu Kontroli (fragment),

· zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP

Czas trwania

3 dni x 6 godzin

TERMINY:
07-09.06.2017
26-28.07.2017
11-13.10.2017
15-17.11.2017
11-13.12.2017

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 stycznia 2010 - 31 stycznia 2011
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 4 - 6 czerwca 2009
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto/os
1750 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!